Teológusnapok

Teológusnapok alkalmával hallgatóink és tanárkísérőjük egy-egy Dunántúli Református Egyházkerületben lévő gyülekezetet látogatnak meg, ahol találkoznak a gyülekezet tagjaival, csoportjaival; kétkezi munkával és igével szolgálnak a gyülekezeti közösségben.

Köszönjük azoknak a lelkipásztoroknak egy gyülekezeteknek, akik vendégül látták és vendégül fogják látni küldöttségünket!

A 2017/2018-as tanévben az alábbi gyülekezeteket látogattuk meg a lelkipásztorok meghívása alapján:

- őszi félévben: Tata (igehirdető: Dr. Hanula Gergely, okt. 14-15), Nyárád-Pápadereske (igehirdető: Dr. Németh Tamás, okt. 15), Vörösberény (igehirdető: Szabóné dr. László Lilla, okt. 29), Bodajk (igehirdető: Dr. Jaap Doedens, nov 12.), Szomód (igehirdető: Hamar Zoltán, nov. 26.), Hajmáskér-Sóly (igehirdető: Dr. Balla Ibolya, nov. 26.)

- tavaszi félévben: Csurgó (igehirdető: Dr. Hanula Gergely, március 3-4), Héreg-Tarján (igehirdető: Dr. Szabó Előd, április 14-15), Noszlop (igehirdető: Dr. Németh Tamás, ápr. 22.)

A tanév során két alkalommal szolgáltunk kollégiumi vasárnapon a Pápai Református Egyházközségben: dec. 10-én (igehirdető: Dr. Jaap Doedens) és márc. 11-én (Dr. Németh Tamás).

Teológustalálkozón vettek részt hallgatóink a Sárospataki Református Teológiai Akadémián (ápr. 27-29.).

 

Kiszállások a 2016/2017-es tanévben

A 2016/2017-es tanévben az alábbi gyülekezeteket látogattuk meg a lelkipásztorok meghívása alapján:

- őszi félévben: Tata (2016. okt. 16.),  Csurgó (2016. nov. 19-20.), Zirc (2016. nov. 26-27.)

- tavaszi félévben:  Kocs (2017. márc. 5.), Veszprém (2017. márc. 19.), Papkeszi-Berhida (2017. márc. 25-26.), Balatonszárszó-Balatonőszöd (2017. ápr. 22-23.)

A tanév során két alkalommal szolgáltunk kollégiumi vasárnapon a Pápai Református Egyházközségben: december 4-én és április 30-án.


Kiszállások a 2015/2016-os tanévben

A 2015/2016-os tanévben az alábbi gyülekezeteket látogattuk meg a lelkipásztorok meghívása alapján:

- őszi félévben: Héreg-Tarján (igehirdető: Hamar Zoltán, okt. 10-11), Csurgó (nov. 14-15), Felsőörs (igehirdető: Dr. Hanula Gergely, nov. 29), Réde (igehirdető: Barta Zsolt lelkipásztor)

- tavaszi félévben: Berhida-Papkeszi (igehirdető: Hamar Zoltán, április 9-10), Tata (igehirdető: Dr. Balla Ibolya, április 16-17), Magyaralmás (igehirdető: Barta Zsolt lelkipásztor, április 30-május 1)

A tanév során két alkalommal szolgáltunk kollégiumi vasárnapon a Pápai Református Egyházközségben: december 6-án (igehirdető: Dr. Németh Tamás) és április 24-én (Steinbach József).

A magyaralmási kiszállás beszámolója itt olvasható: www.refdunantul.hu/lap/magyaralmas/hir/mutat/17275/

Teológustalálkozón vettek részt hallgatóink Budapesten KRE HTK (április 8-10)

 Bajánsenye - Kerkáskápolna

 

A Pápai Református Teológiai Akadémia 11 hallgatóját látta vendégül teológusnapra Szakál Zoltán lelkipásztor és a bajánsenyei és kerkáskápolnai református gyülekezet 2014. május 9-11. között.
A péntek esti érkezést a szállás elfoglalása, vacsora, valamint a Szlovéniai Református Keresztyén Egyház szentlászlói gyülekezetének meglátogatása követte. Bódis Tamás lelkipásztor áhítatából és a gyülekezetet bemutató beszélgetésből kiderült: a látszólag nagyon nehéz, külső szem számára talán reménytelennek tűnő helyzetben is lehet érezni az Úr áldását, terveit. A lelkipásztor szavain átsugárzó reménység minden teológus számára példaértékű és feltöltő tapasztalattá lehet.
 
 
A szombati nap az őrségi gyülekezetek, valamint a környékben lévő nevezetességek látogatásával telt: Őriszentpéteren Major Lehel lelkipásztor mutatta be a gyülekezet és a templom múltbéli és jelenlegi helyzetét. A kiszállás résztvevői bepillanthattak az idén nyáron, július 4-6. között megrendezendő őrségi Református Egyházi Napok Dunántúl (REND) előkészületeinek folyamatába is.
Továbbmenve a Szalafő-Pityerszeri Őrségi Népi Műemlékegyüttest tekintette meg a társaság. Tekerikes füstősház, szer, kástu és tóka nem ismeretlen fogalmak többé a pápai teológusok számára. A programban ezután a veleméri Árpád-kori templom meglátogatása következett. A szentélyben elénekelt Szentháromságot dicsérő kánon az idegenvezetőnek is megható pillanatokat okozott. Visszatérve a szállásra, Kerkáskápolnára, a vendéglátó gyülekezetek asszonyai már javában fővő gulyással várták az időközben megéhezett csapatot.
A délutáni program a magyarföldi ökumenikus és a kerkafalvi, szentgyörgyvölgyi református templomok meglátogatása volt Hodánics Péter Csaba és Hodánics-Biró Tünde lelkipásztorok vezetésével, illetve segítségével.
A kirándulás utolsó állomásaként Ozsváth Imre lelkipásztor látta vendégül a teológusokat Kercaszomor gyülekezetében. A nemrégiben megszépült kercaszomori templom ékes példája a jól átgondolt és kivitelezett, Isten dicsőségére szolgáló templomfelújításnak.
Vasárnap a teológusok műsorral szolgáltak Bajánsenye és Kerkáskápolna református gyülekezeteiben. Az igehirdetés szolgálatát Dr. Németh Tamás, a Pápai Református Teológiai Akadémia Szisztematikus-Történeti intézetének docense végezte.
Isten iránti hálával gondolunk az őrségi gyülekezetekre, vendéglátásukra, befogadó szeretetükre, és Isten áldását kívánjuk a lelkipásztorok szolgálatára, gyülekezeteik további életére.

A kiszálláson készült további képek IDE KATTINTVA tekinthetőek meg.

 


Héreg-Tarján 2014

Zakariás 9:9
”Örvendj nagyon, Sion leánya, ujjongj, Jeruzsálem leánya! Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos, és szamáron ül, szamárcsikó hátán.”
 
Isten nagy kegyelméből ismét a Héreg-Tarjáni gyülekezet vendégszeretetét élvezhettük immár többszöri alkalommal.
Egy igazán tartalmas és reményt adó igehirdetést hallhattunk Hamar Zoltán Tanár Úr tolmácsolásában. Reményt adó, hiszen a „nagy király jön, Hozsánna!” Eljött, azért, hogy az életünk is és ne csak a szánk - mint akkor a népek szája - mondja: Hozsánna a Dávid Fiának!
 
 

 
 
 
 
 
Ami egykor álom volt a Nagytiszteletű Úr gondolataiban, az most bátran mondhatjuk, valósággá vált. Első kiszállásunk alkalmával Nagytiszteletű Úr elmesélte, hogy szeretné, ha hagyománnyá válhatna a teológus kiszállás a gyülekezetben.
Bátran mondhatjuk, hogy megtörtént. Hogyan hagyhatnánk ki a gyülekezet látogatását, hiszen az a kedvesség és szeretet, ami körülvett minket, nem mindennapi. Dicsőség Istennek azért, hogy ad olyan embereket és olyan gyülekezeteket, akik példaként szolgálhatnak mások számára. „Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti  cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Máté 5:16)
Így kérjük Urunk gazdag áldását a gyülekezet életére és a Lelkipásztor Úr életére, szolgálatára.
 
 
 
Mester Arabella


Kiszállás Veszprémben

A veszprémi újtemplomi gyülekezetbe érkezett tíz teológus hallgató a pápai teológiáról 2013. április 20-21-én, hogy együtt szolgáljanak a gyülekezettel. Szombaton kertépítésre és kertrendezésre került sor, és kivétel nélkül - vendégeink, kicsik és nagyok egyaránt - kivették részüket az egész napos munkából. A templomkert udvarán ezalatt ügyes asszonyok bográcsban főzték az ízletes paprikás krumplit.


Egész napot az apróbb egységekre tagolt kertben költötte a gyülekezet. A templomkert mint találkozó hely, mint az örömök és fáradságok, a hiábavalóságokon túli reménységvárás helye, a hétköznapi élet-megosztás értelmes alkalma lett, és a grádics zsoltárok idejét juttatta eszembe. Mint, amikor a jeruzsálemi lépcsőkön felidézték a messziről jövők, hogy a göröngyöknek és megállóknak is van helye az életünkben, de van hová előre nézni, mi is beszélgetéssel meg-megszakítva dolgoztunk és vasárnap az egész templomos gyülekezet láthatta, hogy volt értelme (látszata) munkánknak. Különleges találkozás volt ez a két napos kiszállás, mert kifejeződött benne, hogy a a remény több mint emberi képesség. Minden szegényes adottságunk és kilátástalanságunk ellenére képessé tesz minket arra, hogy a reményben, a jövőlátásban kitartsunk, s azt is szem előtt tartsa egy keresztyén közösség, hogy a remény a láthatatlanra irányul. A különböző generációk nem is erőfeszítéssel járó közös munkája jó példája volt annak, hogy a remény nem magánügy.

A lelkünknek is van kertje, művelésre váró területe, ahol bölcs kiegyezést kellene találnunk magunkban, mert lelkünk nemcsak a szemben álló érdekek, belső vívódások helye, hanem a csendes növekedésé, az isteni újjáteremtő erőké is.

A fizikai kertet is helyreállítottuk és most várjuk a szivárványszínek megjelenését. S már akad egy-két sárga, lila és ciklámen rózsaszín a kertben.

A délután második felében beszélgetésre került sor teológusok, ifi tagok és fiatal felnőttek részvételévek arról, hogy „milyen gyülekezetben szeretnék élni a jövőben?". Egy elképzelt, jelképes templomba minden résztvevő elhelyezte és megfogalmazta, hogy mit szeretne, kit szeretne látni a jövő gyülekezetében. Érdekes módon a saját mértékeinkhez, tágasságunkhoz-szűkösségünkhöz  szabva is egy nagyon színes jövő-templomot kaptunk, ahol visszatérő elem volt a sokszínűség, élénkség, és a zene.A teológus-hétvége vasárnap az ünnepi istentisztelettel folytatódott, ahol dr. Németh Tamás teológiai tanár hirdette Isten igéjét, a diákküldöttség tagjai pedig Veresné Petrőcz Mária vezetésével zenés, verses műsorukat mutatták be. A közös gyülekezeti ebéd során tovább folytatódott a beszélgetés. Köszönjük a Pápai Teológiai Akadémia rendhagyó látogatását, és bízunk benne, hogy a jövőben is kapunk mennyei és földi segítséget, hogy önmagunkat felülmúljuk, és Istenben kiviruljunk. Az ilyen és ehhez hasonló találkozók nemcsak a tavaszt hozzák a hívő keresztyén léthez közel.

Závodi Zsuzsanna

(Forrás: refdunantul.hu)

Képek a kiszállásról: https://picasaweb.google.com/cstoth92/KiszallasVeszprem?authuser=0&authkey=Gv1sRgCKimyYWSjYrImAE&feat=directlink

A műsorról készített felvétel:
http://youtu.be/_emCwlAzeuw 

 


Tápszentmiklósi kiszállás

„Kelj fel és ragyogj! Lépj a homályból, a gyász sötét fájdalmából, a bűneid gyötrelméből ki az ÚR fényébe.”
„A reformációnak mindig helye van, mert az Isten élő igéjéhez való visszatérést jelenti. Visszatérés az evangéliumhoz, visszatérés Jézus Krisztushoz, a Szentlélek világosságához, a kegyelemhez, a hithez. Olyan távol nem lehet valaki Jézustól, hogy vissza ne térhetne hozzá. Olyan sötétség nem lehet az emberi szívekben, hogy azon át ne sütne Krisztus fényessége." – hangzott el dr. Németh Tamás teológiai tanár bizonyságtételében, amelyet a tápszentmiklósi gyülekezetben tett.
 
Megérkezésünkkor Albert András, a gyülekezet lelkipásztora fogadott bennünket.
Először egy rövid beszélgetésre került sor, majd  a lelkipásztor pár szóban bemutatta a gyülekezetet és a templomot .
            Rövid verses-zenés műsorunkat örömmel fogadták a gyülekezeti tagok, majd ezt követően dr. Németh Tamás Ézsaiás könyvének 60:1-9 versei alapján arról hirdette az igét, hogy az ember hányféleképp készített a múltban, s készít ma is magának bálványszobrokat, illetve, hogy miképpen történik a félelmetes, de mégis éltető találkozás az élő Istennel.
Ebéd után búcsúztunk el, megköszönve a családias körben eltöltött és minden szempontból tanulságos napot, majd végezetül Isten áldását kértük egymás életére, a gyülekezetre, a diákok és a tanárok munkájára.
 
Köszönjük a gyülekezet kedvességét, vendégszeretetét, s ahogyan a lelkipásztor is mondta: reméljük, hagyománnyá válhat a gyülekezet életében a pápai teológusok látogatása.
 
 
2012. november 11.
                                                                                                                      Mester Arabella


Székesfehérvári kiszállás

 

Húsvét után egy héttel, a 2012. április 14-15-i hétvégén a PRTA diákcsoportja Hamar Zoltán tanár úr kíséretével kiszálláson volt a székesfehérvári gyülekezetben. Újvári Sándor, a gyülekezet egyik lelkipásztora fogadott bennünket, és kalauzolt végig a város több gyülekezetrésze között. Csak felsorolásuk, ismertetésük is több, mint egy órába telt. A Széchenyi úti templom látványa pedig meglepetéssel fog szolgálni, mivel várhatóan a REND-re készül el a felújítása.
 
Először a Rádió utcai idősek otthonába látogattunk el, ahol az idős emberek nagy örömére egy ideje már rendszeres szolgálatot végeznek a gyülekezet lelkészei. Rövid verses-zenés műsorunkat örömmel fogadták az ott lakók, amire válaszul egy jó előre összeállított időutazást hallgathattunk meg, Pápa városa 30-40-es békebeli éveiből, amikor még a Tapolca a kertek alatt volt, és a nyári vizsgákra készülve meg lehetett mártózni benne. Az örömteli találkozást beszélgetés, szeretetvendégség, finom sütemények, tea és közös éneklés zárta. Szívesen maradtunk volna még, de már vártak bennünket a következő helyszínen.
 
A nemrégiben épült Budai úti templomban gyönyörködhettünk. A gyülekezetrész gondnoka fogadott bennünket, aki szívében hordozza a templom építésének teljes történetét. Annak minden gondjával, nehézségével, imádságával, örömével és sikerével együtt. Hallhattuk, hogy hol készültek a különleges tetőszerkezethez felhasznált hajlított gerendák, és azt is, hogy a magas torony tetején az egyes elemek hogyan készültek el, miként kerültek a helyükre. Mindenki boldogan emlékezett vissza a 2007-es Karácsonyra, amikor már nem az altemplomban, hanem a templomtérben tarthattak istentiszteletet. Amikor megérkeztünk, épp egy esküvő zajlott a templomban, amitől az épület így a jegyespárral, orgonaszóval felékesítve valami különös mennyei örömöt sugárzott.
 
Éjszakára a Mikulás cukrászda tulajdonosai vállalták az elszállásolásunkat. Így aztán gyermekkori álmunk teljesülhetett: vacsorához és ebédhez is kérhettünk fagylaltot és süteményt.
 
Másnap a Maroshegyi gyülekezetben Hamar Zoltán tanár úr hirdette az Igét 5Móz 4,15-16 alapján arról, hogy az ember hányféleképp készített a múltban, és készít ma is magának bálványszobrokat, és, hogy miképpen történik a félelmetes, de mégis éltető találkozás az élő Istennel. Utána zenés-verses műsort adtunk elő, és ezúttal a PRTA hétköznapjaiból merítve egy bizonyságtétellel szemléltettük, hogyan is lehetséges az, hogy közönséges ember teológiára jelentkezik, elvégzi és végül Isten Igéjét hirdeti, ami tulajdonképp ember számára lehetetlen vállalkozás volna. Csodákkal azonban minden lehetséges.
 
Ebéd után búcsúztunk el, megköszönve az építő, kellemes hétvégét, és Isten áldását kérve egymás életére, a gyülekezetre, a diákok és a tanárok munkájára.
 
Köszönjük a gondos szervező munkát Eizler Csabának és Mester Arabellának, valamint a gyülekezet kedvességét, vendégszeretetét.

 


Kaposmérői kiszállás

Orando et laborando, imádkozva és dolgozva
Teológusok Kaposmérőben
 
Március 23-tól 25-ig a Pápai Református Teológiai Akadémia hallgatóinak kilenc fős csapata kiszállásra ment Kaposmérőbe. A három napos kiszállás jó hangulatban telt. Péntek délután érkeztünk meg a kaposmérői parókia udvarára. Rövid ismerkedés után áhítattal kezdtük a hétvégét, amelyet Kutasiné Molnár Boglárka nagytiszteletű asszony tartott. Majd a templom bemutatása után megérkeztek a szállásadók is a parókiára. Gyülekezeti tagoknál helyeztek el bennünket éjszakára. A családok nagyon kedvesek voltak és igazán nagy szeretettel fogadtak minket. A szállások elfoglalása után nem sokkal indultunk Nagybajomba. A Kaposvár-környéki lelkészi-kiskör gyülekezeteinek találkozójára, ahol Uszkai Huba, kadarkúti lelkipásztor igei szolgálata után Dr. Huszár Pál Főgondnok Úr előadását hallgattuk meg. Témája a „Nők szerepe a reformációban” volt. Két példát ismertetett előttünk. Az első Bora Katalin, Luther Márton reformátor felesége; a másik pedig Lorántffy Zsuzsanna, I. Rákóczi György erdélyi fejedelem felesége. Mindketten hű segítőtársaknak bizonyultak férjeik mellett.
Szombaton reggel megkezdődött a Kaposmérői parókia körüli tevékenykedés. A lányok pakoltak, főztek és a templomot takarították. A fiúk pedig kerti munkát végeztek: tujákat vágtak ki és kerítést állítottak. Az ebéd készítésében minden lány kivette a részét. Bográcsban készült a pincepörkölt. Ebéd után a csapat ismét két részre oszlott. A lányok a Nagytiszteletű asszonnyal együtt a gyerekeknek szervezett húsvéti játszóházban segédkeztek, a fiúk pedig folytatták a kerti munkát a parókia udvarán. A kétkezi munka és a játszóház befejeztével mindenki hazatért szállásadó családjához. Így egy kicsit jobban meg tudtunk ismerkedni a gyülekezeti tagokkal.
Vasárnap reggel a parókián gyülekeztünk, és indultunk a hetesi gyülekezetbe istentiszteletre. Az igét Dr. Balla Ibolya tanárnő hirdette Lukács 18,9-14 alapján. Az ige központi üzenete ez volt: „A farizeus és a vámszedő példázata arra tanít bennünket, hogy nem az igazulhat meg és nyerhet bűnbocsánatot, aki kegyességét a közvélemény szemében egyértelműen bűnösnek látszókhoz méricskélve magát felmagasztalja és büszkélkedik hitével, hanem az, aki alázatosan, bűnös voltának tudatában ahhoz az élő Istenhez méri magát és annak kegyelmében bízik, aki az egyes ember hitének és szíve titkainak egyedüli ismerője.”
Az istentiszteleteken mi teológusok is szolgáltunk rövid böjti műsorral. Mezőcsokonyán és Kaposmérőben is Dr. Balla Ibolya tanárnő szolgált, és hasonló verses - énekes műsorral képviseltük a Teológiát. A közös ebéd után indultunk vissza Pápára. Út közben megtekintettük a kaposvári református templomot is.
A hétvége nagyon tartalmas volt. Sok új barátság szövődött. Reméljük, hogy a gyülekezetekkel kialakított jó kapcsolatot fenn tudjuk tartani. Köszönjük a gyülekezetek kedvességét és, hogy nagy szeretettel fogadták teológiák kis csapatát.
Papp-Szabó Szimonetta, pápai teológa


Teológusnap Csetényben

 

Pápai teológusokat látott vendégül a csetényi református gyülekezet teológusnapok keretében. A Pápai Református Teológiai Akadémia küldöttsége – Balla Ibolya tanárnő és mintegy tíz hallgató - két napot töltött el a fogadó egyházközségben.
Szombat délben ebéddel fogadta a teológus hallgatókat Hajdú Ferenc csetényi református lelkipásztor és családja. Szó esett a csetényi gyülekezet lelki alkalmakban gazdag mindennapjairól, a pályázati lehetőségekről, a faluban található lehetőségekről, mint például a nemrég beindult kocsmamisszióról...
 
A lelkipásztor körbevezette a hallgatókat a folyamatosan szépülő területen – a gyülekezeti ház, parókia, templom mellett (amely szintén felújításra vár) immár szalonnasütő hely, és a tervek szerint a közeljövőben egy pályázati pénzből építendő amfiteátrum várja nemcsak a reformátusokat, de az egész falu közösségét.
 
 
 
 
 
Szombat délután a gyülekezeti tagokkal – gyermekekkel és szüleikkel – készítettek együtt adventi koszorúkat, ajtódíszeket, különféle apróságokat a pápai teológusok, majd az ezt követő ifjúsági istentiszteleten vettek részt. 
 
A vasárnap délelőtti istentisztelet liturgiájában két hallgató segédkezett lekció-olvasással és imádsággal, az igehirdetés szolgálatát Balla Ibolya tanárnő végezte. Az istentisztelet keretében a teológusok egy adventi elcsendesedést, elmélyedést szolgáló, a várakozás témájára fókuszáló műsort adtak elő, különböző élethelyzeteket megszólaltatva, s azokra igei válaszokat keresve, kicsit Karácsony ünnepére is előretekintve. Ez szólalt meg az énekelt ifjúsági dalban is, melynek vége jó útravaló lehetett a csetényi gyülekezetnek, de akár mindannyiunknak is: „… száz és száz ajándék között azért érezzük a Megváltót, ki szívünkbe költözött”.

 


Magyarszecsőd, 2011

2011.október 21. és 23. között a pápai teológusok kis csoportja Magyarszecsődre látogatott el, ahol Ferenczi Sándor lelkész és kedves családja látott minket vendégül. Testi és lelki felüdülés egyaránt jellemezte ezt a három napot, melyre nagy örömmel és hálaadással gondolunk vissza.

 

Péntek kora estére érkeztünk meg, ki autóval, ki pedig vonattal tette meg az utat a magyarszecsődi parókiáig. Igazán nagy kényelemben lehetett részünk, mivel saját kis ház állt 7 fős csoportunk rendelkezésére.

A szívélyes fogadtatás és bemutatkozás után megbeszéltük a szombati nap menetét, amikor is az egyházashollósi gyülekezeti ház (az egykori iskola épülete) takarítására és a ház melletti munkákra került sor. Lelkes gyülekezeti tagok segítségével takarítottunk ablakokat, az udvaron pedig diószedés, favágás és virágültetés várt ránk, melyeket nagy örömmel végeztünk. A fizikai munka után igazi felfrissülést jelentett az ebéd, melyen dödölle, a környék kedvelt étele és palacsinta enyhítette éhségünket. Nagy öröm volt ilyen formában is építeni egymással és a gyülekezet tagjaival is a közösséget. 

 

A "fárasztó" munkák után - visszatérve Magyarszecsődre - még átbeszéltük a vasárnapi istentiszteleti szolgálatunk menetét, majd a lelkész szamarával együtt útra keltünk, sétáltunk egyet a falu határában. Az a béke és az a nyugalom, amely az egész Őrséget körüljárja, számunkra is igazi felüdülést jelentett.

A vasárnapi istentiszteleten Krajczár János III. éves teológus hirdette közöttünk Isten Igéjét a terméketlen fügefa példázata alapján. Nagyon szemléletesen mutatta meg, mit is jelent gyümölcstermő életet élni. Jó érzés volt egy érett, hiteles ember ajkáról hallani a bizonyságtételt az evangéliumról. A teológusok az igehirdetés után szolgáltak egy rövidebb összeállítással, melyben az éppen aktuális nemzeti ünnepre és a reformáció ünnepére emlékeztünk, versekkel és háromszólamú énekekkel. A szolgálat délután tovább folytatódott, Vasvárra autóztunk át, ahol a helyi idősek otthonában mutatkozhatott be a teológusközösség. Kólya Lajos teológus testvérünk igei szolgálatában intett mindnyájunkat, hogy életünk minden helyzetében először Isten országát keressük, az Ő akaratát fürkésszük, és ne feledjük el soha a helyes sorrendet keresztyén életvitelünkben!

Testileg ugyan elfáradva, de lelkileg mindenképpen erősödve utazhattunk vissza a kollégiumba, szívünkbe és emlékezetünkbe zárva a gyülekezeteket. Isten áldása kísérje mindazokat, akik az Ő nevében munkálkodnak mind az Őrségben, mind szerte a világban!
 

Seres Gabriella teológa

(további képek a médiatárban)


Magyaralmáson jártunk

Právetz Anikó szenior beszámolója a refdunantul.hu oldalain: www.refdunantul.hu/lap/magyaralmas/hir/mutat/17275/


Egyházmegyei ifjúsági konferencia Sáregresen (teológus szemmel)

A tékozló fiú hazatér

„A kereszt az atyai házra kifüggesztett világító lámpa, hogy a tékozló fiak hazataláljanak.”
Isten kegyelméből egy szép áprilisi hétvégén, április 16-17. között egyházmegyei ifjúsági konferenciára került sor Sáregresen, ahol közel 50 fiatal kerülhetett még közelebb Istenhez, amikor is pontról pontra haladva végigkísértük a példázatból jól ismert tékozló fiú útját. Erre az alkalomra a Pápai Református Teológiai Akadémia diákságának egy kisebb csoportja is ellátogatott, egy 2 napos kiszállás keretében.

A konferencia 10 órakor kezdődött, a fiatalok lelkesen vártak minket a regisztrációnál, mindenki kapott egy névkártyát, hogy így még személyesebbé és megszólíthatóbbá váljon a találkozó. A program dicsőítéssel kezdődött,melyben gitárral és énekszóval magasztaltuk a mennyei Atyát. Az ismerkedést Krajczár János teológus játéka könnyítette meg, megalapozva a könnyed, fiatalos hangulatot. Az ismerkedési játék után hallgathattuk meg a tékozló fiú jól ismert történetét Varga Zsolt teológus személyes hangú és meggyőző erejű- bizonyságtételével vegyítve. Zsolt saját életének bizonyos időszakainak nehézségeit és áldásait is megosztotta a fiatalokkal, s ettől vált igazán hitelessé és építővé az evangélizáció. Szavain keresztül újra megértettük, milyen nagy áldás rejlik abban, ha az Úr közelében tudjuk életünket. S hogy a fiatalok még több pozitív, hiteles példával gazdagodjanak, egy helyi fiatal és Krajczár János teológus bizonyságtételét is meghallgathattuk, mely ugyancsak megtérésükről, eddigi útjukról és Istenbe vetett reménységükről szólt. A közös ebéd után újra énekszóban magasztaltuk Istent, majd egy kis testmozgás jött, nehogy a szép tavaszi napsütés kimaradjon programunkból. A konferenciát kiscsoportos megbeszéléssel folytattuk, ahol korosztály szerint beosztva beszélgettünk a hallott történetről. Igazi feltöltődést jelentett mindannyiunk számára ez a pár óra. A „kötött” program után pedig bőven volt lehetőségünk beszélgetésre, ismerkedésre, játékokra. Isten áldja meg gazdagon a gyülekezet vezetőit és minden tagját, akik fáradozásukkal még szebbé tették ezt az összejövetelt!
A teológusok a konferencia után Vajtán foglalhatták el szállásukat, ahol 19 óra körül egy finom bográcsgulyással és kellemes beszélgetéssel zárták a napot. Mivel a teológus kiszállás 2 napos volt, Virágvasárnap a sáregresi templomban „szolgáltunk az Úrnak örvendezéssel”. Ódor Balázs Tanár úr hirdette a gyülekezet közösségében Isten Igéjét, János evangéliuma 12. részének 24. és 25. versei alapján. Az igehirdető nagyon szemléletesen magyarázta az Igét s mindazt, amit rejt, rámutatva a virágvasárnapi történésekre, de előre is utalva a Húsvét eseményeire. Az igehirdetést a teológus diákok kis műsora követte. Énekekkel, verssel és pantomim előadással szerettük volna színesíteni az istentiszteletet. A gyülekezet támogatását élvezhettük egész kiszállásunk ideje alatt, melyért Isten gazdag áldása és kegyelme kísérje őket, vezetőikkel együtt! Váljon mindannyiunkban csodás megtapasztalássá az, amit énekeltünk is:
„Csak Benned, csak Benned nyugszik meg szívem…”
 

Seres Gabriella, pápai teológus
 


Épültünk és építettünk - evangélizációs hét Sáregresen

2010. október 20-24-ig evangélizációs alkalmakat tartottunk Sáregresen. Ez a néhány nap azonban más volt, mint az eddigi evangélizációs hetek. Nemcsak azért, mert a Könnyek a Bibliában című sorozat szívhez szóló, bátorító és vigasztaló igehirdetéseket rejtett, hanem azért is, mert a Pápai Református Teológiai Akadémiáról érkezett teológusok fizikai munkával is segítették gyülekezetünket.

A gyülekezeti ház udvarán járdaépítésben voltak segítségünkre, amit még egy ifisünkkel kezdtünk korábban építeni. A legjobbkor sikerült befejezni, hiszen a mostani őszi saras, majd csúszós idők közeledtével, sikerült megkönnyítenünk, biztonságosabbá tennünk a gyülekezetbe járó idősebb testvérek közlekedését. Nagyon örültünk, hogy szombat estére elkészült a járda, de a lelki munka természetesen folytatódott: a teológusok bizonyságtétele, beszámolója és a két család énekszolgálata által is épülhettünk. Vasárnap pedig, amikor a gyülekezetünkben evangélizáló lelkipásztor a hála könnyeiről beszélt, valóban hálás szívvel ünnepelhettünk együtt a templomban, ahol úrvacsorás istentiszteleten élhettük meg az egymással és az Istennel való közösség áldásait.

Ha röviden akarom összefoglalni valóban ez a két szó jut eszembe: épültünk és építettünk. Istené legyen a dicsőség mindezekért!

Polgár Tibor

Forrás: http://www.refdunantul.hu/hir/mutat/3326/


Hosszúhétvége Somogyban

A Pápai Református Teológiai Akadémia 9 hallgatójának megadatott az a lehetőség, hogy októberben Csurgóra és annak környékére utazhasson. Célunk kettős volt: egyrészt szerettük volna a Dunántúl nagymúltú református iskoláját, annak diákjait és tanárait megismerni, másrészt a csurgói gyülekezettel is szerettünk volna találkozni. Ez alatt a 3 nap alatt hasznos ismeretekkel gyarapodtunk, kedves emberekkel találkozhattunk és nagyon finomakat ehettünk. De kezdjük az elejéről...

Október 15. péntek reggel fél 9. Rozsi János élményekkel fűszerezett reggeli áhítata után a garázsban gyülekezett a csapat. A csomagok és a kellékek sikeres becsomagolása után elindult az autó, volánnál Papp László proseniorral, az anyósülésen Rozsi Jánossal és Géczi Csabával. Hátul ült Szabó Szimonetta, Szűcs-Nagy Kinga, Báló Laura, Gyöngyösi Dávid, Andruk János és Farkas Balázs. Az odaút nemcsak a táj szépsége miatt volt izgalmas, hanem a hittanos kvízünk javítása miatt is. De mire minden kérdésre megtaláltuk a választ ,már megláttuk a Csurgó táblát.

Az irányt  a Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium felé vettük. Az iskola gyors szemügyrevétele és az ebéd elfogyasztása után el is kezdődött első feladatunk. Reformációval kapcsolatos prezentációt és foglalkozásokat tartottunk 5-8. osztályos diákoknak: a Kálvin sörtől kezdve az élethű bábúig, az érdekes anekdotákon át a száraz tényekig mindent elmeséltünk. A siker sem maradt el, voltak olyan csoportvezetők, akiket nem akartak kiengedni a diákok. Ezek végeztével sem lett több szabadidőnk, hiszen a teológusfiúk részt vehettek az iskola focitornáján, ahol a helyi tanárokkal és diákokkal  mérhették össze  erejüket. A siker csak egy hajszálon, akarom mondani egy fizika 5-ösön múlott: a tanárcsapattal x-re végeztünk, a diákokat bravúrosan legyőzve jól álltunk. Ám a sorsunk a tanár-diák meccsen dőlt el, ahol a nevelők meglepően könnyen verték meg- több góllal, mint mi- a nebulókat. Így nekünk meg kellett elégednünk az ezüsttel. Ez is szépen csillogott, főleg mivel ezután pihenhettünk. A pihenést azonban nem túloztuk el, mivel készülnünk kellett az istentiszteleti műsorra.

Másnap reggel közös áhítaton vettünk részt, amelyet a Pápai Teológiai Akadémia rektora, Vladár Gábor tartott. Ezután meghívást kaptunk a Kálvin-konferenciára, amelyen többek között Dr. Huszár Pál világi főgondnok úr is felszólalt. Az utolsó diák-foglalkozás keretében Andruk János és Papp László ismertette Kálvin János életét és munkásságát - a hallottakból  a tanulóknak egy kvízt kellett kitölteni, amelyet a teológusok értékeltek. A kiszállásunk ifjúsággal töltött része ezzel lezárult.

Szombat déltől kapcsolódtunk be a helyi református gyülekezet életébe, s szolgáltunk istentiszteleteiken. Elsőként  Csurgónagymartonban, egy szép falucska gyönyörű templomában jártunk. Szűcs-Nagy Kinga igehirdetése után  a teológiai hallgatók  rövid műsorral szolgáltak (énekek, versek, délvidéki beszámoló). Az istentisztelet után szeretetvendégségen vettünk részt.

Vasárnap reggel először a Csurgó-alsoki gyülekezetnél láttak vendégül minket, majd az  itteni istentisztelet  után sietve indultunk tovább a csurgói nagytemplomba. Mindkét helyen Dr. Zalatnay István  prorektor hirdette az Igét, a teológusok versekkel, énekekkel szolgáltak.

Miután a gyülekezet tagjai az imateremben ebédetn láttak minket vendégül,  a délutáni órákban visszaindultunk Pápára.  Mikrobuszunk legalább annyira tele volt süteményekkel és finomságokkal, mint szívünk élményekkel. Mindannyiunk nevében mondhatom, szívünkbe zártuk Csurgót, az iskolát, az embereket. Utólag is köszönjük mindazoknak, akik ottlétünkben segítségünkre voltak, utazásunkat segítették és finomságokat elkészítették. Hasznos ismeretekkel gazdagodtunk, kedves emberekkel barátkoztunk össze. Isten áldását kérjük a csurgói gyülekezet életére!

Farkas Balázs

Ahogyan a csurgóiak látták: csvmrg.hu/index.php


Kiszállás Takácsiban

2010. október 9-10-én a Pápai Református Teológiai Akadémia 10 hallgatója és a Hanula-család Takácsiban töltött 2 napot.

A lelkésznő, Dudinszki Éva, aki szintén pápai teológus volt, jó kedvvel és szeretettel fogadott bennünket. A parókia megtekintése után belevetettük magunkat a munkába. Először a helyi óvodában tartottunk egy játékos délelőttöt. Sok közösségépítő játékkal tarkítva megtanítottuk a gyerekeknek a "Tüzed, Uram, Jézus" gyermekdalt, a gyerekek megismerkedtek az égő csipkebokor történetével, amit szemléltettünk is egy ágakból és kreppszalagokból készült bokorral.

A szellemi munkát követően ebéd után nekivágtunk a fizikai munkának. Ez volt a „hálaáldozatos kiszállás” része a közös szolgálatunknak, segítve ezzel a takácsi gyülekezet munkáját. Volt feladat bőven a parókián kívül és belül is. Az udvaron fűvágás, gallyégetés, téglapucolás, valamint a parókia ablakainak pucolása. A nap végén mindenkinek jól esett a finom vacsora, melyet a gyülekezet tagjai készítettek nekünk. Az éjszakába nyúló Solo kártyajátékkal zártuk a napunkat.

Másnap, a vasárnapi istentiszteleten Hanula Gergely tanár úr prédikált, a teológusok pedig énekekkel, versekkel, bizonyságtétellel szolgáltak. Az istentisztelet keretében sor került a Teológiai Akadémia életétnek bemutatására is. Az ebédet gyülekezeti családoknál fogyasztottuk el, alkalmat teremtve az ismerkedéshez, beszélgetéshez.

Köszönjük a Takácsi Gyülekezet vendégszeretetét!

Oravetz Anett


Share 
Kép az Akadémiáról

Napi ige

Eseménynaptár

« október 2021 »
HKSzeCsPSzoV
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031http://parokia.hu/bible/

http://etn.prta.hu/include/download.php?kod=e24739c476187aa6e777d4f061133535&fname=irattar/f330.pdf

http://search.ebscohost.com/

http://www.prta.hu/prta/nyitolap/diplomas-palyakoveto-rendszer-alumni