• 8500 Pápa Március 15. tér 13-14. Pf. 141.
  • +36 89 312 331

Horizontok konferencia

Horizontok konferencia

A Pápai Református Teológiai Akadémia 2023. február 27-28-án tartotta Horizontok konferenciáját Isten népe, az Egyház címmel.

A konferencián teológiai tanárok tartották az előadásokat:

Dr. Balla Ibolya: Isten népe: Kiválasztástól a kultikus közösséggé válásig a Deuteronomisztikus Történeti Mű alapján, különös tekintettel az 5Móz 26,1-11-re

Dr. Vladár Gábor: Az Apostolok cselekedeteiről írott könyv egyházképe

Hamar Zoltán: Isten népének különleges helyzete a világban: Izráel kiválasztása az Ószövetségben

Dr. Nagy József: Isten népe, a szentek. A ἅγιοι a Kolossé levélben

Dr. Jaap Doedens: Az egy Isten népe: Monoteizmus és az Újszövetség ekkléziológiája

Dr. Barta Zsolt: Közbenjáró könyörgés az Egyházért     

Drs. Sárközi Gergely Antal: A gyülekezeti életek valósága az 1943-as dunántúli lelkészi önéletrajzok tükrében

Dr. Balikó Zoltán: Az egyház mint a Szentháromság képmása – Miroslav Volf nyomán

Dr. Lucski Márta: A gyülekezeti közösség szerepe a pásztorációban

Dr. Németh Tamás: Mi igen és mi nem az Egyház? Az egyházfogalom változásai a 20-21. században

Bognárné dr. Kocsis Judit: Az egyház szerepe Karácsony Sándor munkásságában

Dr. Petró László: Egyházias dogmatika vagy dogmatikus egyház? – Az ekkléziasztika rendszeres teológiai értelmezésének lehetőségei

Az előadásokon az Akadémia hallgatói, illetve lelkipásztorok vettek részt. Köszönjük a tartalmas előadásokat!

A konferenciáról szóló tudósítás az alábbi linken tekinthető meg:

https://www.facebook.com/papaimediacentrum/videos/1427110661359720

A konferencián elhangzott előadásokat írott formában az Alma Mater könyvsorozatunkban jelentetjük meg.

Szóljon hozzá