• 8500 Pápa Március 15. tér 13-14. Pf. 141.
  • +36 89 312 331

Tanévzáró istentisztelet és közgyűlés

Tanévzáró istentisztelet és közgyűlés

A Pápai Református Teológiai Akadémia megtartotta tanévzáró közgyűlését és diplomaosztó ünnepségét 2021. július 3-án a Pápai Református Ótemplomban.

Igét hirdetett Máté László egyházkerületi főjegyző, a Kol 3,17 alapján: “Amit pedig szóltok vagy tesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala.”

A főjegyző igehirdetésében elmondta, hogy istentisztelet és hétköznapok, valamint hit és élet szorosan összetartoznak. Életünk minden területén Jézus Krisztus szolgálata álljon első helyen, hiszen a lelkipásztori és a hittanoktató hivatásban a kimondott szónak és minden cselekedetünknek kiemelt jelentősége van.

Dr. Németh Tamás rektor tanévzáró beszédében a keresztyének mindenkori felelősségéről szólt: “Ellenben az Urat, Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet.” (1Pt 3,15) Igaz volt ez a korábbi időkben és igaz ma is: mindannyiunknak tudnunk kell számot adni a bennünk lévő reménységről.

Szóljon hozzá