• 8500 Pápa Március 15. tér 13-14. Pf. 141.
  • +36 89 312 331

Hallgatói iránytű

  • Home
  • Hallgatói iránytű

Erasmus+ Hallgatói iránytű

Erasmus+ státusz illet meg minden hallgatót, aki megfelel az Erasmus+ program által támasztott feltételeknek, és akit felsőoktatási intézménye kiválaszt arra, hogy külföldön az Erasmus+ program keretében felsőoktatási tanulmányokat folytasson egy alkalmas partnerintézményben, vagy szakmai gyakorlaton vegyen részt egy vállalatnál, vagy erre megfelelő egyéb szervezetnél. Felsőoktatási hallgatók mobilitása esetén mindkét felsőoktatási intézménynek (1) rendelkeznie kell egy, az Európai Bizottság által jóváhagyott Erasmus+ Intézményi Iránytűvel (Erasmus University Charter).

Vállalati gyakorlatnál a hallgató anyaintézményének kibővített Erasmus+ Intézményi Iránytűvel (Extended Erasmus University Charter) kell rendelkeznie, amely a szakmai gyakorlatra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket is tartalmazza.

Erasmus+ diákként jogosan várhatod el:

Intézményközi megállapodás jött létre küldő és fogadó felsőoktatási intézményed között.

Küldő és fogadó intézményed kiutazásod előtt tanulmányi/képzési megállapodást (Learning/Training Agreement) köt veled, amely tartalmazza a tervezett külföldi tanulmányok részleteit, beleértve a megszerzendő kreditek számát is.

Erasmus+ tanulmányi időszakod alatt mentességet élvezel fogadó intézményedben a tandíj, regisztrációs díj, vizsgadíj, laborhasználati és könyvtárlátogatási díj megfizetése alól.

Az Erasmus tanulmányút alatt megszerzett, és a tanulmányi/képzési megállapodásban foglaltakkal összhangban álló kurzusaidat küldő intézményed teljes mértékben elismeri.

Külföldi tartózkodásod végén az elvégzett tanulmányokat/gyakorlatot igazoló, fogadó intézményed/vállalatod aláírásával ellátott tanulmányi átiratot (Transcript of Records) kapsz. Ez tartalmazza az elért eredményeidet, a megszerzett kreditpontokat és minősítéseket. A rendes tantervbe nem illeszkedő szakmai gyakorlatról oklevélmellékletet (Diploma Supplement) kapsz.

Fogadó felsőoktatási intézményed a saját hallgatóiéval megegyező bánásmódban részesít.

Hozzáféréssel rendelkezel fogadó és küldő intézményed Erasmus Intézményi Iránytűjéhez (Erasmus University Charter) és programnyilatkozatához (Erasmus Policy Statement).

Külföldi tartózkodásod ideje alatt is jogosult vagy küldő intézményed ösztöndíj- és diákhitel-juttatásaira.

Az Erasmus hallgatói státusz a következőkre kötelez:

A küldő intézményeddel, illetve a Nemzeti Irodával megkötött támogatási szerződésben (Erasmus Grant Agreement) leírt szabályokat és kötelezettségeket tiszteletben kell tartanod.

Bármilyen, a tanulmányi/képzési megállapodást érintő változáshoz azonnal írásos beleegyezést kell kérned küldő és fogadó intézményedtől egyaránt.

Teljes tanulmányi/gyakorlati idődet a fogadó intézménnyel/vállalattal egyeztetett módon kell eltöltened, beleértve a vizsgákat vagy az értékelés más formáit is, és tiszteletben kell tartanod a fogadó intézmény szabályait, rendelkezéseit.

Erasmus tanulmányaidról/gyakorlatodról írásos beszámolót kell készítened visszaérkezésedet követően, valamint tapasztalataidról küldő intézményed, az Európai Bizottság vagy a Nemzeti Iroda kérésére visszajelzést kell adnod.

Ha problémád akad:

Határozd meg világosan a problémát és ellenőrizd a vele kapcsolatos jogaidat és kötelezettségeidet.

Vedd fel a kapcsolatot Erasmus-koordinátoroddal és kövesd a küldő intézményed hivatalos kérelmezési ügymenetét.

Amennyiben nem sikerül megoldani a problémát, vedd fel a kapcsolatot a Nemzeti Irodával.

Tempus Közalapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 31.
telefon: (06 1) 237 1300
e-mail: info@tpf.hu

(1) „Felsőoktatási intézmény” alatt bármilyen, a nemzeti jog vagy gyakorlat szerint felsőoktatási intézménynek minősülő intézmény értendő, amely elismert diplomát, vagy egyéb felsőfokú képesítést, szakoktatást vagy szak-képzést tanúsító oklevelet ad ki.