• 8500 Pápa Március 15. tér 13-14. Pf. 141.
  • +36 89 312 331

Lelkésztovábbképzés a PRTA-n

Lelkésztovábbképzés a PRTA-n

Ismeretátadás és hitépítés az általános iskolai hittanoktatásban címmel tartottak az egyházkerület lelkipásztorai számára lelkésztovábbképzőt 2022. május 19 – 20-án a Pápai Református Teológiai Akadémián.

A továbbképzés nyitó istentiszteletén Farkas Gergely hirdette Isten igéjét.

Csütörtök délelőtt Bognárné Kocsis Judit a személyiség- és kompetencia fejlesztés lehetőségéről tartott előadást.

Lucski Márta a hittanoktató személyiségjegyeiről és korosztályhoz kötött lehetőségeiről beszélt.

Újszövetségi bibliatanulmányt tartott Jaap Doedens a Rómabeliekhez írott levél 6,17-18 alapján.

Délután Németh Dávid előadásában kiemelte, a lelkipásztornak tisztában kell lenni hittanoktatóként a gyermekek hitével és teológiai látásával.

Az este áhítattal zárult, melyet Sárközi Gergely Antal tartott.

Pénteken reggel Balla Ibolya tartotta az ószövetségi bibliamagyarázatot Malakiás könyve 3,6-21 alapján.

Pénteken két előadás hangzott el.

Baráth Julianna a hittanoktatásról úgy beszélt mint amely a gyülekezetépítés része.

Szászi Andrea pedig a kötelezően választható hittan lehetőségeiről és kérdéseiről osztotta meg gondolatait.

Az előadásokat megbeszélések követték. A részt vevők feltehették kérdéseiket, elmondhatták tapasztalataikat, megfogalmazhatták gondolataikat az óvodai, általános iskolai, gyülekezeti hittanoktatással és konfirmációval kapcsolatban.

A továbbképzés úrvacsorás istentisztelettel zárult, melyen Máté László szolgált.

Köszönjük az előadók és a szolgálattévők útmutatását. Az előadások által megerősödtünk abban, hogy a hittanoktatásban sok erő és áldás rejlik.

Szóljon hozzá