Rendezvények

  

Teológustalálkozó 2013

Pápán találkoztak a Kárpát-medence mindegyik református teológiájáról, valamint a budapesti Evangélikus Hittudományi Egyetemről érkezett teológushallgatók 2013. április 5-7. között. A rendszeresen megtartott, idén mintegy 120 főt összegyűjtő teológustalálkozó ez évi témája a hivatástudat volt. A teológustalálkozó az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága 2013. évi támogatásával valósult meg.


Vinni a nevet
„Mi karrierről beszélünk, mintha az hordozhatná az embert, életpályáról, pedig csak az állhatatlan embert hajtja ide s tova a mindenféle széltől habzó közeg. Az apostol viszont a hajótörésben is töretlenül halad célja felé, melyről nem tud többet, csak hogy vinnie kell a nevet. Krisztus nevét, a pogányok, királyok és Izrael fiai elé. Kicsoda az, aki mer ennyivel útnak indulni? Nem ismer többet egy névnél, nem látott többet egy hangnál, és erről kell tanúskodnia, és arról, ami csak ezután fog neki kijelentetni.”
Dr. Hanula Gergely, a Pápai Református Teológiai Akadémia rektorhelyettese beszélt nyitóáhítatában a célról, a hitről, és a gyülekezetről, amely a hátteret adja. A hátteret ahhoz a szolgálathoz, amelyet a lelkipásztor végez, a hivatásról, amelyre a Kolozsvárról, Komáromból (Felvidék), Debrecenből, Sárospatakról, Budapestről érkezett teológushallgatók készülnek.
A házigazdák nevében dr. Hanula Gergely, valamint Papp László senior, Pápa városa részéről pedig dr. Kovács Zoltán kormánymegbízott, országgyűlési képviselő köszöntötte a jelenlévőket.
 


Miért szeretnék lelkipásztor lenni?
„Lehet, hogy van, ahol nagy tisztelettel köszönnek a nagytiszteletű úrnak, de van, ahol észre sem veszik, és az utcán elmennek mellette” – vázolta a lelkipásztori tiszt elfogadottságának Kárpát-medencében felfedezhető különbségeit dr. Kocsev Miklós, a Pápai Református Teológiai Akadémia Gyakorlati Teológiai Intézetének vezető professzora a találkozó első előadásán, ahol arra a kérdésre keresték a választ, hogy egyáltalán van-e közös Kárpát-medencei lelkipásztori identitástudat. A gyakorlati megközelítésekkel dolgozó, „életszagú” előadáson kiderült: a tudásnak, hozzáértésnek, és a megfelelő személyiségnek, elhívásnak együttesen kell jelen lennie ahhoz, hogy a lelkipásztor „jó” lelkipásztor lehessen. „A hivatás szép, az elhívás óriási, a lehetőségek nagyszerűek!” – fogalmazott az előadó.
A találkozó első napját a teológiák bemutatkozása zárta, amely mentalitástól és a feladat komolyan vételétől függően a vetítettképes bemutatótól kezdve a dal-átköltésen át a minden arcizmot megmozgató tornáig sok mindent magába foglalt.
 


Gyönyörű és nagyon nehéz
A Kárpát-medencei Református Teológustalálkozó főelőadója, és a szombati nap reggeli áhítatának igehirdetője Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke volt. Áhítatában kifejtette: Isten ránk bízott ügyét három feltétel teljesítése nélkül nem képviselhetjük. Ezek pedig: megmaradni hűségesen a szolgálatban; tiszta, felülről jövő szándékokkal szolgálni Isten ügyét, és mert ez a szolgálat bár gyönyörű, de nagyon nehéz, kell hozzá naponta az erő, amit el kell kérni, mindenkor az Úrhoz fordulva.

Holtig tanul
Főelőadásában Steinbach József néhány pontba összefoglalva vázolta, melyek azok a teológiai alapok, amelyekre a református lelkipásztori hivatástudat épül, melyek ennek a hivatástudatnak az elemei, valamint ennek életszerű kérdései. A szolgálat gyönyörűségéről, nehézségeiről, komplexitásáról, az elhívásról, a folyamatos készülésről és tanulásról, a hitelesség kérdéséről, és a közösségi szemlélet fontosságáról szóló előadást fórumbeszélgetés követte.
 


„A hivatástudatom őrzött meg engem!”

A főelőadó Steinbach József dunántúli püspök mellett az asztalnál ültek: Jákob János
protestánstábori püspök, Némethné Sz. Tóth Ildikó balatonkenesei lelkipásztor, dr. Szabó István, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, Szontágh Szabolcs lelkipásztor, a Zsinati Ifjúsági Iroda vezetője. A fórumbeszélgetést Köntös László, a Dunántúli Református Egyházkerület főjegyzője moderálta-vezette. A rendkívül személyes hangulatú és tartalmas fórumbeszélgetés egyes mondatait még sokáig lehetett hallani a folyosókon, ahogy azokat ízlelgették, elemezték, emlegették a teológushallgatók.

Barátságos mérkőzés

A teológustalálkozó a közösségépítés, az akár élethosszig tartó barátságok megkötésének a helyszíne is – erre buzdított mindenkit pénteki köszöntőjében dr. Hanula Gergely. Ennek kiváló alkalmai voltak a szombat délutánra szervezett közösségi, szabadidős programok – sportok, városnézés, kastélylátogatás, kézműveskedés. A teológiák focistáiból összeállított vegyescsapatok meccsei remek alkalmat adtak a közösségkovácsolásra és csapatépítésre is. A Sárospatak-Pápa kupamérkőzést 4-2-re a vendégcsapat nyerte.

Férfiként? Nőként?

 

A szombati nap esti alkalma szintén egy fórumbeszélgetés volt: a résztvevők két csoportra osztva, két helyszínen hallgathattak lelkipásztorokat a férfi és női lelkipásztori identitás kérdéskörében. A férfiaknál Bella Péter, Móricz Attila, Szentgyörgyi László és Katona Viktor lelkipásztorok beszélgetését dr. Németh Tamás, a Pápai Református Teológiai Akadémia Szisztematikus-történeti Intézetének docense moderálta. A női csoportban Móriczné Bátki Anna, Pálfi Zsuzsanna és Závodi Zsuzsanna lelkipásztorok osztották meg tapasztalataikat és véleményüket, a beszélgetést dr. Balla Ibolya, a pápai teológia Biblikus Intézetének docense vezette.

Farkas Gergely, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöki titkárának esti áhítatát borkóstoló és táncház követte az est zárásaként, mindhárom programot nagy lelkesedés kísérte.

 

Könnyes búcsú

A Kárpát-medencei Református Teológustalálkozó vasárnap közös istentisztelettel ért véget a pápai református  templomban, ahol dr. Huszár Pál, a Zsinat világi elnöke köszöntötte a mintegy százhúsz résztvevőt és a gyülekezet tagjait, igét hirdetett ifj. Márkus Mihály lelkipásztor, a teológushallgatók énekkel szolgáltak.

A találkozó véget ért, a molinókat összetekerték, a plakátokat leszedték, söprés, felmosás következett, hogy hétfőn mindegyik teológiai akadémián folytassák a tanítást. A pápai teológusok megtapasztalhatták a közösség erejét a találkozó véget értével is: a maradék ételeket (pogácsát, kenyeret és sült húsokat) ugyanis egy akarattal az árvíz miatt a nemezsgörzsönyi gátnál dolgozóknak adományozta a diákság. A teológushallgatók pedig mindannyian tovább készülnek a lelkipásztori hivatásra, reménység szerint identitásukban és hivatástudatukban megerősödve.

 

Sajtóanyag
(fájlméret: 114.0 KB, formátum: .doc)
A teológustalálkozó plakátja (megtekintés)
(fájlméret: 129.0 KB, formátum: .jpg)

„Az az álmom…”- avagy a Mártix beszélgetésekről

„Az az álmom, hogy minden ember találkozik veled Jézus, és megismer élő hatalmadban. Hogy valamikor, hamarosan, minden ember hallja a történted, és úgy hallja, hogy megérthesse.” (Caedmon of Whitby)

 
Bár ezek a lopott szavak nem Kerekes Szabolcs szájából valók, mégis bátran mondhatom, hogy akár ő is megfogalmazhatta volna ezt. Hiszen az a tűz, az a vágy, ami a szemében csillog, mind azt tükrözi, hogy amit tesz, amit mond, az mind Jézusért van. Azért, hogy Őt megismerjék, megértsék az emberek. Könyvei is ebben a szellemben íródtak, sőt csendes hétvégénken is végig erről beszélt nekünk, mély hittel, alázattal és nagy-nagy szeretettel.
 
Kerekes Szabolcs, 3 gyermekes apuka, a Barnabás csoport oszlopos tagja, két fantasztikus könyv szerzője, akinek nyomán Magyarországon már több mint ötven helyen indult Mátrix beszélgetés. De mi is ez a Mátrix közösség? Erről számolt be nekünk 2011. februárjának közepén Kerekes Szabolcs. Beszélgetésünk vezérfonala a Mátrix beszélgetések című könyv volt, melyben röviden, tömören, érthetően és tapasztalatokkal gazdagon átszőve tárul elénk ez a merőben új „evangelizációs” forma. Ennek sajátossága az, hogy kiscsoportokban, szeretetközösségben zajlik, evangelizáció, de még sincs benne meggyőzés, vagy ahogy mondani szoktuk döntésre hívás.
Előadónk meglátása szerint sok területen a protestáns egyházak idegenkedve nézik a megváltozott világot. Behúzódnak saját kultúrájuk várába, és onnan kikukucskálva keresik a más útkeresésben a hibákat. Éppen ezért nem sikeresek az evangelizációik, ezért nem tudnak új tagokat hívni gyülekezeteikbe, mert az embert kultúrájával együtt nem elítélni kell, hanem megérteni és szeretni – hangzik a jogos kritika egyházunk ellen is. A 21. századi polgár számára a keresztyén „vár” belső világa, fogalmai már idegen, ismeretlen. Nem tudják mi a jelentése, tartalma a mindennapi életben már megváltozott jelentésű, vagy nem is használt szavaknak.
Ez ellen küzd a Mátrix beszélgetés. Ennek célja az, hogy különböző korú, hátterű, világnézetű emberekből csodamódon baráti kör legyen, ahol a különbségeknél sokkal mélyebb szinten megismerik, megértik egymást. Ez izgalmas beszélgetés, hívőnek-hitetlennek egyformán izgalmas kérdésekről. Egymás meghallgatása, a kölcsönös tisztelet megadása. Alapszabály, hogy nem oktatjuk ki egymást, hogy senki nem tartja magát többnek a másiknál.
Ez azért is nagyon fontos, hangsúlyozta előadónk, mert a Bibliát nem lehet úgy tanulmányozni, hogy én állok felette: tudományos eszközeimmel elemezve, korrekt formában leírom a Biblia végső igazságait. Sok egyház az elmúlt 200 évben ebben az irányban sodródott, minek következtében a keresztyénség sok tízezer darabkára szakadozott. Nem! A Biblia tanulmányoz engem! A Biblia áll én felettem. És ha valamit meg is értettünk a Bibliából, az még nem elég, annak elmélyítéséhez, gyakorlatban való megéléséhez sok-sok idő és csend kell.
A modern kultúra megemészthetetlen sebességgel tömi az üzeneteket az emberekbe istentiszteleten, a médiában, a munkahelyeken és még hosszasan lehetne sorolni az információáradatot. Azonban a posztmodern embernek nem ez szól Istenről, nem a korrekt szavak, hanem a szeretetközösség. Szeretetközösség Istennel és egymással.
A közösséghez tartozás sokkal nagyobb igényű, mint eddig. Szeretet igény van – hangsúlyozta előadónk többször is, hiszen a szeretetközösség, a közösséghez tartozás vihet előre bennünket. Közösségben jól érezzük magunkat, elfogadnak minket, szeretünk ott lenni, felszabadultabbak és konstruktívabbak tudunk lenni. Isten szeretet. Ilyen közösségben jobban oda tudunk figyelni Krisztusra. Jelen van köztünk, szavak nélkül értjük meg lelkének lényegét. Ez a Mátrix közösség sikerének egyik titka. A szeretetközösség.
Ez a kihívás úgy érezzük, Istentől származik, hiszen az egyházat Jézus két nagy parancsolatának megélésére hívja.
Egy Mátrix csoport 10-12 főt jelent. Akik alkalomról-alkalomra összegyűlnek, beszélgetnek. Egy megdöbbentő filmjelenet kapcsán indul el a beszélgetés egy életkérdésről, majd ehhez olvasunk fel a Bibliából egy kapcsolódó történetet vagy üzenetet. Így a Biblia „hozzászól” a beszélgetéshez, és együtt fedezzük fel, milyen csodálatos, amit mond. A csoport vezetője kérdésekkel segíti az értelmezést. Ezek általában nyitott kérdések, olyanok, amelyek akarva-akaratlanul is elgondolkozásra sarkallják az embert, és a hozzászóláshoz nem szükséges Biblia ismeret. A nyitott kérdés mellett nem lehet csak úgy elmenni, nem hagyja hidegen az embert, muszáj állást foglalni, hiszen mélyen megindít és őszinteségre sarkall. Az őszinteség, őszinteségre indít másokat is, és ez felszabadít – vallja Szabolcs.  
 
A keresztyénség, tehát nem iskola, hanem hit és személyiség változás. Ez tehát az az egyszerű és nemes cél, amire törekszünk, így kell elérnünk az embereket. Nem erőszakosan, nem lenézően, hanem szeretetben, közösségben egymással, soha nem feledve az imádságos hátteret sem - ezt tanulhattuk ezen a hétvégén!
 
Dillik Kata

 


Tanévnyitó, 2010

 1998-as kapunyitása óta a 13. tanévet kezdte meg szeptember 12-én a Pápai Református Teológiai Akadémia. Az intézmény Dísztermében megtartott ünnepi közgyűlésen Steinbach József püspök úr János evangéliuma 3. részének 16-21. versei alapján tartott igehirdetésében Isten szeretetének dinamikáját mutatta fel. Isten szereti a Tőle elfordult, bűnös embert, ezért egyszülött Fiában Önmagát adta értünk. Isten Jézus Krisztusban belépett az életünkbe, megosztotta életét, hogy teljes szolidaritást vállaljon velünk. Hangsúlyozta az igehirdető, hogy mind a tanárok, mind a diákok számára válasz lehet Isten szeretetére a mostani tanév, a maga lehetőségeivel és feladataival.


Vladár Gábor rektor tanévnyitó beszédében kiemelte, hogy augusztus végén a református teológia adott otthont a Magyarországi Református Egyház tudományos tanácskozó testületének, a Doktorok Kollégiumának. A Kárpát-medence minden részéből összesereglett mintegy 200 tudós szakember gondját a Püspöki Hivatal, a Református Gyűjtemények, a Református Gimnázium és a Teológiai Akadémia jól együttműködő munkatársi közössége viselte egy héten át.
Az új tanévvel kapcsolatban azt is felvázolta a rektor, hogy az augusztus elején tartott nevelési értekezlet útmutatásai alapján miként kívánják a hallgatókat felelősen felkészíteni az igehirdetés, a lelkipásztori munka szent szolgálatára. Köszöntötte azt a 10 új elsőéves hallgatót is, akik az idén kezdik meg tanulmányaikat az Akadémia falai között. Beszédének elvi részében „Mi a teológia?”címen a lelkipásztori létmód alapvető kérdéseiről szólt (összefoglalását ld. jelen lapszámunkban).


A közgyűlésen Belce Tímea hallgató köztársasági ösztöndíját Zalatnay István rektorhelyettes adta át. Az Akadémia oktató közössége új tanárral bővült Dr. Szabó Előd docens, naszályi lelkipásztor személyében, aki az egyháztörténet tárgykörében tart előadásokat, és megbízott igazgatóként az Akadémia Kálvin Intézetét vezeti.


Nagy öröm számunkra, hogy Akadémiánk a gyülekezetek imádságos légkörében végezheti munkáját egyházkerületünk közösségeiért. Ezért tekintünk nagy reménységgel azokra a fiatalokra, akik sikeres szakzáróvizsgát téve június 24-én felvételt nyertek a kerület lelkészképző programjára. Ugyanekkor indította útjára ünnepélyes kibocsátó istentisztelet keretében az egyházkerület vezetősége Steinbach József püspök és Köntös László lelkészi főjegyző buzgó imádságával a szent szolgálatra azokat a lelkipásztorokat, akik a lelkészképesítő vizsgán sikeresen megállták helyüket. Isten áldását kérjük: Donatin Tamás, Halász Noémi, Dr. Hanula Gergely, Petzold-Fekete Ivett, Szakács Sándor, Török Ágnes lelkésztestvéreink életére és szolgálatára.


A tanévnyitó közgyűlés végén Huszár Pál, a Zsinat világi elnöke, egyházkerületi főgondnok hangsúlyozta, hogy, bár magyar társadalmunk erkölcsi válságban van, az Istenben bízó hit megadhatja a kimenekedést a jelenlegi nehéz helyzetből, ezt azonban kérnünk kell imádságban tőle.

Dr. Szabó Előd

 


 


Helyszínek

   Az Akadémián, az ún. Nátus-épületben egy 300 fős konferenciaterem, egy kisebb, 60 fős multifunkciós (olvasó, tanuló, kiállító) terem, illetve egy reprezentatív földszinti díszterem áll rendelkezésre liturgikus alkalmak, konferenciák, előadások, kiállítások megrendezésére.

Tetőtéri konferenciaterem

Olvasó- és kiállítóterem

Földszint, ún. Lovag-terem

 


Share 
Kép az Akadémiáról

Napi ige

Eseménynaptár

« december 2021 »
HKSzeCsPSzoV
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  http://parokia.hu/bible/

http://etn.prta.hu/include/download.php?kod=e24739c476187aa6e777d4f061133535&fname=irattar/f330.pdf

http://search.ebscohost.com/

http://www.prta.hu/prta/nyitolap/diplomas-palyakoveto-rendszer-alumni