• 8500 Pápa Március 15. tér 13-14. Pf. 141.
  • +36 89 312 331

Krisztus evangéliumához méltóan

Krisztus evangéliumához méltóan

Feltöltés dátuma: 2019.03.24. – 17:50 Hálaadás és Isten igéjére való figyelés jellemezte a Pápai Református Teológiai Akadémia jubileumi tanévnyitóját. Az újraindulásának 20. évfordulóját ünneplő intézmény tanévnyitó istentiszteletén az igehirdetés szolgálatát Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke végezte. Köszöntő beszédet mondott dr. Németh Tamás, a PRTA rektora, előadást tartott dr. Balla Péter, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora. Az ünnepség dr. Huszár Pál, a Zsinat világi elnöke beszédével zárult.

„Adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének!” – szólalt meg a 105. zsoltár a pápai református Ótemplomban a Pápai Református Teológiai Akadémia tanévnyitóján.

„Hálát adunk az elmúlt évtizedekért, Isten igéjére figyelünk, s meg is halljuk belőle a felszólítást, intést: Krisztus evangéliumához méltóan viselkedjetek!” – fogalmazott Steinbach József püspök igehirdetésében, melynek alapigéje a Fil 1,27–30 volt. Krisztus evangéliuma az élet, az örök élet és az új élet evangéliuma, amelyet hitvalló bátorsággal és bizonyossággal kell hirdetni, amelyet meg kell élni, amely mellett kísértések és próbatételek között is ki kell állni, s amelyért küzdeni kell. A Pápai Református Teológiai Akadémia újraindulása óta eltelt húsz év bizonyítéka annak, hogy mindez lehetséges ma is, együtt, Jézus Krisztusban – mondta a püspök.

Dr. Németh Tamás rektor rövid beszédében köszönetet mondott mindazoknak, akik tevőlegesen tettek a Pápai Református Teológiai Akadémia 1998-as újraindulásáért, különösen is kiemelve az intézményszervezési feladatokkal először megbízott dr. Tóth Kálmán professzort, valamint az intézményt újraindító, oktatásában és infrastruktúrájában megszilárdító dr. Vladár Gábort, az akadémia volt rektorát. Dr. Németh Tamás nagyrabecsülését fejezte ki az öregdiákok iránt, akik a bezáratás évtizedei alatt imádságaikban hordozták az intézmény újraindulásának ügyét.

A jubileumi tanévnyitó keretében előadást tartott dr. Balla Péter, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora. Személyes hangvételű, mégis tudományos, önálló teológiai gondolatokat és koncepciókat felvonultató előadásának témája Pál apostol Timóteushoz írt leveleinek lelkipásztorképe volt. A kortörténeti, bevezetéstani megalapozás után a levelekből vett idézetek alapján vázolta fel azokat a nagyobb gondolatköröket, amelyek nemcsak az Efézusban élő Timóteusnak, hanem a ma szolgáló lelkipásztoroknak is útmutatásul szolgálhatnak az élet különböző területein, kezdve az elhívástól a szentíráshasználaton vagy akár pénzügyi kérdéseken át egészen a lelkészcsaládok életéig.

Dr. Huszár Pál, a Zsinat világi elnöke, a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnoka zárszavában kifejtette: az oktatókra, hallgatókra számos feladat vár e tanév során, de a bibliai ígéret szerint a Pápai Református Teológiai Akadémia közössége maga mellett tudhatja Isten segítségét és jelenlétét: „íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig” (Mt 28,20).

A tanévnyitó istentisztelet után a teológiai akadémia közössége meghallgatta dr. Komlósi Piroska, a KRE BTK docensének előadását, melyet “Gondolatok a lelkipásztori hivatásról” címmel tartott.

Az évnyitóról készült képeket a galériában tekinthetik meg.

Tóth Cseperke

Szóljon hozzá