• 8500 Pápa Március 15. tér 13-14. Pf. 141.
  • +36 89 312 331

Oktatói mobilitás

  • Home
  • Oktatói mobilitás

Oktatói mobilitás

A személyzet oktatási célú mobilitásának célja oktatási tevékenység végzése olyan partnerintézményben, amellyel a PRTA érvényes intézményközi Erasmus+ mobilitási szerződéssel rendelkezik. A mobilitási támogatás kutatási tevékenység céljából nem vehető igénybe. A PRTA-nak a partner felsőoktatási intézménnyel előre meg kell állapodnia a kiutazó oktató által megtartandó tanítási programról, azt a Szenátusnak kell jóváhagynia. A program keretében a támogatott oktató ösztöndíjban részesül, amely tartalmazza a megélhetési támogatást és a program által meghatározott utazási támogatást.

A mobilitás időtartama: min. 2, max. 7 ill. 8 nap a fogadóintézménytől függően. Az oktatási tevékenységnek legalább heti 8 óra (egy hétnél rövidebb tartózkodási idő esetén is legalább összesen 8 óra) oktatást kell magában foglalnia. A mobilitást követően az oktatónak be kell számolnia a mobilitás megvalósulásáról.

Pályázati feltételek:

  • a pályázó a PRTA alkalmazásában áll,
  • a pályázót nyelvtudása alkalmassá teszi a programban való részvételre,
  • a pályázatban megfogalmazott program megfelel a PRTA külügyi és tudománypolitikai célkitűzéseinek,
  • a pályázat szolgálja a tapasztalatcserét, a képzési programok kínálatának és tartalmának gazdagítását.

A pályázat megírásához szükséges űrlapok, valamint a bővebb információt tartalmazó Erasmus+ szabályzat megtalálható a PRTA Erasmus+ honlapján.