• 8500 Pápa Március 15. tér 13-14. Pf. 141.
 • +36 89 312 331

Gyakorlati Teológiai Intézet

 • Home
 • Gyakorlati Teológiai Intézet

Intézetvezető:

Dr. Barta Zsolt docens

Főállású/egyházi személy jogállású oktatók:

Baráth Julianna óraadó, Katechetikai Intézet vezetője

Dr. Lucski Márta docens

Dr. Steinbach József óraadó, kutató

Veres Györgyné Petrőcz Mária óraadó, művésztanár

Félállású oktató:

Bognárné dr. Kocsis Judit docens, pedagógiatanár

Óraadók, kutatók:

Adorján Zoltán óraadó

Hegyiné Mráz Erika óraadó

Dr. Kaszó Gyula óraadó

Dr. Kocsev Miklós tudományos kutató, egyetemi tanár

Mayerné Pátkai Tünde óraadó

Dr. Németh Dávid óraadó

Parola Csaba óraadó, Egyházzenei Intézet vezetője

Dr. Barta Zsolt

Dr. Barta Zsolt docens

Születési idő, hely: 1978. április 26, Fornos (Szovjetunió)

Tanulmányok, képesítések:

 • 1995: érettségi (Derceni Középiskola, Dercen, Ukrajna)
 • 1995–2001: nappali képzés (Károli Gáspár Református Egyetem, Hittudományi Kar, Budapest)
 • 1998–1999: tanulmányi ösztöndíj (Union Theological College, Belfast, Egyesült Királyság)
 • 1999: College Certificateoklevél (UTC)
 • 2001: református teológusoklevél  eredménnyel(KRE HTK)
 • 2001: első lelkészképesítő vizsga jeleseredménnyel (Magyarországi Református Egyház Zsinati Lelkészképesítő Vizsgabizottsága)
 • 2001–2002: nappali képzés (Columbia Theological Seminary, Decatur, Georgia, Egyesült Államok)
 • 2003: Master of Theologyoklevél (CTS)
 • 2003: második lelkészképesítő vizsga eredménnyel (Magyarországi Református Egyház Zsinati Lelkészképesítő Vizsgabizottsága)
 • 2011–2014: doktori tanulmányok (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Nyelvtudományi Doktori Iskola, Ókortudományi program)
 • 2013: kutatói ösztöndíj (University of Gloucestershire, Faculty of Humanities, Cheltenham,Egyesült Királyság)
 • 2016: doktori abszolutórium (ELTE BTK, Nyelvtudományi Doktori Iskola, Ókortudományi program)
 • 2016: doktori (PhD) fokozat (ELTE BTK, Nyelvtudományi Doktori Iskola, Ókortudományi program)

Konferenciákon való részvétel:

 • Budapest 2011 szeptember
  Előadás címe: Egy találkozás visszhangjai Péter történetében
 • Budapest, 2012 május
  Előadás címe: Narratív tér az Apostolok cselekedeteiben
 • Budapest, 2012 november
  Előadás címe: „…öljed és egyél…”: Éhség és evés Péter történetében
 • Budapest, 2012 november
  Előadás címe: „… bátran hirdették az Isten igéjét.” „Nyíltság” a jeruzsálemi közösségben
 • Budapest, 2013 május
  Előadás címe: Jónás próféta az Apostolok cselekedeteiben

Oktatási tevékenység, munkahelyek:

 • 2002-2007 református lelkipásztor (Minaji Református Egyházközség, Kárpátaljai Református Egyház)
 • 2007-től református lelkipásztor (Rédei Református Egyházközség, Magyarországi Református Egyház)
 • 2008-tól tanulmányi előadó (Tatai Egyházmegye, Magyarországi Református Egyház)
 • 2012-2014 óraadó (ELTE BTK, Vallástudományi Központ)
 • 2014-2015 óraadó (Pápai Református Teológiai Akadémia, Gyakorlati Teológiai Intézet)
 • 2015-től tanársegéd (PRTA, Gyakorlati Teológiai Intézet)
 • 2016-tól docens és a Gyakorlati Teológiai Intézet vezetője

Nyelvismeret:

 • Angol, államilag elismert általános, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának megfelelő oklevél
 • Ukrán, államilag elismert általános, egynyelvű, komplex típusú középfokú nyelvvizsgának megfelelő érettségi bizonyítvány
 • Orosz, társalgási szint
 • Újszövetségi görög, KRE HTK zárószigorlat
 • Ószövetségi héber, KRE HTK zárószigorlat

Dr. Steinbach József 

Születési hely és idő: Veszprém, 1964.06.21.

Konfirmáció: Szentgál, 1977

Iskolai végzettség:

Református Theológiai Akadémia-Budapest, református lelkészi oklevél (1991).

Károli Gáspár Református Egyetem – Hittudományi Kar, középiskolai református vallástanári diploma (1999).

Veszprémi Egyetem (Pannon Egyetem) – Bölcsészettudományi Kar, antropológia-etika-társadalomismereti szak; etika, ember és társadalomismeret szakos tanári diploma (2008).

Károli Gáspár Református Egyetem – Hittudományi Kar, Doktori Iskola (2012).

Szolgálati helyek és területek:

Balatonalmádi – Balatonfűzfői Református Társegyházközség (1990-óta).

Egyházmegyei missziói előadó (1996-2000), egyházmegyei tanácsos (1996-tól), egyházkerületi tanácsos (1998-tól), egyházmegyei lelkészi jegyző (2002-től), egyházmegyei lelkészi főjegyző (1997-től).

Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi főjegyzője (püspök-helyettes, 2007-2008).

Dunántúli Református Egyházkerület püspöke 2009-óta.

Tudományos munkásság:

Óraadó tanár, kutató – Pápai Református Teológiai Akadémia, Gyakorlati Teológiai Tanszék, homiletika oktatása (1999-től).

Évente előadások a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán a hatodévesek szemináriumán, értékelés diplomadolgozatok védésekor (gyakorlati teológiai témakörben).

Rendszeresen elődások a Doktorok Kollégiuma Gyakorlati Teológiai szekciójában.

Rendszeres publikációk a Dunántúli Református Lapban, Református Egyházban, Theológiai Szemlében, teológiai szaklapokban, számos teológiai és világi orgánumban. A homiletikai jellegű tanulmányokat csatoltam.

Reformátusok Lapjában – Ige mellett rovat vezetése – 2009 elejétől.

Kötetek: – Harminc éves a Doktorok Kollégiuma – Gyakorlati Teológia – „A magyar református homiletika eredményei és problémái 1972-2002 között” (Nemzetközi Teológiai Könyvtár sorozat 61. kötete), Budapest, 2007. – Gondoljuk meg az Úr kegyelmes tetteit, Tanulmányok, Veszprém, 2007. – Tágas tér, igehirdetések a 18. zsoltárról, Pápa, 2011. – Vezess, Napi áhítatok, Pápa, 2011. – Amire leginkább szükségünk van, 2Korinthus 1. magyarázata igehirdetésekben, Pápa, 2012. – Szerezz értelmet, Napi áhítatok, Pápa, 2012. – Menjünk át, Napi áhítatok, Pápa, 2013.

Rendszeres előadások pápai, budapesti teológiákon, lelkésztovábbképző alkalmakon, előadások az egyházkerületi gondnoki konferenciákon, egy évben két evangélizációs szolgálat a Kárpát-medencében.

Család:

Feleségem szociálpedagógus, két lányom van (1992; 1994).

Drs. Lucski Márta

Születési idő, hely: 1990. január 18, Nyíregyháza

Tanulmányok:

Gimnázium: Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona, humán tagozat (2004-2008)

Egyetem: Debreceni Református Hittudományi Egyetem, teológus-lelkész szak (2008-2014)

PhD tanulmányok: Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Iskolája, Gyakorlati Teológiai Tanszék (2016-2020)

Lelkészi szolgálat:

Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség, segédlelkész (2014-2015)

Egységes Lelkészképesítő Vizsga, Budapest (2015. szeptember)

Lelkészszentelés, Debrecen (2016. október)

Ösztöndíjak:

Erasmus ösztöndíj – Ruhr-Universität Bochum, Evangelisch-Theologische Fakultät, Bochum, Németország (2013. október – 2014. március)

MRE Zsinati Ösztöndíj – Kirchliche Hochschule Wuppertal/Bethel, Wuppertal, Németország (2015. október – 2016. július)

Campus Mundi szakmai gyakorlat – Honam Theological University and Seminary, Gwangju, Dél-Korea (2018. szeptember – november)

Nyelvismeret:

Angol – C1 felsőfok (Euroexam, 2019)

Német – B2 középfok (Goethe Institut, 2006)

Koreai – TOPIK I. alapfok (Koreai Kulturális Intézet, 2019)

Veresné Petrőcz Mária

1957. július 8-án születtem Kisbéren. Édesapám református lelkész, édesanyám általános-röntgen asszisztens, majd lelkészként nevelt ötünket.

Alsófokú általános és zeneiskolai tanulmányaimat Ászáron és Kisbéren kezdtem, majd 1969-től Veszprémben folytattam ének-zenei általánosban 1970-ben 2. helyezett lettem Székesfehérváron, népdalversenyen. Vers, prózamondó, Kazinczy szépkiejtési versenyeken vettem részt.

A Csermák Antal zeneiskolában zongorát, gordonkát, fuvolát 1973-tól magánéneket tanultam. Tanáraim B. Rohonyi Katalin, Pájer Sára, Szilvásy Lászlóné, Vojtkó Ida. 1971-75 Lovassy László Gimnáziumi tanulmányok, érettségi. Érettségi előtt a Komlói országos népdalversenyen nyertem első helyezést. Ez idő alatt énekeltem a Veszprémi Egyetemi Kórusban B. Rohonyi Katalinnal, a Gimnázium Vegyeskarában, majd Veszprém Város Vegyeskarában Zámbó István vezetése alatt. Számos nemzetközi versenyen vettem részt a kórussal /Gorízia, Helsinki, Dresden, Langollen/. Egy évet képesítés nélküli óvónőként dolgoztam, felvételt nyertem a Debreceni Zeneművészeti Főiskola Ált. Isk.-Ének-Zeneiskolai-Szolfézs-Karvezetés szakára /1976/. 1978-tól felvettek magánének szakra is. 1979, 1981 tettem le vizsgáimat, szereztem diplomát. Közben tanítottam a Debreceni Kodály Kórusnál hangképző tanárként, fél évet helyettesítettem Cseszka Editet a Radda Barnen Ének-zenei Általános Iskolában. A főiskola lánykarával énekeltem s nyertünk első díjat a Debreceni Nemzetközi Kórusversenyen. Énekeltem szólistaként a Református Kollégium Kórusával Berkesi Sándornál. Állandó hangképzője voltam a Zeneművészeti Szakközépiskola lánykarának Kövics Zoltán és a Műszaki Egyetem Vegyeskarának Vida Györgyinél. Karvezetés versenyt nyertem a főiskolán 1979-ben. Ezévben tettem le kántor-vizsgámat s kaptam Kántori Oklevelet. 1980-tól állandó tanára lettem a Református Egyház Országos Kántorképző nyári tanfolyamainak, majd 1992-től vezetője a Pápán indított képzésnek.

Diploma után Miskolcon helyezkedtem el a Tiszáninneni Református Egyházkerület Énekügyi Előadójaként. Különböző kórusokat látogattam, kottával, szakmai tanáccsal láttam el, szerveztem Ifjúsági és egy 40 tagú Lelkészi Énekkart. Feladatom volt a hangszerjáték/orgona, harmónium/ és ennek oktatása, hangversenyek – kórustalálkozók szervezése, helyi kántorképzés. Énekeltem Reményi János karnagy úr kórusában és többször hívott szólistaként hangversenyeikre. 1983-ban házasságot kötöttem. Férjem Veres György okleveles gépészmérnök. 1984-ben született első 2 gyermekünk.

1987-től férjem állást kapott a Miskolci Műszaki Egyetemi munka után Veszprémben az egyetem Géptan tanszékén oktatói munkakörben. 2 évet tanítottam a Simonyi Zsigmond, majd újabb 2 évet az Ének-Zenei általánosban óraadóként 1989-ben és 1990-ben született 3. 4. gyermekünk. 1990-től óraadó, majd véglegesített hangképző tanára lettem a Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szakközépiskolának. Az 1990/91-es és 1992/93-as tanévben tanítottam, kórust szerveztem az újraindított Pápai Református Kollégium Gimnáziumában, majd 1995-2000 között a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán hangképzést és karvezetést tanítottam. 2000-től a Pápai Református Teológiai Akadémián tanítok óraadóként /gyülekezeti ének, szolfézs, beszédtechnika, énekkar/. A szakközépiskolai oktatás feltétele volt az egyetemi végzettség.

1996-ban felvételt nyertem a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem IÉTK szakára. Maklári Józsefnél és Jobbágy Valérnál tanultam karvezetést, 1999-ben diplomáztam a Veszprémi Egyetemen újjászervezett Vegyeskarral. 1999-től Sepsiszentgyörgy Pro Musica, 2001-től a Darmstadti Egyetem Vegyeskarával, 2001-től Angersi Egyetem Vegyeskarával tartjuk a kapcsolatot. 2002-ben meghívással vettünk rész a IV: Universitas Cantaton Poznanban. 1999-től vettem át a zeneművészeti kórusát, ettől az évtől tanítok igény szerint hangképzést, magánéneket, karvezetést, szolfézst, népzenét, zenetörténetet. 2000-ben rádiófelvételünk készült, vegyeskarral nívódíjat nyertünk a Zeneművészeti Szakközépiskolák Veszprémben rendezett országos versenyén. Cserekapcsolat jött létre Sepsiszentgyörgy Művészeti Líceumának Vegyeskarával 2002 áprilisától. Újabb rádiófelvételre kaptunk meghívást. A kórusok Országos Szakközépiskolai versenyén kamarakórussal és az iskola vegyeskarával is ezüst fokozatot nyertünk 2002 novemberében. 2003-ban fogadtuk a Sepsiszengyörgyi Líceum Vegyeskarát, Sípos Zoltán vezetésével. A Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szakközépiskola Kamarakórusa és az Egyetem Vegyeskara közös szereplésre állt össze 2003 októberében rendezett VIII. Nemzetközi Romantikus Kórusfesztiválon Veszprémben. Önálló műsoraik után Kodály Zoltán: 114. Genfi Zsoltárát és Tillai Aurél: Dicsőült helyeken művét énekelték orgonakísérettel. Ezután meghívással részt vettünk az Eufónia Alapítvány Sepsiszentgyörgyön rendezett kórusfesztiválján. Mindhárom kórussal helyi rendezvényeken, ünnepeken, hangversenyeken veszünk részt, igyekszünk jótékony célú hangversenyeket is szervezni. Tanítványaimat tapasztalatcsere céljából viszem országos versenyekre. Amikor lehetőséget kapok szólistaként, énekelek oratórikus művekben, önálló hangversenyen dalokkal, hangszerkíséretes áriákkal, népdalokkal. Énekeltem Mozart: Requiem, Lauretáni- mise, J. S. Bach: János Passió, Bach-kantáták, Vivaldi: Glória, Pergolesi: Stabat Mater, Charpentier: Te Deum szoprán szólóit, Stuttgartban, Karlsruheban, Nürnbergben, Haarlemben, Amsterdamban, Magyarországon. Munkahelyeim mellett résztvettem Svájcban, Zürichben ének- mesterkurzuson Ernst Haefligernél 1983-ban, 1993/94-ben Jeremiás Margit Akadémiai szemeszterein végeztem oratórikus éneklés, dal és kamaraének szakon Brüsszelben. Egy évet tanultam Adorján Ilona privát növendékeként. Városunk évenként rendezendő oratórikus hangversenyein az összkar állandó hangképzője vagyok, neves karmesterek mellett. Együtteseim éves programja változó, célként fesztiválokon hazai és külföldi turnékon, meghívásos hangversenyeken veszünk részt, testvérkapcsolatainkat szeretnénk továbbra is ápolni.

2013 júniusában elvégeztem a Pécsi Tudományegyetem zenetanár mesterképzési szakát, és okleveles énektanár szakképzettséget szereztem.

Publikációk:

Veres Györgyné Petrőcz Mária: Pálóczi Horváth Ádám a népdalgyűjtő és hatása. In: Pálóczi Horváth Ádám,  a Magyar Tenger poétája Füreden. A Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványa, 2010. 84-96.

Bognárné dr. Kocsis Judit önéletrajza elérhető itt:

Bognárné dr. Kocsis Judit szakmai önéletrajza

Baráth Julianna

Személyi adataim:

Nevem: Baráth Julianna

Születtem: Ászár, 1961.12.12.

Lakóhelyem: 8512 Nyárád, Kossuth L. u. 36

Telefon: 06-30-3273214

E-mail: barathjulianna2881@gmail.com

Iskolai tanulmányaim, végzettségeim:

2013–2015: Károli Gáspár Református Egyetem vallástanár-nevelő szak

2014: TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatása, Etika, Erkölcstan, filozófia tantárgygondozó szaktanácsadó

2004–2006: Budapesti Műszaki Egyetem, közoktatás vezető

1994: Malche-Missionshaus Malche kirchl.-theolog. Fachschule u. Schwesternschaft  Bad Freienwalde

1989–1992: ELTE pedagógia szak

1986: Budapesti Teológiai Akadémia második lelkészképesítő vizsga

1980–1985: Budapesti Teológiai Akadémia első lelkészképesítő vizsga

1976–1980: Táncsics Mihály Gimnázium Kisbér érettségi

1974: Konfirmáció Ászári Református Egyházközség

1968–1976: Általános Iskola Ászár

Munkahelyeim:

2015– Nyárádi Református Egyházközség, Dunántúli Református Egyházkerület iskolaügyi szaktanácsadója

2003–2015: Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola

1985–2003: Táci Református Egyházközség

Munkaköreim, beosztásaim:

2015– Nyárádi Református Egyházközség lelkipásztora, Dunántúli Református Egyházkerület iskolaügyi szaktanácsadója, Pápai Református Teológiai Akadémia óraadó

2015–2016: Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola óraadó

2003–2015: Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola igazgatója

2008–2015: Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye iskolaügyi előadója

2000–2001: Pápai Református Teológiai Akadémia kateketika oktatója

1992– Református Pedagógiai Intézet /Kerettanterv munkacsoport, szaktanácsadói munka, tanári kézikönyv és munkafüzet/

1992–1993: Pápai Református Gimnázium óraadó vallástanár

1992–2002; 2015– Pápai Nyári Kántorképző Tanfolyam tanára

1990–1994: Tác önkormányzati képviselő

1998–2006: Tác önkormányzati képviselő, kulturális bizottság vezetője

1990–2003: Dunántúli Református Egyházkerületi kateketikai előadó

1990–2003: Mezőföldi Református Egyházmegyei kateketikai előadó

1988–2003: Mezőföldi Református Egyházmegye tanácsbíró – tanácsos

1986–2003: Tác megválasztott lelkész

1985–1986: Tác segédlelkész

Publikációk:       

Református hittan kerettanterv szerkesztése 2000. Református Pedagógiai Intézet Budapest

Hittan 5. tanári kézikönyv és munkafüzet 2000. Református Pedagógiai Intézet Budapest

Gimnázium kontra gyülekezet (cikk Református Nevelés 2009. IX évfolyam 6. szám)

Elismerések:    

2015: Bács-Kiskun Megye Ifjúságának neveléséért díj

2016: Magyar Érdemrend Lovagkeresztje

Az oktatók publikációinak teljes listája megtalálható itt: mtmt.hu