• 8500 Pápa Március 15. tér 13-14. Pf. 141.
 • +36 89 312 331

Pápai Református Teológiai Akadémiáért Alapítvány

 • Home
 • Pápai Református Teológiai Akadémiáért Alapítvány

A névadóról

Az Alapítvány Petrőcz László, református lelkipásztor, a volt Pápai Református Teológia egykori hallgatója, utolsó seniora emlékét őrzi.

Az Alapítvány neve és az alapítás dátuma: „Pápai Református Teológiai Akadémiáért” Alapítvány. 2000.10.11.

Az Alapítvány székhelye: H-8500 Pápa, Március 15. tér 13-14. sz.

Az Alapítvány adószáma: 18931484-1-19

Az Alapítvány számlaszáma: 11748045-20047263-00000000

Az Alapítvány célja:

 • szociálisan rászoruló hallgatók támogatása,
 • a hallgatók nevelésének, kulturális tevékenységének támogatása,
 • az Akadémián folyó tudományos, oktató és kulturális munka végzése,
 • csatlakozás szociális, kulturális és egyéb társadalmi programokhoz,
 • közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető – szolgáltatások,
 • a Pápai Református Teológiai Akadémia kezelésében lévő műemlék épületek felújításával kapcsolatos építőipari tevékenység támogatása, és fenntartásának finanszírozása.

 

Az Alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 26.§. c) 2.; 3.; 4.; 5.; 7. és 20. pontja alapján a következő közhasznú tevékenységet végzi céljai megvalósítása érdekében:

 • szociális tevékenység, családsegítés (2),
 • tudományos tevékenység, kutatás (3),
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (4),
 • kulturális tevékenység (5),
 • műemlékvédelem (7),
 • közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető – szolgáltatások (20) stb.

Köszönetnyilvánítás

A „Pápai Református Teológiai Akadémiáért” Alapítvány köszönetét fejezi ki a SZJA 1%-ból 2009-ben beérkezett 24.563 Ft adományért. Egyúttal tájékoztatja az érdekelteket, hogy a teljes összeget az Akadémia épületének felújítására fordította.