• 8500 Pápa Március 15. tér 13-14. Pf. 141.
  • +36 89 312 331

Beszámoló a PRTA 2023/2024-es tanévéről

Beszámoló a PRTA 2023/2024-es tanévéről

A Pápai Református Teológiai Akadémia 2023/2024-es tanévét 2023. szeptember 1-jén gólyatáborral nyitotta meg. Elsőéves hallgatóink gólyatáborban ismerkedtek meg a felsőbb éves hallgatókkal. A tábor helyszíne Kömlőd, illetve Tata városa volt.

Szeptember 2-án az intézmény kinyitotta kapuit az érdeklődő pápaiak és Pápa környékén élők számára, ezen a napon nyárbúcsúztató koncerttel várta Pápa Város Fúvószenekara közönségét az Akadémia udvarán.

Szeptember 3-án tanévnyitó közgyűléssel és félévkezdő csendesnappal folytatta az évkezdő események sorát az intézmény. A tanévnyitón Steinbach József püspök hirdetette Isten igéjét. Csendesnapon Békési Sándor egyetemi docens tartott előadást „Bevezetés a teológiai esztétikába” címmel.

Az őszi szemeszterben, szeptemberben megtartottunk az őszi egyházkerületi lelkésztovábbképzőt a lelkigondozás hitbeli és szakmai problémái témakörében.

Októberben a kétévente tartott Magyar-Dél-afrikai konferenciának (Hungaro-South-African Study Group (HSASG)) adott otthont intézményünk, melyen összesen 25 kutató tartott előadást. A tanácskozáshoz minden alkalommal tartozik kulturális program is. A konferencia résztvevői és az érdeklődők az Ótemplomban lehettek részesei változatos őszi akadémiai zenei koncertünknek, melyen a PRTA hallgatói és a pápai Refi diákjai zenéltek. Az évente megrendezésre kerülő Kálvin konferencián egyháztörténeti előadások által bővítettük ismereteinket. Megtartottuk az Öregdiák találkozót.  Október végén a reformáció alkalmából a HÖK által előkészített csendesnapon hallgatóink önismereti csapatépítő műhelyen és verses teadélutánon töltötték együtt az időt. Az éves temetőtakarítást, a tanári sírok rendbetételét is elvégezte egy maroknyi csapat. „Isten és önmagunk megismerése” címmel a HÖK imasétára invitálta a refis diákokat.

Novemberben nyílt napot tartott az Akadémia azok számára, akik elhívást éreznek a lelkipásztori, illetve a hittanoktatói szolgálat iránt. Ebben a hónapban vendégül láttuk a Refi Parlando Leánykarát.

Decemberben a Mikulás-esten színvonalas műsorral örvendezették meg hallgatóink és oktatóink az Akadémia közösségét. Második alkalommal szerveztük meg az Adventi koncertünket, amelyen Zeneakadémiát végzett fiatal zenészekből álló, Capella Columbae énekegyüttes kápráztatta el csodálatos zenei tudásával, énekhangjával a megjelenteket.  Decemberben kollégiumi vasárnapon vettünk részt a pápai gyülekezetben a kollégium tagintézményeivel együtt. Igét hirdetett Sárközi Gergely Antal óraadó tanár. Ezen a vasárnapon megünnepeltük Akadémiánk újraindulásának 25. évfordulóját.

A tavaszi szemesztert 2024. január 28-án istentisztelettel és csendesnappal indítottuk. A csendesnapon Steinbach József püspök tartott előadást az Élő Ige Éve kapcsán. A második félévben több eseményünk az Élő Ige Éve programsorozatához illeszkedett.

Februárban otthont adtunk az egyházkerületi hittanoktatói továbbképzésnek, mely témájában az óvodai hittanoktatásban rejlő kérdéseket és lehetőségeket járta körül.

Második alkalommal is szeretettel vártuk nyílt napra az érdeklődőket. Hallgatóink szervezésében lezajlott a farsang. Szintén ebben a hónapban a Horizontok konferencián olyan előadások hangoztak el, amelyek az „Ige, Lélek és szabadság” összefüggéseiben adtak útmutatást azok számára, akik e témakörben szerették volna ismereteiket gyarapítani.

Márciusban Bibliai felolvasó-estet tartottunk Márk evangéliuma alapján a húsvéti kibocsátó istentiszteleten. Orgonakoncerten hallottuk Albert Csaba orgona szakos győri gimnazista színvonalas és gyönyörű orgonajátékát. Tanárok és hallgatók házi csocsóbajnokságon mérték össze erejüket.

Áprilisban a pápai gyülekezet vendégei voltak hallgatóink a tavaszi teológusvasárnapon. Igehirdetéssel szolgált Albert András óraadó tanár. Köszönet a gyülekezeti tagok befogadó szeretetéért. Sor került a Lovagteremben elhelyezett hangversenyzongora felavatására. Zongora koncertet adott Németh-Vékes Erzsébet zongoraművész. Tanár-diák kiránduláson vettünk részt a Kőris-hegyen.

Ősszel diákjaink oktatói kísérettel kiszálláson ismerkedtek a dunántúli gyülekezetekkel, ahol bemutatták intézményünket: Somlószőlős-Somlóvecsén, Veszprémben és Tatán. Tavasszal Csurgón, Zalaegerszegen és Dadon. Köszönjük a gyülekezetek vendéglátását.

Mindkét szemeszterben reggeli áhítatokon tanáraink és hallgatóink a Bibliaolvasó Kalauz szerinti napi ószövetségi, illetve újszövetségi ige alapján adták át Isten üzenetét, nyújtottak lelki táplálékot az igehallgatóknak és kérték minden napra Urunk megsegítő kegyelmét.

Otthonóráinkon Malakiás  próféta könyvét és Máté evangéliumának kijelölt részeit magyaráztuk hallgatóinknak.

Erasmus mobilitással több hallgatónk és oktatónk utazott Kolozsvárra és Révkomáromba. Tanáraink közül néhányan külföldi konferencián képviselték intézményünket. Hallgatóink tudásukat bővítették a TDK program keretében. Az Akadémia ifjúsága ősszel és tavasszal is megszervezte a zsíroskenyér-esteket, melyeken tanáraink és öregdiákjaink tartottak előadásokat.

Helyet adtunk az I. Kárpát-medencei Teológus Futball Kupának.

Az V. Országos Csenki Imre Énekversenyen női és férfi csapatunk ezüst minősítést szerzett.

Fotópályázatot hirdettünk a pápai Refi és a PRTA diáksága-hallgatói és tanárai-oktatói, dolgozói részére. Hallgatóinknak meghirdettük a „Kollégiumi évfordulók” című egyháztörténeti pályázatot.

A Pápai Kollégiumi Lapok negyedévente megjelenő számait őszre, karácsonyra és húsvét-pünkösd ünnepére állítottuk össze.

Acta Theologica Papensia könyvsorozatunkban folyamatosan adjuk ki tanáraink doktori disszertációit. Alma Mater sorozatunkban az intézmény újraindulásának 25. évfordulója kapcsán, illetve a 2023. év lelkésztovábbképzéseinek előadásiból jelentettünk meg új kötetet.

A tanintézeti záróvizsgákon 14 hallgatónk sikeres vizsgát tett, 1 hallgatónk betegség miatt megszakította vizsgáját. Készülünk az év végi deáklakomára, a diplomaosztó tanévzáró közgyűlésre. Az akadémiai tanév teendőkben és programokban igazán gazdag tanévnek bizonyult. Az örömökért, a szép pillanatokért Istennek adunk hálát, a tanév során átélt nehézségek és próbák pedig megerősítettek bennünket hitünkben. Az Élő Ige Évében igyekeztünk Isten igéjének útmutatása szerint végezni feladatainkat. Amit el tudtunk végezni, azért Istené legyen a dicsőség. Meggyőződésünk, hogy munkánk nem hiábavaló az Úrban.

Dr. Németh Tamásné Schédl Tímea
PRTA, rektori hivatalvezető

Szóljon hozzá