• 8500 Pápa Március 15. tér 13-14. Pf. 141.
  • +36 89 312 331

Lelkésztovábbképzés a Pápai Református Teológiai Akadémián

Lelkésztovábbképzés a Pápai Református Teológiai Akadémián

Központi témájában könnyednek tűnő, mégis komoly és tartalmas őszi lelkésztovábbképző tanfolyamot tudhat maga mögött a Dunántúli Református Egyházkerület lelkészeinek közössége. A Pápai Református Teológiai Akadémián 2021. szeptember 30. és október 2. között rendezett továbbképző hétvége során öt előadó beszélt a számára legkedvesebb teológusról.

A lelkésztovábbképző tanfolyam istentisztelettel kezdődött és zárult. A nyitó istentiszteleten Máté László, a Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi főjegyzője hirdette Isten igéjét. Prédikációjának alapigéjét a Kolossébeliekhez írt levél 1. fejezetének 9-23. verseiből vette. A mi világunkat eddig a Krisztus-hit őrizte meg, hiszen minden őbenne áll fenn, ő tart együtt mindent. „Ha Krisztus-hit nélkülivé lesz, vajon együtt tud-e maradni, ami eddig együtt állt?” – tette fel a kérdést a levél Krisztus-himnuszát elemezve Máté László főjegyző.

A továbbképző csütörtöki napján Köntös László egyházkerületi kommunikációs igazgató tartott előadást, melynek során Wolfhart Pannenberg rendszeres teológus gondolatait mutatta be a hallgatóságnak.

Az este áhítattal zárult, melyen az igét Márkus Mihály, a Pápai Református Egyházmegye esperese hirdette, a Zsolt 28 alapján.

A pénteki nap a lelkésztovábbképzők szokott rendje szerint bibliatanulmánnyal kezdődött. Dr. Jacob Doedens, a Pápai Református Teológiai Akadémia docense „Makrostrukturális megjegyzések János evangéliumához” címmel tartott előadást, melynek során N. T. Wright angol teológus gondolatait összegezte a címben szereplő téma kapcsán.

A délelőtt során két előadást hallgathattak meg a résztvevők: dr. Steinbach József püspök Rudolf Bohren svájci homiléta, dr. Nagy József adjunktus pedig Paul Tillich rendszeres teológus és filozófus személyét és főbb teológiai tételeit mutatta be. Dr. Steinbach József püspök előadásának témája kapcsán felhívta a figyelmet a Pápai Református Teológiai Akadémián lelkipásztorok számára meghirdetett homiletikai és szaklelkigondozó szakirányú továbbképzési szakokra.

Péntek délután dr. Kaszó Gyula református lelkipásztor tartott előadást életének egyik meghatározó alakjáról, dr. Forgon Pál egykori kárpátaljai püspökről.

A pénteki nap ugyancsak áhítattal ért véget, melyet ez alkalommal drs. Sárközi Gergely Antal segédlelkész, a PRTA és az egyházkerületi levéltár munkatársa tartott.

A háromnapos tanfolyam záró napján, szombaton dr. Balla Ibolya rektorhelyettes Hóseás próféta könyvének 7. fejezete alapján tartott napkezdő bibliatanulmányt. Ezt követően dr. Kocsev Miklós, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának dékánja foglalta össze Jan Hendriks holland teológus életét, s tartott előadást a gyülekezetépítés témakörében.

A záró istentiszteleten dr. Németh Tamás, a Pápai Református Teológiai Akadémia rektora hirdette Isten igéjét a Kolossébeliekhez írt levél 2,1-7 alapján: „a teljes megértés egész gazdagsága (…) Isten titkának, Krisztusnak ismerete”. Az Isten titka maga Jézus Krisztus, benne van a bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve, ha bölcsességünk van, az tőle való, ha ismeretünk van, azt tőle kaptuk – hirdette a rektor. A záró istentiszteleten úrvacsorai közösségben is együtt lehettek a tanfolyam résztvevői. „A közösség a meggyökerezést, a felépülést segíti, megerősít a hitben, hogy megteljen a lelkünk a hálaadás szavával.”  – fogalmazott dr. Németh Tamás.

A lelkipásztorok számára építő és megerősítő volt ez a három nap, melyet a Pápai Református Teológiai Akadémián eltölthettek. Reméljük, hogy Isten kegyelméből a következő évben is lehetőség lesz a lelkipásztorok továbbképzésére.

Szóljon hozzá