• 8500 Pápa Március 15. tér 13-14. Pf. 141.
 • +36 89 312 331

Horizontok 2024

Horizontok 2024

“Ige, Lélek és szabadság” címmel tartotta az Akadémia tanulmányi és továbbképzési konferenciáját 2024. február 26-27-én.

A konferencia témája szorosan kapcsolódott “Az Élő Ige éve – 2024” programsorozathoz.

Hétfő délután és kedd délelőtt a PRTA oktatói tartották az előadásokat biblikus, egyháztörténeti, rendszeres és gyakorlati teológiai megközelítésben.

 • Szabadok és rabszolgák az Ószövetségben
 • Lélek és szabadság az Ószövetségben
 • A Lélek munkálkodása Ezékiel próféta könyvében
 • Az Ige és a Lélek kardja az Újszövetségben
 • Félelem a szabadságtól?
 • Lelki gyógyulás és személyes fejlődés – Önmagunkra találás az Ige
  tükrében
 • A tordai ediktum teológiai üzenete a 16. századi Erdélyben
 • Az igehirdetés szükségessége – pápai homiletikák a 19. században
 • Egyén és közösség szabadságának határai az egyházban
 • Isten élő Igéje a reformátori teológiában
 • Szabadság vagy szabadelvűség – Teológiatörténeti útvesztők az Ige
  értelmezésében
 • Lélek és nevelés Karácsony Sándor eszmerendszerében

A konferencián meghívott vendégként jelen voltak a Theologiai Szemle szakfolyóirat munkatársai. Bóna Zoltán főszerkesztő ismertette a jövőre egy évszázados folyóirat rövid történetét, történelmi szerepét, jelenlegi állapotát, struktúráját és a jövőbeni terveket. Az ökumenikus szerkesztőbizottsági tagok egyenként beszámoltak a szakfolyóirathoz kapcsolódó szerepükről, tevékenységükről.

Kedden, reggeli áhítaton Isten igéjének üzenetét tolmácsolta Hajdú Zoltán Levente az MRE Missziói Szolgálatának főigazgatója. Majd bemutatta a Szolgálat programját.

Köszönet az előadóknak a tartalmas és építő előadásokért. A konferencia előadásait, terveink szerint, a PRTA Alma Mater sorozatában szeretnénk megjelentetni.

Külön köszönet Németh Tamás és Balikó Zoltán tanárok szervező munkájáért!

Szóljon hozzá