• 8500 Pápa Március 15. tér 13-14. Pf. 141.
  • +36 89 312 331

Teológus vasárnap a pápai gyülekezetben

Teológus vasárnap a pápai gyülekezetben

A Pápai Református Teológiai Akadémia közössége 2023. december 10-én ünnepelte az Akadémia újraindulásának 25. évfordulóját a pápai gyülekezetben.

Igét hirdetett Sárközi Gergely Antal lelkipásztor-óraadó tanár. Igehirdetésének alapigéje a Jeremiás 33,14-17 volt.

A liturgiában Sárközi Gergely Antalné igeolvasással, Németh Ábel imádsággal szolgált.

Mindenható, kegyelmes Urunk!

Hatalmas szereteted előtt megdöbbenve állunk, mert Atyánknak nevezhetünk a mi Urunk Jézus Krisztusban.

Hatalmad felülmúl minden emberi elképzelést, szereteted, túlárad minden határon. Téged magasztalunk, amiért kijelented magad magad nekünk ebben az adventben is.

Nem hagytál minket egyedül, Istenünk, hanem közeledsz hozzánk, szólsz hozzánk, és érkezel hozzánk.

Terád várunk, megmentő Urunk, Jézus Krisztus, a Te érkezésedre. Dicsőítünk téged, amiért hívsz minket, úgy, ahogyan az apostolokat hívtad, ahogyan lehajoltál a bűnösökhöz, a vámszedőkhöz, a betegekhez, a nyomorultakhoz. Köszönjük, hogy ma is hangzik a szavad: „Kövess engem”

Megtartó, vigasztaló Szentlélek Isten! Szállj le most ránk, töltsd meg jelenléteddel a te házadat, költözz be szívünkbe, te légy a mi gondolatainknak formálója, életünknek igazgatója. Áldd meg a mi értelmünket, hogy megláthassuk a mi Atyánk gondviselő hatalmát, meghallhassuk Mesterünk hívó szavát, és a te erődre támaszkodva cselekdjük akaratodat.

Atya, Fiú, Szentlélek Úristen, szólj hozzánk, legyen a te igéd számunkra életnek igéje! Adj bölcsességet annak, aki szavadat hirdeti, és alázatos, befogadó szívet annak, aki hallgatja.

Kész a mi szívünk, hogy engedelmeskedjék a te akaratodnak. Ámen

A teológus kórus Miklós Csongor hatodéves teológus hallgató vezetésével egy gyönyörű adventi énekkel, Bárdos Lajos: A bölcsőnél kezdetű művével örvendeztette meg a vasárnapi istentiszteleten megjelenteket.

Az istentiszteleten Németh Tamás rektor megköszönte a gyülekezet befogadó szeretetét, hálát adott az elmúlt 25 évben folyó oktató-nevelő munkáért és felolvasta Steinbach József püspök köszöntését. Szabó Előd professzor ismertette a 25. évfordulóra megjelent ünnepi kötetet.

Az istentisztelet után a Kollégium testvérintézményeivel, az ünnepi kötet szerzőivel együtt az Akadémia Lovagtermében fogadáson vett részt az Akadémia közössége.

Az istentiszteletről készült felvétel a Pápai Református Egyházközség You Tube csatornáján érhető el:

Szóljon hozzá