Gyakorlati Teológiai Intézet

Intézetvezető
Dr. Barta Zsolt docens
 
Főállású/egyházi személy jogállású oktatók:
Steinbach József kutató
Szabóné Dr. László Lilla docens
Veresné Petrőcz Mária művésztanár, karvezető
Baráth Julianna református lelkipásztor, vallástanár
Félállású oktató:
Bognárné dr. Kocsis Judit pedagógiatanár, docens
Óraadók, kutatók:
Mayerné Pátkai Tünde középiskolai tanár
Adorján Zoltán középiskolai tanár
Parola Csaba tanár
Simonné Zachár Anna
 
 
 

 

Dr. Barta Zsolt

Dr. Barta Zsolt docens

Születési idő, hely: 1978. április 26, Fornos (Szovjetunió)

Tanulmányok, képesítések

·         1995 érettségi (Derceni Középiskola, Dercen, Ukrajna)

·         1995-2001 nappali képzés (Károli Gáspár Református Egyetem, Hittudományi Kar, Budapest)

·         1998-1999 tanulmányi ösztöndíj (Union Theological College, Belfast, Egyesült Királyság)

·         1999 College Certificate oklevél (UTC)

·         2001 református teológus oklevél eredménnyel(KRE HTK)

·         2001 első lelkészképesítő vizsga jeles eredménnyel (Magyarországi Református Egyház Zsinati Lelkészképesítő Vizsgabizottsága)

·         2001-2002 nappali képzés (Columbia Theological Seminary, Decatur, Georgia, Egyesült Államok)

·         2003 Master of Theology oklevél (CTS)

·         2003 második lelkészképesítő vizsga eredménnyel (Magyarországi Református Egyház Zsinati Lelkészképesítő Vizsgabizottsága)

·         2011-2014 doktori tanulmányok (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Nyelvtudományi Doktori Iskola, Ókortudományi program)

·         2013 kutatói ösztöndíj (University of Gloucestershire, Faculty of Humanities, Cheltenham, Egyesült Királyság)

·         2016 doktori abszolutórium (ELTE BTK, Nyelvtudományi Doktori Iskola, Ókortudományi program)

·         2016 doktori (PhD) fokozat (ELTE BTK, Nyelvtudományi Doktori Iskola, Ókortudományi program)

Konferenciákon való részvétel

·         Budapest 2011. szeptember
Előadás címe: Egy találkozás visszhangjai Péter történetében

·         Budapest, 2012. május
Előadás címe: Narratív tér az Apostolok cselekedeteiben

·         Budapest, 2012. november
Előadás címe: „...öljed és egyél...”: Éhség és evés Péter történetében

·         Budapest, 2012. november
Előadás címe: „... bátran hirdették az Isten igéjét.” „Nyíltság” a jeruzsálemi közösségben

·         Budapest, 2013. május
Előadás címe: Jónás próféta az Apostolok cselekedeteiben

Oktatási tevékenység, munkahelyek

·         2002-2007 református lelkipásztor (Minaji Református Egyházközség, Kárpátaljai Református Egyház)

·         2007-től református lelkipásztor (Rédei Református Egyházközség, Magyarországi Református Egyház)

·         2008-tól tanulmányi előadó (Tatai Egyházmegye, Magyarországi Református Egyház)

·         2012-2014 óraadó (ELTE BTK, Vallástudományi Központ)

·         2014-2015 óraadó (Pápai Református Teológiai Akadémia, Gyakorlati Teológiai Intézet)

·         2015-től tanársegéd (PRTA, Gyakorlati Teológiai Intézet)

·         2016-tól docens és a Gyakorlati Teológiai Intézet vezetője

Nyelvismeret

·         Angol, államilag elismert általános, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának megfelelő oklevél

·         Ukrán, államilag elismert általános, egynyelvű, komplex típusú középfokú nyelvvizsgának megfelelő érettségi bizonyítvány

·         Orosz, társalgási szint

·         Újszövetségi görög, KRE HTK zárószigorlat

·Ószövetségi héber, KRE HTK zárószigorlat

 

 

Tudományos munkássága: vm.mtmt.hu/www/index.php

Save

Mentés

Mentés

Szakmai életrajz
(fájlméret: 22.0 KB, formátum: .doc)
Publikációk listája 2016.08.23.
(fájlméret: 38.0 KB, formátum: .pdf)

Szabóné László Lilla

Pápai Református Teológiai Akadémia

Gyakorlati Teológia Intézet

valláspedagógia és pasztorálpszichológia

 

Családi állapot: házas, gyermekek: Hanga (2003), Csoma (2005), Zselyke (2007)

Doktori fokozatszerzés:

  • 2016. február 1., Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Doktori Iskola
  • Doktori értekezés címe: A gyermekteológia vizsgálata a kisgyermekes keresztyén családok életében

 Korábbi tanulmányok:

  • 1994-1999 Lovassy László Gimnázium: érettségi - C-14/1999., eredménye: kitűnő.
  • 1999-2005 Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Lelkész szak - választott szakképzés: Pasztorálpszichológiai és Valláspedagógiai Tanszék; első lelkészképesítő: 10/2005, eredménye: kitűnő; második lelkészképesítő: 9/2006, eredménye: kitűnő. 
  • 2010-1013 Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Doktori Iskola - főprogram: gyakorlati teológia; alprogram: rendszeres teológia.

Lelkészi szolgálat:

  • 2005. július – 2006. június segédlelkészi szolgálat - helye: Balatonalmádi; vezető lelkész: Főtiszteletű Steinbach József

Korábbi és jelenlegi oktatói tevékenységek:

  • Pápai Református Teológiai Akadémia Gyakorlati Teológia Intézet, főállású adjunktus (2016. február -)
  • Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Valláspedagógiai és Pásztorálpszichológiai Tanszék megbízott oktatói/óraadói tevékenység (2014. szeptember -)
  • Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet Lelkigondozói Szak megbízott oktatói/óraadói tevékenység (2013. március - )
  • Református Pedagógiai Intézet, felnőttképzés és katechetikai szakértői tevékenység (2012. szeptember - )

 

Save

(részletes szakmai életrajz csatolt állományban)

Szabóné Dr. László Lilla szakmai önéletrajza
(fájlméret: 22.0 KB, formátum: .docx)

Steinbach József

Szakmai önéletrajz
Adatok:
Veszprém, 1964.06.21. Konfirmáció, Szentgál, 1977.
 
Iskolai végzettség:
Református Theológiai Akadémia-Budapest, református lelkészi oklevél (1991).
Károli Gáspár Református Egyetem – Hittudományi Kar, középiskolai református vallástanári diploma (1999).
Veszprémi Egyetem (Pannon Egyetem) – Bölcsészettudományi Kar, antropológia-etika-társadalomismereti szak; etika, ember és társadalomismeret szakos tanári diploma (2008).
Károli Gáspár Református Egyetem – Hittudományi Kar, Doktori Iskola (2012).
 
Szolgálati helyek és területek:
Balatonalmádi – Balatonfűzfői Református Társegyházközség (1990-óta).
Egyházmegyei missziói előadó (1996-2000), egyházmegyei tanácsos (1996-tól), egyházkerületi tanácsos (1998-tól), egyházmegyei lelkészi jegyző (2002-től), egyházmegyei lelkészi főjegyző (1997-től).
Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi főjegyzője (püspök-helyettes, 2007-2008).
Dunántúli Református Egyházkerület püspöke 2009-óta.
 
Tudományos munkásság:
Óraadó tanár, kutató - Pápai Református Teológiai Akadémia, Gyakorlati Teológiai Tanszék, homiletika oktatása (1999-től).
Évente előadások a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán a hatodévesek szemináriumán, értékelés diplomadolgozatok védésekor (gyakorlati teológiai témakörben).
Rendszeresen elődások a Doktorok Kollégiuma Gyakorlati Teológiai szekciójában.
Rendszeres publikációk a Dunántúli Református Lapban, Református Egyházban, Theológiai Szemlében, teológiai szaklapokban, számos teológiai és világi orgánumban. A homiletikai jellegű tanulmányokat csatoltam.
Reformátusok Lapjában – Ige mellett rovat vezetése – 2009 elejétől.
Kötetek: - Harminc éves a Doktorok Kollégiuma – Gyakorlati Teológia - „A magyar református homiletika eredményei és problémái 1972-2002 között” (Nemzetközi Teológiai Könyvtár sorozat 61. kötete), Budapest, 2007. - Gondoljuk meg az Úr kegyelmes tetteit, Tanulmányok, Veszprém, 2007. - Tágas tér, igehirdetések a 18. zsoltárról, Pápa, 2011. - Vezess, Napi áhítatok, Pápa, 2011. - Amire leginkább szükségünk van, 2Korinthus 1. magyarázata igehirdetésekben, Pápa, 2012. - Szerezz értelmet, Napi áhítatok, Pápa, 2012. - Menjünk át, Napi áhítatok, Pápa, 2013.
Rendszeres előadások pápai, budapesti teológiákon, lelkésztovábbképző alkalmakon, előadások az egyházkerületi gondnoki konferenciákon, egy évben két evangélizációs szolgálat a Kárpát-medencében.
 
Család:
Feleségem szociálpedagógus, két lányom van (1992; 1994).
 
Balatonalmádi, 2014-01-20                                                                                 Steinbach József

 

Steinbach József publikációs jegyzéke
(fájlméret: 38.0 KB, formátum: .xls)

Veresné Petrőcz Mária

1957. július 8-án születtem Kisbéren. Édesapám református lelkész, édesanyám általános-röntgen asszisztens, majd lelkészként nevelt ötünket.

Alsófokú általános és zeneiskolai tanulmányaimat Ászáron és Kisbéren kezdtem, majd 1969-től Veszprémben folytattam ének-zenei általánosban 197o-ben 2. helyezett lettem Székesfehérváron, népdalversenyen. Vers, prózamondó, Kazinczy szépkiejtési versenyeken vettem részt.

A Csermák Antal zeneiskolában zongorát, gordonkát, fuvolát 1973-tól magánéneket tanultam. Tanáraim B. Rohonyi Katalin, Pájer Sára, Szilvásy Lászlóné, Vojtkó Ida. 1971-75 Lovassy László Gimnáziumi tanulmányok, érettségi. Érettségi előtt a Komlói országos népdalversenyen nyertem első helyezést. Ez idő alatt énekeltem a Veszprémi Egyetemi Kórusban B. Rohonyi Katalinnal, a Gimnázium Vegyeskarában, majd Veszprém Város Vegyeskarában Zámbó István vezetése alatt. Számos nemzetközi versenyen vettem részt a kórussal /Gorízia, Helsinki, Dresden, Langollen/. Egy évet képesítés nélküli óvónőként dolgoztam, felvételt nyertem a Debreceni Zeneművészeti Főiskola Ált. Isk.-Ének -Zeneiskolai-Szolfézs,-Karvezetés szakára /1976/. 1978-tól felvettek magánének szakra is. 1979, 1981 tettem le vizsgáimat, szereztem diplomát. Közben tanítottam a Debreceni Kodály Kórusnál hangképző tanárként, fél évet helyettesítettem Cseszka Editet a Radda Barnen Ének-zenei Általános Iskolában. A főiskola lánykarával énekeltem s nyertünk első díjat a Debreceni Nemzetközi Kórusversenyen. Énekeltem szólistaként a Református Kollégium Kórusával Berkesi Sándornál. Állandó hangképzője voltam a Zeneművészeti Szakközépiskola lánykarának Kövics Zoltán és a Műszaki Egyetem Vegyeskarának Vida Györgyinél. Karvezetés versenyt nyertem a főiskolán 1979-ben. Ezévben tettem le kántor-vizsgámat s kaptam Kántori Oklevelet. 1980-tól állandó tanára lettem a Református Egyház Országos Kántorképző nyári tanfolyamainak, majd 1992-től vezetője a Pápán indított képzésnek.
 
Diploma után Miskolcon helyezkedtem el a Tiszáninneni Református Egyházkerület Énekügyi Előadójaként. Különböző kórusokat látogattam, kottával –szakmai tanáccsal láttam el, szerveztem Ifjúsági és egy 40 tagú Lelkészi Énekkart. Feladatom volt a hangszerjáték/orgona, harmónium/ és ennek oktatása, hangversenyek – kórustalálkozók szervezése, helyi kántorképzés. Énekeltem Reményi János karnagy úr kórusában és többször hívott szólistaként hangversenyeikre. 1983-ban házasságot kötöttem. Férjem Veres György okleveles gépészmérnök. 84-ben született első 2 gyermekünk.

1987-től férjem állást kapott a Miskolci Műszaki Egyetemi munka után Veszprémben az egyetem Géptan tanszékén oktatói munkakörben. 2 évet tanítottam a Simonyi Zsigmond, majd újabb 2 évet az Ének-Zenei általánosban óraadóként 1989-ben és 1990-ben született 3. 4. gyermekünk. 1990-től óraadó, majd véglegesített hangképző tanára lettem a Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szakközépiskolának. 199o/91 és 1992/93-as tanévben tanítottam, kórust szerveztem az újraindított Pápai Református Kollégium Gimnáziumában, majd 1995-2000 között a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán hangképzést és karvezetést tanítottam. 2000-től a Pápai Református Teológiai Akadémián tanítok óraadóként /gyülekezeti ének, szolfézs, beszédtechnika, énekkar/. A szakközépiskolai oktatás feltétele volt az egyetemi végzettség.
 
1996-ban felvételt nyertem a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem IÉTK szakára. Maklári Józsefnél és Jobbágy Valérnál tanultam karvezetést, 1999-ben diplomáztam a Veszprémi Egyetemen ujjászervezett Vegyeskarral. 1999-től Sepsiszentgyörgy Pro Musica, 2001-től a Darmstadti Egyetem Vegyeskarával, 2oo1-től Angersi Egyetem Vegyeskarával tartjuk a kapcsolatot. 2002-ben meghívással vettünk rész a IV: Universitas Cantaton Poznanban. 1999-től vettem át a zeneművészeti kórusát, ettől az évtől tanítok igény szerint hangképzést, magánéneket, karvezetést, szolfézst, népzenét, zenetörténetet. 2ooo-ben rádiófelvételünk készült, vegyeskarral nívódíjat nyertünk a Zeneművészeti Szakközépiskolák Veszprémben rendezett országos versenyén. Cserekapcsolat jött létre Sepsiszentgyörgy Művészeti Líceumának Vegyeskarával 2002 áprilisától. Újabb rádiófelvételre kaptunk meghívást. A kórusok Országos Szakközépiskolai versenyén kamarakórussal és az iskola vegyeskarával is ezüst fokozatot nyertünk 2002 novemberében. 2003-ban fogadtuk a Sepsiszengyörgyi Líceum Vegyeskarát, Sípos Zoltán vezetésével. A Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szakközépiskola Kamarakórusa és az Egyetem Vegyeskara közös szereplésre állt össze 2oo3 októberében rendezett VIII. Nemzetközi Romantikus Kórusfesztiválon Veszprémben. Önálló műsoraik után Kodály Zoltán: 114. Genfi Zsoltárát és Tillai Aurél: Dicsőült helyeken művét énekelték orgonakísérettel. Ezután meghívással résztvettünk az Eufónia Alapítvány Sepsiszentgyörgyön rendezett kórusfesztiválján. Mindhárom kórussal helyi rendezvényeken, ünnepeken, hangversenyeken veszünk részt, igyekszünk jótékony célú hangversenyeket is szervezni. Tanítványaimat tapasztalatcsere céljából viszem országos versenyekre. Amikor lehetőséget kapok szólistaként, énekelek oratórikus művekben, önálló hangversenyen dalokkal, hangszerkíséretes áriákkal, népdalokkal. Énekeltem Mozart: Requiem, Lauretáni- mise, J. S. Bach: János Passió, Bach-kantáták, Vivaldi: Glória, Pergolesi: Stabat Mater, Charpentier: Te Deum
szoprán szólóit, Stuttgartban, Karlsruheban, Nürnbergben, Haarlemben, Amsterdamban, Magyarországon. Munkahelyeim mellett résztvettem Svájcban, Zürichben ének- mesterkurzuson Ernst Haefligernél 1983-ban, 1993/94-ben Jeremiás Margit Akadémiai szemeszterein végeztem oratórikus éneklés, dal és kamaraének szakon Brüsszelben. Egy évet tanultam Adorján Ilona privát növendékeként. Városunk évenként rendezendő oratórikus hangversenyein az összkar állandó hangképzője vagyok, neves karmesterek mellett. Együtteseim éves programja változó, célként fesztiválokon hazai és külföldi turnékon, meghívásos hangversenyeken veszünk részt, testvérkapcsolatainkat szeretnénk továbbra is ápolni.
 
2013 júniusában elvégeztem a Pécsi Tudományegyetem zenetanár mesterképzési szakát, és okleveles énektanár szakképzettséget szereztem.
 
Publikációk:
Veres Györgyné Petrőcz Mária: Pálóczi Horváth Ádám a népdalgyűjtő és hatása. In: Pálóczi Horváth Ádám,  a Magyar Tenger poétája Füreden. A Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványa, 2010. 84-96.

Bognárné dr. Kocsis Judit

Bognárné dr. Kocsis Judit önéletrajza és publikációs jegyzéke alább csatolva érhető el.

Bognárné dr. Kocsis Judit szakmai önéletrajza
(fájlméret: 69.0 KB, formátum: .doc)
Bognárné Dr. Kocsis Judit publikációs jegyzéke
(fájlméret: 27.0 KB, formátum: .docx)

Baráth Julianna


Szakmai önéletrajz

 

1. Személyi adataim:

Nevem:                Baráth Julianna

Születtem:           Ászár, 1961.12.12.

Lakóhelyem:                   8512 Nyárád Kossuth L. u. 36

Telefon:                06-30-3273214

E-mail:                 barathjulianna2881@gmail.com

2. Iskolai tanulmányaim, végzettségeim:

2013-2015                  Károli Gáspár Református Egyetem vallástanár-nevelő szak

2014                           TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatása

                                   Etika, Erkölcstan, filozófia tantárgygondozó szaktanácsadó

2004-2006            Budapesti Műszaki Egyetem, közoktatás vezető

1994                               Malche-Missionshaus Malche kirchl.-theolog. Fachschule

                            u. Schwesternschaft  Bad Freienwalde

1989-1992          ELTE pedagógia szak

1986                    Budapesti Teológiai Akadémia második lelkészképesítő

                            vizsga

1980-1985           Budapesti Teológiai Akadémia első lelkészképesítő vizsga

1976- 1980                     Táncsics Mihály Gimnázium Kisbér érettségi

1974                    Konfirmáció Ászári Református Egyházközség

1968-1976           Általános Iskola Ászár

4. Munkahelyeim:

      2015-                         Nyárádi Református Egyházközség,

                                         Dunántúli Református Egyházkerület iskolaügyi szaktanácsadója

2003- 2015            Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola

1985-2003            Táci Református Egyházközség

5. Munkaköreim, beosztásaim:

2015-                         Nyárádi Református Egyházközség lelkipásztora,

                                  Dunántúli Református Egyházkerület iskolaügyi szaktanácsadója

                                  Pápai Református Teológiai Akadémia óraadó

2015-2016.                Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola óraadó

2003-2015                Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola igazgatója

2008- 2015               Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye iskolaügyi előadója

2000-2001          Pápai Református Teológiai Akadémia kateketika oktatója

1992-                            Református Pedagógiai Intézet /Kerettanterv munkacsoport,     

                                 szaktanácsadói munka, tanári kézikönyv és munkafüzet/

1992-1993          Pápai Református Gimnázium óraadó vallástanár

1992-2002; 2015-    Pápai Nyári Kántorképző Tanfolyam tanára

1990-1994          Tác önkormányzati képviselő

1998-2006          Tác önkormányzati képviselő, kulturális bizottság vezetője

1990-2003          Dunántúli Református Egyházkerületi kateketikai előadó

1990-2003          Mezőföldi Református Egyházmegyei kateketikai előadó

1988-2003          Mezőföldi Református Egyházmegye tanácsbíró - tanácsos

1986-2003          Tác megválasztott lelkész

1985-1986          Tác segédlelkész

Publikációk:       

Református hittan kerettanterv szerkesztése 2000.Református Pedagógiai Intézet Budapest

Hittan 5. tanári kézikönyv és munkafüzet 2000. Református Pedagógiai Intézet Budapest

Gimnázium kontra gyülekezet (cikk Református Nevelés 2009. IX évfolyam 6. szám foly

Elismerések:    

2015                          Bács-Kiskun Megye Ifjúságának neveléséért díj

2016                          Magyar Érdemrend Lovagkeresztje

 

 

 

 

Mentés


Share 
Kép az Akadémiáról

Napi ige

Eseménynaptár

« augusztus 2019 »
HKSzeCsPSzoV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 http://parokia.hu/bible/

http://etn.prta.hu/include/download.php?kod=e24739c476187aa6e777d4f061133535&fname=irattar/f330.pdf

http://search.ebscohost.com/

http://www.prta.hu/prta/nyitolap/diplomas-palyakoveto-rendszer-alumni