• 8500 Pápa Március 15. tér 13-14. Pf. 141.
  • +36 89 312 331

Erasmus Programnyilatkozat

  • Home
  • Erasmus Programnyilatkozat

Az 1531-ben alapított Pápai Református Kollégium (Scholae Reformatae Papensis) utódintézményeként a Pápai Református Teológiai Akadémia 1998 óta végez teológiai képzést az 1951-ben, külső állami nyomásra bekövetkezett felfüggesztés után. A Magyarországi Református Egyház egyik – Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság által – akkreditált felsőoktatási intézménye, önálló jogi személy, fenntartója a Dunántúli Református Egyházkerület. Elsődleges feladatának tekinti a református lelkipásztorok képzését (Református teológia egységes, osztatlan MA képzés), továbbképzését (Szaklelkigondozó szakirányú továbbképzési szak; Homiletikai szakirányú továbbképzési szak), valamint a gyülekezeti élet különböző területein foglalkoztatott személyek felsőfokú képzését, illetve továbbképzését (Katechéta-lelkipásztori munkatárs BA alapképzés, Református hit- és erkölcstanoktatói szakirányú továbbképzési szak).

Együttműködik a magyar felsőoktatási intézményekkel, egyházi és kulturális szervezetekkel, európai, valamint Európán kívüli protestáns teológiai főiskolákkal és egyetemekkel, ugyanakkor nyitott más történelmi egyházak teológiai intézményei felé is. Oktatóink és hallgatóink tanulmányi utakon, ösztöndíjakon vettek részt eddig a következő országok egyetemein: Amerikai Egyesült Államok, Dél-Afrikai Köztársaság, Egyesült Királyság, Hollandia, Németország, Belgium, Csehország, Szlovákia, Románia. Célunk, hogy a jövőben megőrizzük és kiterjesszük partnerkapcsolatainkat. Az intézményünk Erasmus+ programban való részvételének köszönhetően az elmúlt hat év során intézményközi szerződéseket köthettünk kampeni, amszterdami, prágai, révkomáromi, kolozsvári intézményekkel, és a program következő ciklusában szeretnénk növelni partnereink számát.

Az Erasmus+ program keretében elérhető mobilitások révén a hallgatóink olyan környezetben tanulhatnak, ahol nyelvismeretüket, nyelvi készségüket fejleszteni tudják, ahol olyan, a tanulmányaikkal összefüggő forrásokhoz, könyvekhez tudnak hozzájutni, melyek az Erasmus+ program nélkül nem állnának rendelkezésükre. Oktatóink és nem oktató munkatársaink a programnak köszönhetően részt vehetnek oktatói mobilitásban, rövid vagy hosszú távú kutatási projektekben, tapasztalatot cserélhetnek a program megvalósításával és népszerűsítésével összefüggő adminisztrációs teendők terén.

Az Akadémia szeretettel látja a bejövő hallgatókat, vendégoktatókat és nem oktató munkatársakat. A vendégoktatók egy részével az intézménynek korábban is szoros kapcsolata volt. Közülük többen díszdoktorként látogatnak vissza, előadást tartanak konferenciákon, részt vesznek közös – teológiai, biblikus kérdéseket érintő – kutatási projektekben, és segítik a hallgatóinkat nyelvi készségeik fejlesztésében.

A hozzánk érkező hallgatók és oktatók a Református Kollégium Gyűjteményein keresztül elérhetik az ATLA adatbázist, valamint egyéb olyan teológiai adatbázisokat, amelyek közül némelyik Magyarországon egyedül Pápán használható. Az intézeti könyvtáraink állománya eléri a húszezret. Az Akadémia elhelyezkedése lehetővé teszi a kutatók számára a bécsi, salzburgi vagy budapesti könyvtárak felkeresését is.

A partnerintézményeinkkel való együttműködésben elkötelezzük magunkat, hogy mind saját, mind a hozzánk mobilitási ösztöndíjra érkező hallgatóinknak és oktatóinknak diszkriminációtól, rasszizmustól mentes, egyenlő esélyeket biztosító oktatásban legyen része, ahol a kiválasztás alapja a tudás és a teljesítmény, függetlenül nemtől, fajtól, szexuális orientációtól és politikai beállítottságtól. Fontosnak tartjuk azt is, hogy a kimenő és bejövő hallgatók hátráltatás nélkül tudják folytatni tanulmányaikat a küldő intézményükbe való visszatérés után.