Biblikus Intézet

Intézetvezető:
Dr. Jacob J. T. Doedens, docens
 
Munkatársak:
Dr. Vladár Gábor egyetemi tanár
Dr. Balla Ibolya docens, rektorhelyettes
Hamar Zoltán tanár

Dr. Jacob J. T. Doedens

Dr. Jacob J. T. Doedens docens szakmai életrajza és publikációs jegyzéke (2016.10.11.) alább olvasható.

Dr. Doedens Jacob szakmai önéletrajza

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

név                    Dr. Jacob J. T. Doedens
állampolgárság             holland
magyar (2012. november 21.)
internet:                hu.linkedin.com/pub/jaap-doedens/1a/877/73b/ 
1981–1987            Gimnázium (VWO) Greijdanus College Zwolle, Hollandia
1987–1988            Előképzés ó-görög nyelv, Holland Református Teológiai Egyetem,  Kampen (Hollandia)
1988–1996            Holland Református Teológiai Egyetem, Kampen, (MA)      
Specializáció: (major)
                    Ószövetség — dr. G. Kwakkel professzornál
                    Melléktárgyak: (minor)
arám nyelv — dr. G. Kwakkel professornál        
akkád nyelv — J.P. Lettinga professzornál
2000                Posztgraduális képzés: Dogmatika, Kulcsszerepet betöltő írások az újabb teológiában (Schleiermacher, Kuyper, Von Harnack, Barth, Bonhoeffer, Robinson), Református Teológiai Egyetem, Kampen
2003                    Egyházjog I, Református Teológiai Egyetem, Kampen
2004                    Egyházjog II, Református Teológiai Egyetem, Kampen
2008–2013            Doktori képzés, Református Teológiai Egyetem, Kampen    
2010                    Intenzív nyelvkurzus új-görög (4 hetes), School of Modern Greek Language, Arisztotelész Egyetem, Thesszaloniki (Görögország)
2012                    Intenzív nyelvkurzus új-görög (4 hetes), School of Modern Greek Language Arisztotelész Egyetem, Thesszaloniki (Görögország)
2013                    PhD Református Teológiai Egyetem, Kampen (honosított Debrecen, Debreceni Református Hittudományi Egyetem - DRHE, 2014. április 24.)
2014                    Intenzív nyelvkurzus új-görög (4 hetes), School of Modern Greek Language Arisztotelész Egyetem, Thesszaloniki (Görögország)
       


 
1997–2007        Vlissingeni református gyülekezet lelkipásztora2007–2010Tudományos munkatárs a Sárospataki Református Teológiai Akadémián (Vallástörténeti tanszék, Újszövetségi tanszék
2010–2012        Tanársegéd a Sárospataki Református Teológiai Akadémián (Újszövetségi tanszék)
2012–             A Sárospataki Református Teológiai Akadémia adjunktusa (Újszövetségi tanszék)
2012–             Okleveles református lelkész (Magyarországi Református Egyház)
2015–            Néderlandisztika Tanszék Debrecen Egyetem: anyanyelvi holland nyelvtanár
2016–             Főiskolai docencs Pápai Református Teológiai Akadémia


 
1992–1993        Munkatárs a Handwijzer op de grondtekst van de bijbel, c. kiadásánál (szerk. H.N. Ridderbos, W. Van der Meer, Kampen: Kok, 1993)
1994–1996        Cornelis J. Haak egyetemi docens asszisztense (missziológia)
1995                Részt vett a hattemi missziói bizottságának munkáját előkészítő utazáson Ukrajnában és Fehéroroszországban (Rovno, Kijev, Minszk)
1994–1996        Óraadó tanár bibliai-héber a zwolle-i Református Főiskolában (hétvégi képzés hitoktatók részére)
1997–2006        A Stichting Fundament / Iránytű Alapítvány munkatársaként előadásokat tartott különböző lelkész- és presbiterkonferenciákon Magyarországon és magyar református gyülekezetekben Erdélyben (www.stichting-fundament.nl)
2004–2007        A Stichting Fundament / Iránytű Alapítvány magyarorsági csoportjának koordinátora
2004–2007        A Stichting Fundament / Iránytű Alapítvány elnöke
2004–2007        Middelburgi egyházmegyei és a délhollandiai egyházkerület fellebbezési bizottságának tagja
2007–             A Stichting Fundament / Iránytű Alapítvány tanácsadója
2010–            A Szociális és Egyenlőség Bizottság tagja (SRTA)
2015–             Szerkesztőbizottsági tagság: Acta Neerlandica, A Debreceni Egyetem Néderlandisztika Tanszékének Kiadványai. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó. 
2001–2007        Sofőr iskolai minibuszon (önkéntes munka)
2002                Közlekedésbiztonsági tréning, I. része (Hollandiai Közlekedésbiztonsági Intézet )
2003                Jogosítvány A (motorkerékpár)
2006                Közlekedésbiztonsági tréning, II. része (Hollandiai Közlekedésbiztonsági Intézet)


 
Kurzusok Sárospataki Református Teológiai Akadémia:
Újszövetségi görög nyelv 1
Újszövetségi görög nyelv 2
Újszövetségi exegézis Lk 1–2,11
Újszövetségi exegézis Róm 1,1–4,12
Újszövetségi exegézis 1Kor (capita selecta)
Újszövetségi exegézis ApCsel: Pál apostol második missziói útja
Újszövetségi exegézis: A passiótörténet a négy evangéliumban
Újszövetségi exegézis: Jézus példázatai
Újszövetségi exegézis: Jelenések könyve 1–5
Újszövetségi exegézis: paruzia: Mt 24, 1Kor15, 1Thessz, 2Thessz, 2Pt
Újszövetségi exegézis módszertan
Újszövetségi bevezetés 1
Újszövetségi bevezetés 2
Ószövetségi bibliaismeret 1
Ószövetségi bibliaismeret 2
Újszövetségi bibliaismeret 1
Újszövetségi bibliaismeret 2
Hermeneutika
Judaistika
Ószövetségi Bibliai Teológia 1                   
Ószövetségi Bibliai Teológia 2
Újszövetségi Bibliai Teológia 1
Bibliai kortörténet
Bibliai antropológia
Keresztyén antropológia
Bibliai nyelvek

Szemináriumok Sárospataki Református Teológiai Akadémia:
- Tanulmányi út hallgatókkal Görögországba (Kavala, Filippi, Lydia, Amphipolisz, Apollónia, Thesszaloniki, Veria, Athén, Korinthus, Spárta, Thermopülé, Vergina). 2015. március 20–29.
- Az Újszövetség a politeista világ kontextusában
- A Római levél
- N.T. Wright olvasó- és fordítószeminárium
- Az újszövetségi apokríf könyvek
- Apokríf és pseudóepigráf könyvek a Második Templom időszakából
- Az Ószövetség használata az Újszövetségben
- Újszövetségi eszkatológia
- A gyülekezet élete kérdései az Újszövetségben
- Narratív művészet a Sámuel könyveiben
- Narratív művészet az Ószövetségben
- Narratív művészet a Jónás könyvében
- Isten haragja az Ószövetségben
- Aktuális kérdések - bibliai válaszok
- Nehezen érthető igehelyek
- Újszövetségi alapfogalmak
- Nemzetközi újszövetségi kutatás a magyar teológiai sajtóban
- 20. századi és kortárs külföldi újszövetségi kutatók
- Jézus tanítványai
- Pál apostol élete
- Magyar bel- és külmisszió
- A holland történelem a 20. században (Geert Mak, Az apám évszázada c. könyv alapján)
- Hatástörténet az exegézisben
- Kálvin mint írásmagyarázó
- A fényképezés művészete
- Szimbolikus cselekvések az Ószövetségben és az Újszövetségben

Kurzusok a Pápai Református Teológiai Akadémián
B037 Ószövetségi kortörténet
B052 Ószövetségi írásmagyarázat 4: Bírák 19-21
B063 Ószövetségi szövegolvasás: Bírák 19-21
L120 Szakfordítás 2
L150 Teológiai szakszöveg fordítása
R041a Hitvallásismeret
R043 Alkalmazott teológia
TEO011 Bibliai kortörténet

Szemináriumok PRTA
- TEO122 Etika szeminárium

Kurzusok a Néderlandisztika tanszéken (Debreceni Egyetem)
- Holland nyelv: BTND110BA - Társadalmi nyelvhasználat - íráskészség
- Holland nyelv: BTND178BA - Turisztikai szaknyelv
- Holland nyelv: BTND153BA - Szaknyelv (gazdasági, adminisztratív)
- Holland nyelv: BTND109BA - Informális nyelvhasználat - íráskészség
- Holland nyelv: BTND111BA - Informális és társadalmi nyelvhasználat - szövegértés
- Holland nyelv: BTND113BA - Szakmai nyelvhasználat - beszédkészség
- Holland nyelv: BTND209BA - Informális nyelvhasználat - íráskészség
- Holland nyelv: BTND211BA - Informális és társadalmi nyelvhasználat - szövegértés
- Holland nyelv: BTND213BA - Szakmai nyelvhasználat - beszédkészség 

Előadások:

2009.01.29        Előadás Ricsén, kultúrházban: “Jelenések könyve 2,12-17.
2010.12.15            Előadás Szerencsen, lelkészértekezleten “Messiási ígéretek az Ószövetségben.”
2012.05.28–06.02    ASK-nemzetközi bibliai tudományok konferenciája, Sárospatak (szervezés + előadás). Résztvevők: SRTA; Theologische Universiteit Kampen, Hollandia; Theologische Universiteit Apeldoorn, Hollandia. Előadás: “The Indecent Descent of the Sethites: The Provenance of the Sethites-Interpretation of Genesis 6:1–4.”
2014.11.24.         Vendégelőadás Pápai Református Teológiai Akadémia
2014.12.10-11.         Vendégelőadások Teológiai Egyetem Kampen (Hollandia) (Erasmus Teaching Mobility): Újsövetségi görög nyelv, 5Mózes, Józsué, Pál: apostol és teológus, 1-2Thessz, 1-2Tim, Titusz, Zsid.
2015.04.14.        “Keresztyén egyetemesség és nemzettudat holland szemmel” . Nemzetközi konferencia, Adventista Teológiai Főiskola, Budapest.
2015.05.05.        Előadás “Hollandia, a kereskedők országa”. Méliusz Juhász Péter Központi Könyvtára Debrecen, Holland Délután: “Hollandia egykor és ma”.
2016.08.29.        Collegium Doctorum Budapest (2016.08.28-30), “2 Timóteus: Bevezetéstani kérdések”.
2016.09.30.        Debrecen Egyetem, Kutatók éjszakája, prezentáció: “Hollandia: A háború és a víz”.Konferenciák:

2007.03.06-09        European Conference of Reformed Churches, Soest, Hollandia
2008.02.12        Tanulmányi nap SRTA, Alain Sell előadása
2008.06.03–05        Coetus Theologorum, Debrecen
2008.08.25–29        Doktorok Kollégiuma, Sárospatak
2009.03.11        Tanulmányi nap SRTA
2009.06.13–17        Coetus Theologorum, Kolozsvár
2009.08.24–27        Doktorok Kollégiuma, Budapest
2009.09.17        Tanulmányi nap SRTA
2009.10.02-03        Pedagógiai konferencia Református Kollégium Debrecen (tolmács)
2009.10.21        Nemzetközi Kálvin konferencia, Sárospatak
2010.08.23–27        Doktorok Kollégiuma, Pápa
2010.10.06        Karl Barth konferencia, Debrecen
2011.06.01–05    30.     Deutsche Evangelische Kirchentag Dresden
2011.08.21–24        Doktorok Kollégiuma, Debrecen
2011.10.12            Tanulmányi nap SRTA
2012.02.15        Tanulmányi nap SRTA
2012.03.21        Tanulmányi nap SRTA
2012.04.18        Tanulmányi nap SRTA
2012.05.28–06.02    ASK-nemzetközi bibliai tudományok konferenciája, Sárospatak (szervezés + előadás). Résztvevők: SRTA; Theologische Universiteit Kampen, Hollandia; Theologische Universiteit Apeldoorn, Hollandia.
2013.07.02–06        IRTI-nemzetközi konferencia, téma: “Calvin and Law”, Sárospatak.
2013.08.22–23        Doktorok Kollégiuma, Debrecen
2013.08.23–24        Coetus Theologorum, Debrecen
2013.12.12–14        Conference Research Master of Reformed Theology, Kampen, Hollandia
2014.06.13–15        Doktorok Kollégiuma, Sárospatak
2014.11.06–07        Tudományos konferencia Sárospatak
2015.05.21-23        Regionális Colloquium Neerlandicum, Olomouc / Brno (Csehország).
2016.08.28-30        Doktorok Kollégiuma, Budapest 
2015.02            OTDK bíráló

 

Publikációs jegyzék az MTMt-ből letölthető: vm.mtmt.hu/www/index.php

Dr-Jacob-J-T-Doedens-szakmai-eletrajza.pdf
(fájlméret: 114.0 KB, formátum: .pdf)
Dr-Jacob-J-T-Doedens-publikacios-jegyzeke.pdf
(fájlméret: 71.0 KB, formátum: .pdf)

Dr. Vladár Gábor

Születési év: 1952.
 
Végzettség, szakképzettség:
1975 I lelkészképesítő vizsga, Budapesti Református Teológiai Akadémia
1976 II. lelkészképesítő vizsga, Budapesti Református Teológiai Akadémia, református lelkészi oklevél.
 
Jelenlegi munkahely, munkakör:

1996-2016 PRTA mb. főigazgatója, majd rektora
1998-2016: PRTA Újszövetségi Tanszék - tanszékvezető egyetemi tanár teljes munkaidőben foglalkoztatott főállású oktató határozatlan idejű kinevezéssel
2009-
-2016 PRTA Biblikus Intézet intézetvezetője
2016 PRTA BIblikus Intézet oktatója
 
Tudományos fokozat, tudományág megjelölésével:
1993 teológiai doktorátus az újszövetségi tudományok köréből, Debreceni Református Teológiai Akadémia
1990/95 tanszékvezető, Debreceni Református Teológiai Akadémia
1997 PhD-vé (Dr.habil.) minősítve, DRHE
1998-tól tanszékvezető, PRTA
1999 egyetemi tanár
 
Eddigi oktatói tevékenység: 
1990/91 – 1994/1995 tanszékvezető professzor, Debreceni Református Teológiai Akadémia Bibliai teológia és vallástörténeti tanszék
1998-tól tanszékvezető, PRTA Újszövetségi Tanszék
 

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok:
Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma Újszövetségi Szekciójának elnöke
Donau Kirchenkonferenz - Reformierte Kirche elnökségi tagja
 
 
 

 

Save

Dr. Vladár Gábor publikációi
(fájlméret: 32.0 KB, formátum: .doc)

Dr. Balla Ibolya

Születési idő és hely: 1975, Berettyóújfalu
 
Diploma:
2001, Debreceni Református Hittudományi Egyetem  (református teológus és református lelkészi oklevél)
 
Tudományos fokozat:
2009, PhD fokozat megszerzése a Murdoch Egyetemen Perth-ben (Ausztrália)
 
Nyelvismeret:
angol-felsőfok
német-középfok
 
További kutatói tevékenység:
2010 április-október, Writing Fellowship, Murdoch Egyetem, Perth (doktori disszertáció átdolgozása és publikálásra való előkészítése a De Gruyter kiadó részére)

Tudományos tevékenység, nemzetközi kapcsolatok
Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma, Ószövetségi Szekció
Society of Biblical Literature (SBL)
International Society for the Study of Deuterocanonical and Cognate Literature (ISDCL)
Jelenlegi munkahely, munkakör:
2011, PRTA adjunktusa, Biblikus Intézet
2012, PRTA docense, Biblikus Intézet
2016- PRTA rektorhelyettese
 

 

Save

dr. Balla Ibolya publikációi
(fájlméret: 95.0 KB, formátum: .pdf)

Hamar Zoltán

1. Tanulmányok
1970-ben született Veszprémben. Általános és középiskolai tanulmányait Várpalotán ill. a veszprémi Lovassy László Gimnázium speciális matematika tagozatán végezte. Tanulmányait a Budapest Református Teológiai Akdémián folytatta 1989-1995 között, ahol 1995-ben tett I. lelkészképesítő vizsgát (református teológus), 1996-ban tett II. lelkészképesítő vizsgát ugyanott, s szerzett református lelkészi oklevelet. Teológiai tanulmányaival párhuzamosan az ELTE Hebraisztikai és Asszíriológiai Tanszékének aszíriológia szakán is folytatott tanulmányokat.
1996-1999 között tudományos ösztöndíjon vesz részt az Athéni Egyetemen a görög Artos Zoes Alapítvány jóvoltából.
 
2. Tudományos fokozat
2007 őszén létesített doktorjelölti jogviszonyt a bétheli Kirchliche Hochschule-val. Doktori disszertációjának témája a bibliai arámi nyelv helye nyelvészeti szempontból az arámi nyelv kronológiai és lingvisztikai kontinuumában.

3. Oktatói munka, beosztások
1999. augusztus 1-től a Pápai Református Teológiai Akadémia nyelvi lektora (héber, görög). Később tanársegédi, adjunktusi, lektori, jelenleg tanári munkakörben teljes munkaidőben foglalkoztatott főállású oktató határozatlan idejű kinevezéssel.

4. Egyházi tisztségek, szolgálati helyek
Segédlelkészként Budapesten a Kispest Központi Református Gyülekezetben szolgált 1995-1996-ban.
 
5. Kutatási terület
Érdeklődése főként nyelvészeti irányú: az ELTE asszíriológia szakán más sémi (arámi, szír, akkád) és nem sémi (sumér) ókori közel-keleti nyelvek nyelvtanában, szövegemlékeiben nyert ismeretekből táplálkozik érdeklődési köre. Emellett érdekli a Septuaginta és más görög fordítások fordítástechnikai sajátosságainak kutatása.
6. Szakmai bizottsági és tudományos közéleti tagság
DC Ószövetségi szekciójának tagja
 
 

 

Mentés

Hamar Zoltán publikációs jegyzéke
(fájlméret: 16.0 KB, formátum: .doc)

Share 
Kép az Akadémiáról

Napi ige

Eseménynaptár

« október 2021 »
HKSzeCsPSzoV
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031http://parokia.hu/bible/

http://etn.prta.hu/include/download.php?kod=e24739c476187aa6e777d4f061133535&fname=irattar/f330.pdf

http://search.ebscohost.com/

http://www.prta.hu/prta/nyitolap/diplomas-palyakoveto-rendszer-alumni