• 8500 Pápa Március 15. tér 13-14. Pf. 141.
  • +36 89 312 331

Óvodai katechézis

Óvodai katechézis

„Óvodai katechézis kérdések és lehetőségek” címmel hirdette meg a Dunántúli Református Egyházkerület és a Pápai Református Teológiai Akadémia Katechetikai Intézete hittanoktatók és lelkipásztorok számára tavaszi továbbképzését. Az előadásokat a Református Pedagógiai Intézet szakemberei online, illetve jelenléti formában (PRTA) tartották 2024 január és február havában.

2024. január 12-én, péntek délután Dr. Szászi Andrea három fő területen fejtette ki mondanivalóját és osztotta meg ezekkel kapcsolatos tapasztalatait:

  • Kapcsolódásom az óvodai katechézishez, helyem és szerepem az óvodások hitéletének fejlesztésében
  • Az óvodai hitélet kettős szempontúsága: a bibliai történet és a mese kapcsolópontjai
  • Az óvodás korosztály hitfejlődésének kulcs témái

2024. január 26-án, péntek délután Pluhárné Szűcs Enikő „Jól használható ötlettárak és segédletek az óvodások katechéziséhez” címmel bemutatta az óvodások hitoktatásához fellelhető ötlettárakat és kidolgozott segédleteket.

2024. február 9-én, pénteken egész napos képzésen vettek részt az érdeklődők. Zimányi Noémi gyakorlati segítséget nyújtott a résztvevők számára. Előadásának címe: „Gyakorlati ötletek az óvodások katechéziséhez”.

  • Játékos ötletek: Isten teremtette a világot
  • Ötletek imádságra és lelki életre neveléshez
  • Ötletek bibliai történetekhez
  • Játékos ötletek: Isten szeret, Ő mindenhol jelen van

Az előadó praktikus ötlettekkel, rengeteg segédanyaggal látta el a jelenlévőket. A hitoktató és lelkipásztor kollégák megosztották egymással tapasztalataikat, elmondták az óvodai katechézissel kapcsolatos nehézségeiket és örömmel számoltak be a hittanoktatás során szerzett örömeikről.

Köszönjük a katechetikai szakértők alapos szakmai felkészültségét, kollegiális segítőkészségét. Öröm volt megélni, hogy a továbbképzés három napján a szakmai fejlődésen túl lelkiekben is növekedtük egymás hite és szolgálata által. Hálásak vagyunk Istennek, hogy ismét szívünkre helyezte: Neki a legkisebbekre is gondja van, a kisgyermekek is fontosak Őelőtte.

Köszönet illeti a Katechetikai Intézet vezetője, Baráth Julianna szervező munkáját.

Reménységünk, hogy ősszel újabb továbbképzésen találkozhatunk, gyarapodhatunk ismeretben és bölcsességben.

-rh-

Szóljon hozzá