• 8500 Pápa Március 15. tér 13-14. Pf. 141.
  • +36 89 312 331

Tanulmányi célú hallgatói mobilitás

  • Home
  • Tanulmányi célú hallgatói mobilitás

Tanulmányi célú hallgatói mobilitás

A pályázat célja lehetővé tenni a hallgatók számára, hogy olyan külföldi felsőoktatási intézményben folytassanak tanulmányokat oktatási, kulturális és nyelvi tapasztalatok szerzése céljából, amellyel a Pápai Református Teológiai Akadémia intézményközi Erasmus+ mobilitási szerződéssel rendelkezik.

Az Erasmus+ ösztöndíj hozzájárulás a külföldön eltöltött tanulmányi időszak többletköltségeihez, amely a támogatási hónapok és a célország megélhetési költségeinek alapján kerül kiszámításra, és átalánydíj formájában kerül kifizetésre. Az egyéni támogatási összegeket a PRTA határozza meg. A kiutazó, aktív félévben részt vevő hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is jogosultak a PRTA által folyósított tanulmányi ösztöndíjra és szociális juttatásokra. A hallgató külföldön megszerzett kreditjeit – a kreditátviteli eljárás keretében – a PRTA teljes mértékben beszámítja a hallgató itthoni tanulmányaiba. A kiutazó hallgatót a fogadó intézménynél tandíjmentesség illeti meg. Állampolgárságától függetlenül a pályázatra beadhatja jelentkezését a PRTA valamennyi hallgatója, aki alapképzésben vagy osztatlan mesterképzésben vesz részt, s aki a jelentkezés félévében és az ösztöndíj ideje alatt is a PRTA aktív félévre beiratkozott nappali tagozatos hallgatója.

Pályázati feltételek:

  • legalább két lezárt félév a külföldi tanulmányok várható megkezdésekor,
  • valamennyi lezárt félévben minimum 3,00 tanulmányi átlag,
  • megfelelő nyelvtudás a mobilitásban való részvételhez,
  • a pályázatot a PRTA egy minősített oktatója írásban támogatja.

A pályázat időtartama: minimum 3, maximum 12 hónap.

A pályázat benyújtásához szükséges űrlapok megtalálhatók a PRTA Erasmus+ honlapján.

A benyújtott pályázatok értékeléséhez lásd a PRTA Erasmus+ szabályzatát.