• 8500 Pápa Március 15. tér 13-14. Pf. 141.
  • +36 89 312 331

Tanévnyitó istentisztelet és közgyűlés

Tanévnyitó istentisztelet és közgyűlés

Az újraindulása utáni huszonharmadik tanévét kezdhette meg a Pápai Református Teológiai Akadémia. A 2020. szeptember 6-án, a pápai református Ótemplomban tartott tanévnyitó istentiszteleten és közgyűlésen a járványügyi előírások legteljesebb betartása mellett esküt tettek az Akadémia elsőéves hallgatói, a tanévzáró ünnepség elmaradása miatt most vehették át diplomájukat a végzett hallgatók, valamint ünnepélyesen kibocsátották a hatodéves gyakornokokat.

Az istentiszteleten az igehirdetés szolgálatát dr. Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke végezte Mk 1,14-15 alapján. „Az igehirdetés esszenciája ez, hogy betelt az idő, egészen közel van az Isten országa, az élő Isten akaratának megvalósulása, ahol Isten Jézus Krisztusban úrrá lesz az emberi élet felett. A teológia a „már igen és a még nem” feszültségével fogalmazza meg Isten országának titkát; Isten maga pedig azzal oldja ezt a feszültséget, hogy már ebben az életben bevezeti a benne hívőket a számukra elkészített országba. Övéi által jelen akar lenni ebben a világban úgy, hogy az egyházban, az egyházon keresztül is egyre inkább megtapasztalható legyen Isten országa” – fogalmazott a püspök.

A 2019/2020-as tanévben végzett hallgatók az ünnepi közgyűlés keretében vehették át oklevelüket. A mögöttünk lévő akadémiai évben református teológia szakon hat lelkész és egy teológus szakirányos hallgató, katechéta-lelkipásztori munkatárs szakon két hallgató, református hit- és erkölcstanoktatói szakirányú továbbképzési szakon pedig két hallgató vehette át diplomáját. Dr. Németh Tamás rektor és dr. Steinbach József püspök vezetésével két hallgatót bocsátott ki az intézmény hatodéves gyakorlatra. Fogadalmat tettek az Akadémia leendő elsőévesei.

Az Akadémia ebben a tanévben a már korábban is választható református teológia osztatlan mesterképzés, a katechéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés és a református hit- és erkölcstanoktatói szakirányú továbbképzési szak mellett két új, lelkipásztorok számára is elérhető továbbképzési szakot is meghirdetett: a szaklelkigondozó, illetve a homiletikai szakirányú továbbképzési szakokat.

A szeptember 6-i ünnepi alkalmon vehette át az alapítótól a Dr. Huszár Pál-díjat Strifler Zoltánné, elismerésül az egyháztörténet területén végzett kiemelkedő munkájáért. Dr. Huszár Pál, a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnoka, a Zsinat világi elnöke zárszavát mindenkihez, de különösen is az első évfolyamot kezdőkhöz címezte: az Úrban való örömöt (Fil 4,4), sikerélményt és otthonra találást kívánva nekik az új tanévben a Pápai Református Teológiai Akadémián.

Szóljon hozzá