Alapítványok

A Dunántúl Református Teológusaiért Dezse Gábor Ösztöndíj Alapítvány

A névadóról

Dezse Gábor 1931-ben született Magyarországon. A Pápai Református Gimnáziumban érettségizett, majd 1950-ben a Pápai Református Teológiai Akadémián kezdte meg teológiai tanulmányait. A Teológiai Akadémia bezáratása után (1951) tanulmányait a Budapesti Református Teológiai Akadémián folytatta és itt szerezett lelkészi diplomát 1955-ben. 1957-ben Kanadába emigrált, ahol 1959-től, 21 éven át az Edmontoni Magyar Református Egyházban végzett lelkipásztori szolgálatot. E szolgálata mellett sokszínű tevékenységet fejtett ki (magyar nyelvet tanított, tornatanár volt) és baccalaureátusi fokozatot szerzett 1975-ben az Edmonton-i Alberta Egyetemen.

Az Alapítvány neve és az alapítás dátuma

A Dunántúl Református Teológusaiért Dezse Gábor Ösztöndíj Alapítvány. 2002. 07.09.

Az Alapítvány székhelye

H-8500 Pápa, Március 15. tér 13.-14. sz.

Az Alapítvány adószáma: 18934133-1-19

Az Alapítvány számlaszáma: 11600006-00000000-06939825

Az Alapítvány célja

  Pápai Református Teológiai Akadémián tanuló két, legjobb tanulmányi eredményt elért hallgató ösztöndíjjal történő támogatása.

Az Alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 26.§. c) pont 2.és 4.alpontjaalapján a következő közhasznú tevékenységet végzi céljai megvalósítása érdekében:  2. Szociális tevékenység”  és „ 4. nevelés és oktatás"

Köszönetnyilvánítás

A Dunántúl Református Teológusaiért Dezse Gábor Ösztöndíj Alapítvány köszönetét fejezi ki a 2009-ben beérkezett adományokért.


Pápai Református Teológiai Akadémiáért Alapítvány

A névadóról

Az Alapítvány Petrőcz László, református lelkipásztor, a volt Pápai Református Teológia egykori hallgatója, utolsó seniora emlékét őrzi.

   Az Alapítvány neve és az alapítás dátuma

„Pápai Református Teológiai Akadémiáért” Alapítvány. 2000.10.11.

Az Alapítvány székhelye

H-8500 Pápa, Március 15. tér 13.-14. sz.

Az Alapítvány adószáma: 18931484-1-19

Az Alapítvány számlaszáma: 11748045-20047263-00000000                                     

Az Alapítvány célja:

- szociálisan rászoruló hallgatók támogatása,
- a hallgatók nevelésének, kulturális tevékenységének támogatása,
- az Akadémián folyó tudományos, oktató és kulturális munka végzése,
- csatlakozás szociális, kulturális és egyéb társadalmi programokhoz.
- közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások
- a Pápai Református Teológiai Akadémia kezelésében lévő műemlék épületek felújításával kapcsolatos építőipari tevékenység támogatása, és fenntartásának finanszírozása
Az Alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 26.§. c) 2.; 3.; 4.; 5.; 7. és 20.pontja alapján a következő közhasznú tevékenységet végzi céljai megvalósítása érdekében:
- szociális tevékenység, családsegítés, (2)
- tudományos tevékenység, kutatás (3),
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (4)
- kulturális tevékenység (5)
- műemlékvédelem (7)
- közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások (20) ;stb

 Köszönetnyilvánítás

A „Pápai Református Teológiai Akadémiáért” Alapítvány köszönetét fejezi ki a SZJA 1%-ból 2009-ben beérkezett 24.563 Ft adományért. Egyúttal tájékoztatja az érdekelteket, hogy a teljes összeget az Akadémia épületének felújítására fordította.

 


Dr. Gyenge Imre Alapítvány

  Az Alapítvány neve és az alapítás dátuma

Dr. Gyenge Imre Alapítvány. 2000.10.11.

Az Alapítvány székhelye

H-8500 Pápa, Március 15. tér 13.-14. sz.

Az Alapítvány adószáma: 18931460-2-19

Az Alapítvány számlaszáma: 11600006-00000000-03756896                                                    

Az Alapítvány célja

Az átlagon felüli tanulmányi eredménnyel rendelkező, szociálisan rászoruló hallgatók támogatása.
 
Köszönetnyilvánítás
 
A Dr. Gyenge Imre Alapítvány köszönetét fejezi ki a 2009-ben beérkezett adományokért.
 

 


Nagy Lajos Alapítvány

A névadóról - az Alapítvány létrehozásának célja (Preambulum)

"A Nagy Lajos Alapítványt az alapítók kettős céllal hoztuk létre.
 
            Egyfelől szeretnénk emléket állítani néhai Nagy Lajos (született Kéttornyúlakon 1921. szeptember 26-án, elhunyt Pápán 1993. április 3-án) református lelkipásztor alakjának. Nagy Lajos hitvalló élete során, a 20. század legnehezebb évtizedeiben, 1946. és 1991. között, elkötelezetten és holtig tartó hűséggel végezte küldetéses lelkipásztori szolgálatát. A Pápai Kollégium Horthy-ösztöndíjas kiváló diákja, majd a Teológiai Akadémia seniorja volt. A segédlelkészi éveket követően, az államosítás idején a székesfehérvári gimnáziumi vallástanári állását a mezőföldi zsákfalu, Dég lelkipásztori szolgálatára váltotta fel, ahonnan 28 évi hűséges munkálkodás után került vissza szülőföldjére, a Pápa melletti Adásztevelre. Itt szolgálta Urát és magyar református népét nyugdíjba vonulásáig 15 éven át. Az 1980-as évek második felében az ősi alma mater, a Pápai Református Kollégium egyházi kezelésbe történő visszaszerzésének egyik élharcosa volt. 1989-es zsinati felszólalásában jelentős lökést adott a visszavétel ügyének. Még megérhette, hogy nyugállományba vonulásának évében felvételiztette az első újonnan beiskolázott évfolyam gimnazista diákjait, rész tudott venni az első tanévnyitó ünnepségen, de az érettségi vizsgák, majd a Teológiai Akadémia újraindulásának öröme helyett, tíz esztendővel ezelőtt hazatért megváltó Urához. – Szándékunk szerint az Ő szellemi és lelki örökségének adózunk azzal, hogy a hálás emlékezetű család részéről mi, özvegye, leánya, fia és elsőszülött unokája a halála utáni tizedik évben ezt az alapítványt létrehozzuk.
            Különlegesen kiemelt feladatának tekintette lelkipásztori szolgálata során a református értelmiség utánpótlásának biztosítását célzó fáradhatatlan munkálkodást. Úgy igyekezett kiművelt emberfőket nevelni az egyház számára, hogy a legádázabb diktatúra és vallásüldözés idején egykori gyülekezetéből összesen 13 diákot küldött az akkor egyetlen református középiskolába, a Debreceni Református Kollégiumba. Két gyülekezetéből a szolgálati ideje alatt összesen 6 lelkipásztor került ki. Közülük öten élnek s jelenleg is a Dunántúli Egyházkerületben szolgálnak.
 
            Az alapítvány létrejöttének kettős célja tehát a dunántúli református lelkészképzés jelenét és jövőjét segíteni, támogatni illetve Nagy Lajos szellemi-lelki örökségének emléket állítani.
 
            Legyen ezen kezdeményezésen, és az alapítvány által kitűzött célokon Isten áldása!
 
LAUS VIVENTI DEO!"
 
   Az Alapítvány neve és az alapítás dátuma

NAGY LAJOS Alapítvány. 2004. 02.12. 

Az Alapítvány székhelye

H-8500 Pápa, Március 15. tér 9. sz.

Az Alapítvány adószáma: 18936788-1-19

Az Alapítvány számlaszáma: 11748045-20050818-00000000                                                

Az Alapítvány célja

A dunántúli református lelkészképzés támogatása, a Pápai Református Kollégium Teológiai Akadémiájának kiemelkedő munkát végző teológiai hallgatóinak támogatása az alábbiak szerint:
     
- a teológiai hallgatók számára a továbbfejlődés elősegítése,
- a hazai és nemzetközi ismeretszerzés lehetőségének bővítése, 
- évente egy, kiemelkedő eredményeket elérő utolsó éves teológiai hallgató munkájának
 elismerése Nagy Lajos emlékplakett és támogatás odaítélése révén.
 
A fenti célok megvalósítása érdekében az Alapítvány pénzeszközei a következők szerint kerülnek felhasználásra:
 
a.) pályázati rendszer keretében
 
-   a teológiai hallgatók tudományos tevékenységének anyagi támogatása,
-   hallgatói tanulócsoportok, csereoktatásainak pénzügyi támogatása,
          -   hallgatói publikációk támogatása.
 
b.) a kuratórium döntése alapján:
 
- évente egy, kiemelkedő eredményeket elérő, utolsó éves teológiai hallgató munkájának
 elismerése Nagy Lajos emlékplakett és támogatás odaítélése révén
Köszönetnyilvánítás
 
A Nagy Lajos Alapítvány köszönetét fejezi ki a 2009-ben beérkezett adományokért.

 


Share 
Kép az Akadémiáról

Napi ige

Eseménynaptár

« november 2018 »
HKSzeCsPSzoV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  http://parokia.hu/bible/

http://etn.prta.hu/include/download.php?kod=e24739c476187aa6e777d4f061133535&fname=irattar/f330.pdf

http://search.ebscohost.com/

http://www.prta.hu/prta/nyitolap/diplomas-palyakoveto-rendszer-alumni