PRTA - Elektronikus Tanulmányi Nyilvántartás (TESZT)

Az ábra bal oldalán a félévek, a szögletes zárójelben a kreditszámok vannak feltüntetve.
Ha rákattintunk valamelyik tanegységre, akkor annak az összes előfeltétele (a tanegység előfeltételeinek előfeltételei...) pirossal ki lesz emelve!

Szak:Tanulmányok kezdete:

főiskolai szintű alapképzés nappali teológus-lelkész (kifutó) páros kezdetű tanévben
1.B010 Héber nyelv 1 [4]B020 Görög nyelv 1 [4]B030 Bibliaismeret 1 [3]G011 Beszédművelés [1]G030 Egyházismeret [2]G040 Himnológia 1 [2]G041 Egyházi ének 1 [2]L010 Latin nyelv 1 [2]R022 Bevezetés a teológiába 1 [2]R040 Proszeminárium [2]
2.A000 Minősítő vizsga [0]B011 Héber nyelv 2 [4]B021 Görög nyelv 2 [4]B031 Bibliaismeret 2 [3]G013 Retorika [2]G042 Egyházi ének 2 [2]L011 Latin nyelv 2 [2]R023 Bevezetés a teológiába 2 [2]
3.B012 Héber nyelv 3 [2]B013 Ószövetségi bevezetés 1 [2]B022 Görög nyelv 3 [4]B037 Ószövetségi kortörténet [2]B040 Exegetikai módszertan [2]R015 Dogmatika 1 [4]R027 Vallástudomány [2]R032 Egyetemes egyháztörténet 3 [2]
4.B001 Hebraicum szigorlat [3]B003 Graecum szigorlat [3]B014 Ószövetségi bevezetés 2 [2]B032 Az ókori közelkelet vallástörténete [2]R016 Dogmatika 2 [4]R033 Egyetemes egyháztörténet 4 [2]
5.B006 Ószövetségi bevezetés szigorlat [4]B007 Újszövetségi bevezetés szigorlat [3]B015 Ószövetségi írásmagyarázat 1 [2]B023 Újszövetségi bevezetés [2]B025 Újszövetségi írásmagyarázat 1 [2]G014 Homiletika 1 [3]G016 Homiletika gyakorlat 1 [2]G038 Bevezetés a missziológiába 2 [2]R013 Filozófiatörténet 1 [4]R030 Egyetemes egyháztörténet 1 [2]
6.A001 Exegetikai alapdolgozat [7]B016 Ószövetségi írásmagyarázat 2 [2]B026 Újszövetségi írásmagyarázat 2 [2]B035 Ószövetségi bibliai teológia [2]B038 Újszövetségi kor- és vallástörténet [2]G015 Homiletika 2 [2]G017 Homiletika gyakorlat 2 [1]R002 Egyetemes egyháztörténet szigorlat [4]R014 Filozófiatörténet 2 [4]R031 Egyetemes egyháztörténet 2 [2]
7.B017 Ószövetségi írásmagyarázat 3 [2]B027 Újszövetségi írásmagyarázat 3 [2]B033 Újszövetségi bibliai teológia 1 [2]G018 Gyakorlati bibliamagyarázat 1 [1]G020 Liturgika [2]G031 Felekezetismeret [2]R024 Etika 1 [4]R037 Egyházjog 1 [3]
8.B005 Bibliaismeret szigorlat [3]B034 Újszövetségi bibliai teológia 2 [2]G019 Gyakorlati bibliamagyarázat 2 [1]G053 Katechetika 1 [2]R001 Rendszeres teológia szigorlat [5]R025 Etika 2 [4]R038 Egyházjog 2 [3]
9.G050 Valláslélektan [2]R010 Református szimbolika 1 [3]R026 Vallásszociológia [2]R035 Magyar egyháztörténet 1 [3]
10.A002 Szakdolgozat 1 [8]G043 Egyházi ének 3 [2]G051 Poimenika 1 [2]R011 Református szimbolika 2 [3]R036 Magyar egyháztörténet 2 [3]
11.G032 Gyülekezetépítés 1 [2]G034 Missziológia 1 [2]G035 Missziológia 2 [2]G036 Diakónika [3]G052 Poimenika 2 [2]G054 Katechetika 2 [2]G060 Gyakornoki gyülekezeti munka 1 [2]G061 Gyakornoki hittanóra 1 [2]G062 Gyakornoki igehirdetés 1 [2]G063 Gyakornoki kazuális igehirdetés 1 [2]G064 Gyakornoki konzultáció 1 [1]G065 Gyakornoki gyülekezeti munka 2 [2]G067 Gyakornoki igehirdetés 2 [2]G069 Gyakornoki konzultáció 2 [1]
12.A003 Szakdolgozat 2 [7]G001 Vizsgaistentisztelet [2]G070 Legációk [3]
1. félévben 24 kötelező követelmény.2. félévben 19 kötelező követelmény.3. félévben 20 kötelező követelmény.4. félévben 16 kötelező követelmény.
5. félévben 26 kötelező követelmény.6. félévben 28 kötelező követelmény.7. félévben 18 kötelező követelmény.8. félévben 20 kötelező követelmény.
9. félévben 10 kötelező követelmény.10. félévben 18 kötelező követelmény.11. félévben 27 kötelező követelmény.12. félévben 12 kötelező követelmény.