• 8500 Pápa Március 15. tér 13-14. Pf. 141.
  • +36 89 312 331

Csurgói kiszállás

Csurgói kiszállás

A Csurgói Református Egyházközségben az évek során már hagyománnyá vált, hogy vendégül látják a pápai teológus hallgatókat. Idén március 2-án és 3-án a Pápai Református Teológiai Akadémia négy hallgatója és egy oktatója képviselte az intézményt a kiszállás során.

Szombat délután a csurgónagymartoni, vasárnap délelőtt az alsoki és a csurgói gyülekezetekben volt jelen Teológiánk küldöttsége. Az igehirdetés szolgálatát Lucski Márta docens végezte , majd az istentiszteleteket a teológusok szolgálata tette igazán ünnepivé. Elhangzott Füle Lajos egyik verse, egy tanulságos történet Isten gondviseléséről, a böjt teológiai értelmezésének bemutatása, illetve két ének is gazdagította a diákság istentiszteleten való szereplését. Mindezeket követően rövid bizonyságtételek során osztották meg a hallgatók személyes elhívásukat a lelkipásztori hivatásra.

Hálásan köszönjük a gyülekezetek két lelkipásztorának, Szászfalvi Lászlónak és kedves feleségének, Juditnak a meghívást, valamint mindhárom gyülekezetnek a bőséges és szívélyes vendéglátást.

Isten gazdag áldását kívánjuk a gyülekezetek és lelkipásztoraik életére és szolgálatára. Reméljük, hogy még sokáig fenn tud maradni a testvéri kapcsolat a gyülekezetek és a pápai Teológia között.

Szóljon hozzá