• 8500 Pápa Március 15. tér 13-14. Pf. 141.
  • +36 89 312 331

Tanévnyitó ünnepi közgyűlés

Tanévnyitó ünnepi közgyűlés

A Pápai Református Teológiai Akadémia tanévnyitó ünnepi közgyűlését 2022. szeptember 4-én tartotta a pápai Ótemplomban.

Az ünnepi közgyűlésen igét hirdetett Steinbach József a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke. A püspök Márk evangéliumának 12. fejezetéből a gonosz szőlőmunkások példázata alapján így szólt az ünneplő gyülekezethez: Isten kegyelmével fordul az emberhez. Ez a kegyelem előre elhatározott kegyelem. A példázatbeli munkások azonban megvetik ezt a kegyelmet, a Gazdát, a Gazda szolgáit. Ebben a megvetésben van részük az Isten mindenkori küldötteinek is. Az ember megveti az igét, az evangéliumot, az Isten ügyét, megvetjük a ránk bízott lakott földet, egymást, a Fiút, az örököst. Az ember megveti az Isten kegyelmét. Istentelenné leszünk. Ennek következtében minden darabokra hullik körülöttünk. Ahol nem félik az Istent, ott darabokra hullik minden. Az ember által megvetett kegyelem az Isten végsőkig fokozott kegyelme. A püspök igehirdetésében kiemelte: az egyetlen Gazda elküldi az egyetlen Fiút az egyetlen kegyelem által. Vegyük észre, az egész életünk, minden percünk kegyelem. Az Isten tudta hova, kik közé, mégis elküldte a Fiút. A megvetett kegyelemből megváltás lett, amelyet felfogni nem lehet, csak hittel elfogadni. Ez a kegyelem határtalan kegyelem. Ez a kegyelem korlátozott kegyelem is, mert csak Jézus Krisztusban adatott. Ez a kegyelem tőlünk joggal kéretik számon. Mennyi mindent kaptunk a kegyelem mellett. Gondoljuk végig hogyan jutottunk idáig! Hálával, örömmel induljunk el ebben a tanévben is! – kérte a püspök a jelenlévőket. Az Isten kegyelme mindeneket egybentartó kegyelem. A kő, amit az építők megvetettek, egyben tartja az épületet. Isten Krisztusban egybeszerkesztetett mindeneket. Minden esik szét darabokra körülöttünk. Nem jó ez így! Ugye fáj, hogy minden darabokban van? Ragadjuk meg a kegyelmet! Ne vessük meg! Csak ez tarthat meg bennünket. – buzdította a püspök hallgatóságát. Végül, ez a kegyelem csodálatos kegyelem.   Legyünk hálásak Istennek, hogy megnyitotta szemeinket e kegyelem előtt! Hála, hogy új tanévben járhatunk, hogy szolgálhatjuk Istent, hogy nemcsak magunknak élünk. A látható Egyházban Isten szolgáinak lenni, építeni az Isten országát a legszebb hivatás. Prédikációja végén a püspök arra kérte az igehallgató közösséget, hogy magasztalja együtt a Krisztusban adott kegyelmet, mely megtart, üdvözít és megáld.

Az igehirdetés után Németh Tamás rektor köszöntötte az egybegyűlteket és évnyitó beszédében az identitásról szólt. A rektor elmondta: az identitás szó jelentése a valamivel való azonosság, azonosulás, valamely közösséghez való tartozás. Továbbá az én-azonosság érése, tudata, amely szerepekben, értékrendszereken keresztül jön létre. Megkülönböztetünk nemi identitást, vallási identitást, nemzeti identitást, hivatástudatot, azaz hivatásbeli identitást. A rektor hangsúlyozta, fontos, hogy ön-azonosak legyünk. Az identitással rendelkező személyiségünk képes eleget tenni az életkörülmények megváltozásából, gyökeresen új helyzetek kialakulásából fakadó feladatoknak. Az identitás teszi lehetővé, hogy erkölcsi döntéseinket szabadság érzésével hozzuk meg, hogy tudatosan változtathassunk életfelfogásunkon és életvitelünkön, hogy kreatív módon alakítsuk ki a helyünket a társadalomban, egyházban, családban. Az én-azonosság tudat nem szégyen, hanem létfontosságú szükséglet. A rektor szólt továbbá a hamis, a keresztyén és a felekezeti identitásról. A rektor szerint a református keresztyén identitásunknak vannak állandó és változó részei, akkor fejlődik az egészséges keresztyén identitásunk, ha mindkettőt a maga helyén kezeljük.

A rektori beszédet követően az elsőéves hallgatók mondták el fogadalmukat Balla Ibolya rektorhelyettes asszony vezetésével.

Zárszót mondott ifj. Márkus Mihály a Pápai Református Egyházmegye esperese. Az esperes arra buzdította a hallgatókat, hogy legyenek bátrak szolgálataik során, mert ma biztos prófétai szóra van szükség.

Az évnyitó után előadást tartott Uzsalyné Pécsi Rita tanárnő, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola docense Gépek vagyunk vagy élőlények?  – címmel. A docens asszony előadásában arról beszélt, hogy a tanítás-tanulás folyamatában még mindig a kognítiv tudásra helyezzük a hangsúlyt. Pedig kutatások igazolták, az értelmi intelligencia mellett igencsak nagy szerepe van az emberi életben az érzelmi intelligenciának is. Az érzelmi intelligencia fejleszthető, tanulható. Emberi kapcsolatainkban nagyon fontos szerepet játszik milyen érzelmi intelligenciával bírunk.

A 2022/2023-as tanévben Isten áldásával indulunk útra. Abban a reménységben, hogy a mindenható Isten velünk lesz, kísér a kijelölt úton és megáldja életünket, szolgálatainkat.

Szóljon hozzá