• 8500 Pápa Március 15. tér 13-14. Pf. 141.
  • +36 89 312 331

Személyzeti mobilitás

  • Home
  • Személyzeti mobilitás

Személyzeti mobilitás

A személyzet képzésére irányuló mobilitási program célja, hogy elősegítse a PRTA adminisztratív és oktatói állományában foglalkoztatottak Erasmus+ ügyekkel kapcsolatos képzését az intézmény számára hasznosítható tapasztalatok szerzése által. Oktató személyzeti képzési mobilitásra abban az esetben pályázhat, ha a mobilitás keretében az Erasmus+ mobilitási program minőségi és mennyiségi fejlesztésével, adminisztrációs feladatainak javításával kapcsolatos tapasztalatcsere lefolytatását tervezi. A személyzeti képzési mobilitás keretében és terhére oktatói tevékenység, illetve tudományos kutatás vagy művészi alkotómunka nem folytatható. A program keretében a támogatott pályázó ösztöndíjban részesül, amely tartalmazza a megélhetési támogatást és a program által meghatározott utazási támogatást. A mobilitást követően a pályázónak be kell számolnia a mobilitás megvalósulásáról.

A személyzeti képzési mobilitás keretében pályázni lehet:

  • partnerintézményhez jó gyakorlatok átvétele, szakmai tapasztalatcsere, Erasmus+ képzésben való részvétel érdekében,
  • Erasmus+ képzést célzó szakmai találkozón, képzésen való részvételre.

A személyzeti képzési mobilitás kedvezményezettjeit a küldő felsőoktatási intézmény választja ki egy munkaterv alapján, amelyet mind a küldő, mind pedig a fogadó felsőoktatási intézmény előzetesen jóváhagy.

A mobilitás időtartama: 2–5 nap

A pályázat feltételei:

  • a pályázó a PRTA alkalmazottja,
  • nyelvtudása alkalmassá teszi a programban való részvételre,
  • a pályázatban megfogalmazott program megfelel a PRTA, valamint az alkalmazottat foglalkoztató szervezeti egység célkitűzéseinek.

A pályázat elkészítéséhez szükséges, valamint az elbírálásra vonatkozó információk (Erasmus+ szabályzat) és űrlapok megtalálhatók a PRTA Erasmus+ honlapján.