• 8500 Pápa Március 15. tér 13-14. Pf. 141.
  • +36 89 312 331

Biblikus Intézet

  • Home
  • Biblikus Intézet

Intézetvezető:

Dr. Jacob J. T. Doedens, docens

Munkatársak:

Dr. Balla Ibolya docens, rektorhelyettes

Hamar Zoltán tanár

Dr. Nagy József docens, Mándi Márton István Kollégium vezetője

Dr. Vladár Gábor egyetemi tanár, professor emeritus

Dr. Jacob J. T. Doedens

Dr. Jacob J. T. Doedens docens szakmai életrajza és publikációs jegyzéke (2016.10.11.) alább olvasható.

név: Dr. Jacob J. T. Doedens
állampolgárság: holland, magyar (2012. november 21.)
internet: hu.linkedin.com/pub/jaap-doedens/1a/877/73b/
1981–1987: Gimnázium (VWO) Greijdanus College Zwolle, Hollandia
1987–1988: Előképzés ógörög nyelv, Holland Református Teológiai Egyetem, Kampen (Hollandia)
1988–1996: Holland Református Teológiai Egyetem, Kampen, (MA)

Specializáció: (major)
Ószövetség — dr. G. Kwakkel professzornál
Melléktárgyak: (minor)
arám nyelv — dr. G. Kwakkel professornál
akkád nyelv — J.P. Lettinga professzornál
2000: Posztgraduális képzés: Dogmatika, Kulcsszerepet betöltő írások az újabb teológiában (Schleiermacher, Kuyper, Von Harnack, Barth, Bonhoeffer, Robinson), Református Teológiai Egyetem, Kampen
2003: Egyházjog I, Református Teológiai Egyetem, Kampen
2004:  Egyházjog II, Református Teológiai Egyetem, Kampen
2008–2013: Doktori képzés, Református Teológiai Egyetem, Kampen
2010: Intenzív nyelvkurzus újgörög (4 hetes), School of Modern Greek Language, Arisztotelész Egyetem, Thesszaloniki (Görögország)
2012: Intenzív nyelvkurzus újgörög (4 hetes), School of Modern Greek Language Arisztotelész Egyetem, Thesszaloniki (Görögország)
2013: PhD Református Teológiai Egyetem, Kampen (honosított Debrecen, Debreceni Református Hittudományi Egyetem – DRHE, 2014. április 24.)
2014: Intenzív nyelvkurzus újgörög (4 hetes), School of Modern Greek Language Arisztotelész Egyetem, Thesszaloniki (Görögország)

1997–2007: Vlissingeni református gyülekezet lelkipásztora

2007–2010: Tudományos munkatárs a Sárospataki Református Teológiai Akadémián (Vallástörténeti tanszék, Újszövetségi tanszék)
2010–2012: Tanársegéd a Sárospataki Református Teológiai Akadémián (Újszövetségi tanszék)
2012–2016: A Sárospataki Református Teológiai Akadémia adjunktusa (Újszövetségi tanszék)
2012– Okleveles református lelkész (Magyarországi Református Egyház)
2015–2017: Néderlandisztika Tanszék, Debreceni Egyetem: anyanyelvi holland nyelvtanár
2016– Főiskolai docens Pápai Református Teológiai Akadémia

1992–1993: Munkatárs a Handwijzer op de grondtekst van de bijbel, c. kiadásánál (szerk. H.N. Ridderbos, W. Van der Meer, Kampen: Kok, 1993)
1994–1996: Cornelis J. Haak egyetemi docens asszisztense (missziológia)
1995: Részt vett a hattemi missziói bizottságának munkáját előkészítő utazáson Ukrajnában és Fehéroroszországban (Rovno, Kijev, Minszk)
1994–1996: Óraadó tanár bibliai-héber a zwolle-i Református Főiskolában (hétvégi képzés hitoktatók részére)
1997–2006: A Stichting Fundament / Iránytű Alapítvány munkatársaként előadásokat tartott különböző lelkész- és presbiterkonferenciákon Magyarországon és magyar református gyülekezetekben Erdélyben (www.stichting-fundament.nl)
2004–2007: A Stichting Fundament / Iránytű Alapítvány magyarorsági csoportjának koordinátora
2004–2007: A Stichting Fundament / Iránytű Alapítvány elnöke
2004–2007: Middelburgi egyházmegyei és a délhollandiai egyházkerület fellebbezési bizottságának tagja
2007– A Stichting Fundament / Iránytű Alapítvány tanácsadója
2010– A Szociális és Egyenlőség Bizottság tagja (SRTA)
2015– Szerkesztőbizottsági tagság: Acta Neerlandica, A Debreceni Egyetem Néderlandisztika Tanszékének Kiadványai. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó.

2001–2007: Sofőr iskolai minibuszon (önkéntes munka)
2002: Közlekedésbiztonsági tréning, I. része (Hollandiai Közlekedésbiztonsági Intézet )
2003: Jogosítvány A (motorkerékpár)
2006: Közlekedésbiztonsági tréning, II. része (Hollandiai Közlekedésbiztonsági Intézet)

Kurzusok Sárospataki Református Teológiai Akadémia:
Újszövetségi görög nyelv 1
Újszövetségi görög nyelv 2
Újszövetségi exegézis Lk 1–2,11
Újszövetségi exegézis Róm 1,1–4,12
Újszövetségi exegézis 1Kor (capita selecta)
Újszövetségi exegézis ApCsel: Pál apostol második missziói útja
Újszövetségi exegézis: A passiótörténet a négy evangéliumban
Újszövetségi exegézis: Jézus példázatai
Újszövetségi exegézis: Jelenések könyve 1–5
Újszövetségi exegézis: paruzia: Mt 24, 1Kor15, 1Thessz, 2Thessz, 2Pt
Újszövetségi exegézis módszertan
Újszövetségi bevezetés 1
Újszövetségi bevezetés 2
Ószövetségi bibliaismeret 1
Ószövetségi bibliaismeret 2
Újszövetségi bibliaismeret 1
Újszövetségi bibliaismeret 2
Hermeneutika
Judaisztika
Ószövetségi Bibliai Teológia 1
Ószövetségi Bibliai Teológia 2
Újszövetségi Bibliai Teológia 1
Bibliai kortörténet
Bibliai antropológia
Keresztyén antropológia
Bibliai nyelvek

Szemináriumok Sárospataki Református Teológiai Akadémia:
– Tanulmányi út hallgatókkal Görögországba (Kavala, Filippi, Lydia, Amphipolisz, Apollónia, Thesszaloniki, Veria, Athén, Korinthus, Spárta, Thermopülé, Vergina). 2015. március 20-29.
– Az Újszövetség a politeista világ kontextusában
– A Római levél
– N.T. Wright olvasó- és fordítószeminárium
– Az újszövetségi apokrif könyvek
– Apokrif és pszeudepigráf könyvek a Második Templom időszakából
– Az Ószövetség használata az Újszövetségben
– Újszövetségi eszkatológia
– A gyülekezet élete kérdései az Újszövetségben
– Narratív művészet a Sámuel könyveiben
– Narratív művészet az Ószövetségben
– Narratív művészet a Jónás könyvében
– Isten haragja az Ószövetségben
– Aktuális kérdések – bibliai válaszok
– Nehezen érthető igehelyek
– Újszövetségi alapfogalmak
– Nemzetközi újszövetségi kutatás a magyar teológiai sajtóban
– 20. századi és kortárs külföldi újszövetségi kutatók
– Jézus tanítványai
– Pál apostol élete
– Magyar bel- és külmisszió
– A holland történelem a 20. században (Geert Mak, Az apám évszázada c. könyv alapján)
– Hatástörténet az exegézisben
– Kálvin mint írásmagyarázó
– A fényképezés művészete
– Szimbolikus cselekvések az Ószövetségben és az Újszövetségben

Kurzusok a Pápai Református Teológiai Akadémián
B037 Ószövetségi kortörténet
B052 Ószövetségi írásmagyarázat 4: Bírák 19-21
B063 Ószövetségi szövegolvasás: Bírák 19-21
L120 Szakfordítás 2
L150 Teológiai szakszöveg fordítása
R041a Hitvallásismeret
R043 Alkalmazott teológia
TEO011 Bibliai kortörténet

Szemináriumok PRTA
– TEO122 Etika szeminárium

Kurzusok a Néderlandisztika tanszéken (Debreceni Egyetem)
– Holland nyelv: BTND110BA – Társadalmi nyelvhasználat – íráskészség
– Holland nyelv: BTND178BA – Turisztikai szaknyelv
– Holland nyelv: BTND153BA – Szaknyelv (gazdasági, adminisztratív)
– Holland nyelv: BTND109BA – Informális nyelvhasználat – íráskészség
– Holland nyelv: BTND111BA – Informális és társadalmi nyelvhasználat – szövegértés
– Holland nyelv: BTND113BA – Szakmai nyelvhasználat – beszédkészség
– Holland nyelv: BTND209BA – Informális nyelvhasználat – íráskészség
– Holland nyelv: BTND211BA – Informális és társadalmi nyelvhasználat – szövegértés
– Holland nyelv: BTND213BA – Szakmai nyelvhasználat – beszédkészség

Előadások:
2009.01.29.: Előadás Ricsén, kultúrházban: “Jelenések könyve 2,12-17”
2010.12.15.: Előadás Szerencsen, lelkészértekezleten: “Messiási ígéretek az Ószövetségben”
2012.05.28-06.02.: ASK-nemzetközi bibliai tudományok konferenciája, Sárospatak (szervezés + előadás). Résztvevők: SRTA; Theologische Universiteit Kampen, Hollandia; Theologische Universiteit Apeldoorn, Hollandia. Előadás: “The Indecent Descent of the Sethites: The Provenance of the Sethites-Interpretation of Genesis 6:1–4”
2014.11.24.: Vendégelőadás: Pápai Református Teológiai Akadémia
2014.12.10-11.: Vendégelőadások: Teológiai Egyetem Kampen (Hollandia) (Erasmus Teaching Mobility): Újsövetségi görög nyelv, 5Mózes, Józsué, Pál: apostol és teológus, 1-2Thessz, 1-2Tim, Titusz, Zsid.
2015.04.14.: “Keresztyén egyetemesség és nemzettudat holland szemmel”. Nemzetközi konferencia, Adventista Teológiai Főiskola, Budapest
2015.05.05.: Előadás: “Hollandia, a kereskedők országa”. Méliusz Juhász Péter Központi Könyvtára Debrecen, Holland Délután: “Hollandia egykor és ma”
2016.08.29.: Collegium Doctorum Budapest (2016.08.28-30), “2 Timóteus: Bevezetéstani kérdések”
2016.09.30.: Debrecen Egyetem, Kutatók éjszakája, prezentáció: “Hollandia: A háború és a víz”

Konferenciák:
2007.03.06-09.: European Conference of Reformed Churches, Soest, Hollandia
2008.02.12.: Tanulmányi nap SRTA, Alain Sell előadása
2008.06.03-05.: Coetus Theologorum, Debrecen
2008.08.25-29.: Doktorok Kollégiuma, Sárospatak
2009.03.11.: Tanulmányi nap SRTA
2009.06.13-17.: Coetus Theologorum, Kolozsvár
2009.08.24-27.: Doktorok Kollégiuma, Budapest
2009.09.17.: Tanulmányi nap SRTA
2009.10.02-03.: Pedagógiai konferencia Református Kollégium Debrecen (tolmács)
2009.10.21.: Nemzetközi Kálvin konferencia, Sárospatak
2010.08.23-27.: Doktorok Kollégiuma, Pápa
2010.10.06.: Karl Barth konferencia, Debrecen
2011.06.01-05.: 30. Deutsche Evangelische Kirchentag Dresden
2011.08.21-24.: Doktorok Kollégiuma, Debrecen
2011.10.12.: Tanulmányi nap SRTA
2012.02.15.: Tanulmányi nap SRTA
2012.03.21.: Tanulmányi nap SRTA
2012.04.18.: Tanulmányi nap SRTA
2012.05.28-06.02.: ASK-nemzetközi bibliai tudományok konferenciája, Sárospatak (szervezés + előadás). Résztvevők: SRTA; Theologische Universiteit Kampen, Hollandia; Theologische Universiteit Apeldoorn, Hollandia.
2013.07.02-06.: IRTI-nemzetközi konferencia, téma: “Calvin and Law”, Sárospatak.
2013.08.22-23.:  Doktorok Kollégiuma, Debrecen
2013.08.23-24.: Coetus Theologorum, Debrecen
2013.12.12-14.: Conference Research Master of Reformed Theology, Kampen, Hollandia
2014.06.13-15.: Doktorok Kollégiuma, Sárospatak
2014.11.06-07.: Tudományos konferencia Sárospatak
2015.05.21-23.: Regionális Colloquium Neerlandicum, Olomouc / Brno (Csehország).
2016.08.28-30.: Doktorok Kollégiuma, Budapest
2015.02.: OTDK bíráló

Dr. Vladár Gábor 

Születési év: 1952

Végzettség, szakképzettség:
1975. I lelkészképesítő vizsga, Budapesti Református Teológiai Akadémia
1976. II. lelkészképesítő vizsga, Budapesti Református Teológiai Akadémia, református lelkészi oklevél.

Jelenlegi munkahely, munkakör:

1996–2016. PRTA mb. főigazgatója, majd rektora
1998–2016: PRTA Újszövetségi Tanszék – tanszékvezető egyetemi tanár teljes munkaidőben foglalkoztatott főállású oktató határozatlan idejű kinevezéssel
2009–2016: PRTA Biblikus Intézet intézetvezetője

2016– PRTA Biblikus Intézet oktatója

Tudományos fokozat, tudományág megjelölésével:
1993: teológiai doktorátus az újszövetségi tudományok köréből, Debreceni Református Teológiai Akadémia
1990–95: tanszékvezető, Debreceni Református Teológiai Akadémia
1997: PhD (Dr.habil.) minősítve, DRHE
1998: tanszékvezető, PRTA
1999– egyetemi tanár

Eddigi oktatói tevékenység:

1990/91–1994/95: tanszékvezető professzor, Debreceni Református Teológiai Akadémia Bibliai teológia és vallástörténeti tanszék
1998-tól tanszékvezető, PRTA Újszövetségi Tanszék

2022-től emeritus egyetemi tanár

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok:
Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma Újszövetségi Szekciójának elnöke
Donau Kirchenkonferenz – Reformierte Kirche elnökségi tagja

Dr. Balla Ibolya

Diploma:

2001: Debreceni Református Hittudományi Egyetem  (református teológus és református lelkészi oklevél)

Tudományos fokozat:

2009: PhD fokozat, Murdoch University (Perth, Ausztrália)

Nyelvismeret:

angol: felsőfok

német: középfok

További kutatói tevékenység:

2010 április-október: Writing Fellowship, Murdoch University, Perth (doktori disszertáció átdolgozása és publikálásra való előkészítése a De Gruyter kiadó részére)

Tudományos társasági tagság, nemzetközi kapcsolatok:

Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma, Ószövetségi Szekció

Society of Biblical Literature (SBL)

International Society for the Study of Deuterocanonical and Cognate Literature (ISDCL)

Association for the Study of the Septuagint in South Africa (LXXSA)

Hungaro-South African Study Group

Comenius Committee

Jelenlegi munkahely, munkakör:

2011-2012.: PRTA adjunktusa, Biblikus Intézet

2012– PRTA docense, Biblikus Intézet

2016– PRTA rektorhelyettese

Dr. Nagy József

Szakmai önéletrajz

Tanulmányok és végzettségek

2010–2016      KRE–HTK teológus-lelkész szak

2016–2020      KRE-HDI Újszövetségi Alprogram

2020.10.21.     Doktori védés (értekezés címe: Élet és halál, örök élet és örök halál a Jelenések könyvében: a ᾅδης, ἄβυσσος és λίμνη τοῦ πυρός összefüggései)

Lelkészi tevékenység

2015.09.01–2022.08.31 Segédlelkész, majd beosztott lelkész a Budapest-Nagyvárad téri Református Egyházközségben

2016                Lelkészképesítő vizsga

2017                Lelkészszentelés

Oktatói tevékenység

2016–2020                                       KRE-HTK Újszövetségi Tanszék, doktorandusz hallgató

2021.09.01–2022.08.30                   PRTA Biblikus Intézet, főiskolai adjunktus

2022.09.01–                                     PRTA Biblikus Intézet, főiskolai docens

Publikációk

A publikációim listája az alábbi linken érhető el: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10059768

 

További egyetemi tevékenységek, testületi tagságok

2012–2013      KRE; EHÖK elnök

2012–2013      KRE Szenátus, rendes tag

2022.04.01–    PRTA; MTMT adminisztrátor

2022.09.02–    PRTA Szenátus, rendes tag

2023.08.01–    PRTA Kollégium, vezető

Hamar Zoltán

Tanulmányok:

1970-ben született Veszprémben. Általános és középiskolai tanulmányait Várpalotán ill. a veszprémi Lovassy László Gimnázium speciális matematika tagozatán végezte. Tanulmányait a Budapest Református Teológiai Akdémián folytatta 1989-1995 között, ahol 1995-ben tett I. lelkészképesítő vizsgát (református teológus), 1996-ban tett II. lelkészképesítő vizsgát ugyanott, s szerzett református lelkészi oklevelet. Teológiai tanulmányaival párhuzamosan az ELTE Hebraisztikai és Asszíriológiai Tanszékének aszíriológia szakán is folytatott tanulmányokat.
1996-1999 között tudományos ösztöndíjon vesz részt az Athéni Egyetemen a görög Artos Zoes Alapítvány jóvoltából.

Tudományos fokozat:

2007 őszén létesített doktorjelölti jogviszonyt a bétheli Kirchliche Hochschule-val. Doktori disszertációjának témája a bibliai arámi nyelv helye nyelvészeti szempontból az arámi nyelv kronológiai és lingvisztikai kontinuumában.

Oktatói munka, beosztások:

1999. augusztus 1-től a Pápai Református Teológiai Akadémia nyelvi lektora (héber, görög). Később tanársegédi, adjunktusi, lektori, jelenleg tanári munkakörben teljes munkaidőben foglalkoztatott főállású oktató határozatlan idejű kinevezéssel.

Egyházi tisztségek, szolgálati helyek:
Segédlelkészként Budapesten a Kispest Központi Református Gyülekezetben szolgált 1995-1996-ban.

Kutatási terület:

Érdeklődése főként nyelvészeti irányú: az ELTE asszíriológia szakán más sémi (arámi, szír, akkád) és nem sémi (sumér) ókori közel-keleti nyelvek nyelvtanában, szövegemlékeiben nyert ismeretekből táplálkozik érdeklődési köre. Emellett érdekli a Septuaginta és más görög fordítások fordítástechnikai sajátosságainak kutatása.

Szakmai bizottsági és tudományos közéleti tagság:

DC Ószövetségi szekciójának tagja

Az oktatók publikációinak teljes listája megtalálható itt: mtmt.hu