• 8500 Pápa Március 15. tér 13-14. Pf. 141.
  • +36 89 312 331

Kárpát-medencei Protestáns Futballkupa

Kárpát-medencei Protestáns Futballkupa

2024. április 19-20. között szervezte meg a Pápai Református Teológiai Akadémia Hallgatói Önkormányzata ( továbbiakban PRTA HÖK) az I. Kárpát-medencei Protestáns Futballkupát. A Futballkupa ötlete 2023 tavaszán a Protestáns Teológiák éves találkozójának vezetőségi ülésén született. Az ülésen a Teológiák Hallgatói Önkormányzatának vezetői megegyeztek abban, hogy szeretnének sportos rendezvényeken is találkozni évente. Már akkor megfogalmazódott a pápai Teológia diákképviselőiben, hogy jó lenne, hogyha az első ilyen jellegű rendezvénynek Pápa adhatna otthont. A Teológiák diákképviselői is megerősítettek minket abban, hogy minden segítséget megadnak a pápai Teológiának, a rendezvény megszervezéséhez. 

A lehetőséget megragadva, szeretettel vettem a megbízást a pápai Teológia diákságától, hogy megszervezzem ezt a jeles rendezvényt, ami egyedülálló és hagyományteremtő lehet  a Kárpát-medencei Teológiák között. 

Nem állítom azt, hogy egyszerű volt a feladatom, hiszen ez a rendezvény volt az első, ami a sportot és a hitet igyekezett összekapcsolni, eközben szem előtt tartva azt, hogy a Teológiák összetartásának megerősítése volt a cél.
A szervezést igyekeztem minél hamarabb elkezdeni. Az első lépés számomra az volt, hogy olyan embereket keressek magam mellé, akikkel zökkenőmentesen tudok együtt dolgozni és tudom, hogy a rájuk bízott feladatokat maradéktalanul elvégzik. Így jött létre a Kárpát-medencei Protestáns Futballkupa Szervező Bizottsága (KPF), ahol helyett kapott szervezőként: Maródi Babett, Novotni László Máté, Berkes Csanád és Németh Ábel. Ők azok az emberek, akik nélkül ez a rendezvény nem valósulhatott volna meg. És itt is szeretném megköszönni az ő áldozatos munkájukat, és azt, hogy minden szabadidejüket feláldozva, azon fáradoztak, hogy ez a rendezvény a lehető legjobban sikerüljön. 

Sok álmatlan éjszaka és sok fáradtságos óra, nap, hét és hónap volt mögöttünk, mikor elérkeztünk április 19-ére,  a rendezvény kezdő napjára. Pénteken az első napon egy álló fogadáson vettünk részt a Teológiák diákképviselőivel, ahol ismét egymás keblére borulva örülhettünk együtt. A Kárpát-medence Teológiái közül jelen volt a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara és szervező intézményként a Pápai Református Teológiai Akadémia. Hálát adunk azért Istenünknek, hogy a vendégeink elfogadták a meghívásunkat és eljöttek a rendezvényünkre, ahol futballcsapataikkal képviselték a küldő intézményeiket.
Az állófogadást követően egy közös megnyitón vettek részt a csapatok, ahol a nyitó áhítaton Dr. Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke szolgált közöttünk. Püspök úr szolgálatát követően Dr. Németh Tamás, a PRTA rektora köszöntőjét hallgathattuk meg, aki az igei gondolatai után ünnepélyesen megnyitotta a rendezvényünket. A megnyitót követően Mészáros Géza polgármester úr köszöntőjét hallgathattuk meg, aki hálásan fogadta, hogy a Futballkupa helyszínéül Mihályháza községet választottuk.
Az áhítat és a köszöntések után kezdetét vette a küzdelem, ahol elsőként a KRE HTK és a PRTA csapatai mérhették össze a tudásukat. A rendezvényt megszervező csapat illedelmességből “átengedte” a győzelmet a vendégeknek. Sok mérkőzést játszottunk le pénteken, ahol mindenki eredményesen szerepelt. A nap zárásaként pedig elfogyasztottuk a közös vacsorát.

Szombaton is hosszú napnak néztük elébe, hiszen ezen a napon ki kellett, hogy derüljön melyik az a csapat, aki a vándorkupát haza viheti magával. A napot ismét közös áhítattal indítottuk, ahol Dr. Kocsev Miklós professzor úr szolgált közöttünk. Professzor úr szolgálata után ismét kezdetét vették a mérkőzések. A finom ebéd elfogyasztása után, amit itt is hálás szívvel köszönünk Gaál László alpolgármester úrnak, vendéget köszönthettünk köreinkben, hiszen Pintér Attila válogatott labdarúgó játékos és szövetségi kapitány jött el hozzánk egy fórum beszélgetésre. Polgármester úr és Talián Attila sárospataki szenior társam voltak a beszélgetés moderátorai. „Pinyőt” a futball és edzői karrierjéről kérdeztük, sok érdekes dolgot mondott el edzett csapatairól és rengeteg jó tanáccsal látta el a teológus ifjúságot. Az előadást követően elvégezte a kezdő rúgást, amivel ismét elkezdődött a csapatok összecsapása. A nap végére kiderült, hogy a Kolozsvári Protestáns Teológia Intézet 1. számú csapata viheti haza a Futballkupa vándorserlegét. A nap zárásaként a pápai Teológia pincéjében egy közösségi esten vettek részt a teológusok, ahol ping-pongozva, csocsózva, társasjátékozva és beszélgetve múlatták az időt. 

A Kupa zárónapján úrvacsorával egybekötött hálaadó istentiszteleten vettek részt  a teológusok, ahol Dr. Szabó Előd professzor úr szolgált közöttünk, aki Pál apostol Korinthusiakhoz írt levelének 9. fejezetéből és azon belül is a 16. vers alapján a szívünkre helyezte, hogy fussunk úgy, mint akik előtt nem bizonytalan a cél, hiszen ezt a pályát, amin futnunk kell az Úr Jézus Krisztus adta elénk és öklözzünk úgy, mint akik pontosan tudják, hogy a kísértő ellen harcolnak. Ezt a harcot nem kell egyedül vívnunk, mert egyrészt Krisztus az ő jelenlétével velünk van, másrészt pedig, ahogyan egy focicsapatban vannak társaink, úgy az életünkben is vannak testvérek, akikkel együtt futhatunk és küzdhetünk. Az istentiszteletet követően megtörtént a Futballkupa eredményeinek kihirdetése, az érmek és a vándorserleg átadása. Ezek után a szervezők köszönetet mondtak mindazoknak, akik támogatták és segítették a rendezvény megvalósítását.  

Ahogy visszapillantok a hétvégére, csodálattal tölt el, hogy Isten milyen kegyelmes hozzánk emberekhez és milyen csodálatos dolgokat tud véghez vinni emberek által. Túl a hétvégén elmondhatom, hogy egy újabb Isten megtapasztalásban volt részem és át élhettem, hogyha Isten velünk akkor nincs leküzdhetetlen akadály, mert Ő megáldja és megsegíti azokat, akik az Ő ügyéért, az Ő közösségének építésén fáradoznak!

„Hogyan is adhatnánk eléggé hálát Istennek értetek mindazért az örömért, amellyel megörvendeztettek minket a mi Istenünk előtt” (1Thessz 3,9).

Szeretném megköszönni mindenkinek aki segítette a szervezők munkáját, hogy egy ilyen nívós, áldott, hitbeli találkozás létrejöhetett. 

Köszönetet mondok: a szervezőtársaimnak, Maródi Babettnek, Novotni László Máténak, Németh Ábelnek, Berkes Csanádnak.

A Dunántúli Református Egyházkerületnek: Dr. Steinbach József püspök úrnak.
A Pápai Református Teológiai Akadémia vezetőségének és valamennyi dolgozójának: Dr. Németh Tamás rektor úrnak, Dr. Szabó Előd professzor úrnak, Dr. Kocsev Miklós professzor úrnak, a KAVICS alapítványnak és dolgozóinak: Győrfy Viktória intézményvezető asszonynak, Varga István Ervinnének, Orosz Évának, Szita Szilviának, Mészáros Géza polgármester úrnak , Gaál László alpolgármester úrnak, Bognár Lucának, Tatai Mártának, Móricz Heténynek, Somogyi Dánielnek, Bathó Nándornak.                                                                                   

Lipcsei Gergely, proszenior-főszervező
                                                                                                                           

Szóljon hozzá