• 8500 Pápa Március 15. tér 13-14. Pf. 141.
  • +36 89 312 331

Minőségbiztosítás

  • Home
  • Minőségbiztosítás

Minőségbiztosítás

A Pápai Református Teológiai Akadémia hitéleti képzést folytat, ennek megfelelően alakította ki minőségbiztosítási rendszerét és a minőségbiztosítás célját. A minőségbiztosítás két alappilléren nyugszik. Az első a hagyomány, amely évszázadok óta bevált, jól működő oktatási elveket, értékeket őriz és fejleszt, valamint ad tovább. A másik alappillére az értékteremtés, amely problémaérzékeny, reflektív, kutatásorientált és új irányokra nyitott műhelymunka során bontakozik ki. Az intézmény elkötelezett a képzési programok, azon belül az elméleti és gyakorlati képzés színvonalának, tartalmának folyamatos felülvizsgálata és szükség esetén módosítása mellett, hogy megfeleljen mind a belső, mind a külső partneri körök igényeinek.

Minőségpolitikai dokumentum 2021