• 8500 Pápa Március 15. tér 13-14. Pf. 141.
  • +36 89 312 331

Noszlopi kiszállás

Noszlopi kiszállás

Akadémiánk teológusai kiszálláson vettek részt 2018. április 22-én a noszlopi református gyülekezetben. Az istentiszteleten hallgatóink műsort adtak, melyben az isteni szeretet témáját dolgozták fel bibliai igék, ének és orgonazene segítségével. Igét hirdetett dr. Németh Tamás rektor. Igehirdetésének alapja a szeretethimnusz volt (1Kor 13).

A rektor igehirdetésében kiemelte, hogy Pál apostol arról a szeretetről beszél, amely nemcsak akarja a jót, hanem véghez is viszi. Szólt arról, hogy Isten gondviselő szeretetét Fiában, Jézus Krisztusban mutatta meg. Nem lehet válasz nélkül hagyni, hogy Jézus Krisztus szeretetből szenvedett; erre a szeretetre a keresztyén ember szeretettel válaszol. A keresztyén ember szeretetét az jellemzi, hogy tele van hittel és reménységgel, észreveszi azt, ami fáj a másiknak, pontosan és tisztán lát mindent. A keresztyén szeretet érzékeny, de nem érzelmes.

Amikor ez a három – hit, remény, szeretet – együtt van, akkor tud a szeretet kibontakozni. A szeretet nem válik hiábavalóvá és nem múlik el, minél többet adunk belőle, annál nagyobb bőségben adatik.

Az istentisztelet után a gyülekezet szeretetvendégségre hívta intézményünk küldöttségét. A parókia udvarán lehetőség adódott a gyülekezeti tagokkal beszélgetésre, személyes találkozásra. Köszönjük a noszlopi gyülekezet vendégszeretetét, Isten áldását kérjük a gyülekezetben folyó lelki munkára!

A galériában megtekinthetik a kiszálláson készült képeket, melyeket Csizmadia Csaba és Trombitás Veronika presbiterek készítettek.

Szóljon hozzá